مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه پایانی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر مدیران دانشگاه

پروژه پایانی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر مدیران دانشگاه

چکیده

هدف اصلي حسابداري منابع انساني بيشتر جلب توجه مديراني است كه درمورد نگهداري نيروي انسانــــــي از خود بي تفاوتي نشان مي دهند، مديراني كه به ايجاد رضايت شغلي و انگيزه هاي مثبت در كاركنان بي توجهند و به امنيت شغلي، ايجاد اميد و حس وفاداري، ايجاد فرصت براي پيشرفت و رفع مشكلات منابع انساني نمي انديشند و موجبات اخراج و يا استعفاي كاركنان را فراهم مي آورند. از آنجا که « نیاز » مادر تمام ابداعات و اختراعات و نو آوری ها درطول تاریخ بوده است ، پیدایش حسابداری منابع انسانی (HRA) نیز مولود نیازهای زمانه خویش بویژه رشد و گسترش مرزهای دانش بشری و همچنین افزایش نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بود. مديران تمامي واحدهاي اقتصادي و نهادهاي اجتماعي براي ارتقاي سطح عملكرد سازمان ، در جستجوي آن هستند تا با صرف هزينه هاي مالي، ‌توان « بالقوه » منابع انساني سازمان را «  بالفعل » سازند و ازطريق توسعـــه منابع انساني موجب رشد بهره وري سازماني شوند . لذا در اين نوشتار در مي يابيم مديران براي تصميم گيري در زمينه برنامه هاي توسعه منابع انساني به اطلاعات ذيل نيازمندند : ارزش اقتصادي چنين دارايي هاي انساني چقدر است ؟چه ميزان از هزينه هاي انجام شده براي پرورش و آموزش افراد متخصص ارزش به حساب دارايي بردن دارد ؟چه مقدار از منابع مالي صرف شده را بايد هزينه هاي از دست رفته تلقي كرد ؟

امروزه در بسياري از كشورها، نيروي انساني به عنوان يك منابع سرمايه‌اي مورد توجه مديران تمامي واحدهاي اقتصادي و نهادهاي اجتماعي در جهت ارتقاي سطح عملكرد و افزايش بازدهي آنان قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده پس از نگاهی اجمالی به تاریخچه مراحل توسعه و تکوین حسابداری منابع انسانی مواردی چون حسابداری منابع انسانی و اخلاق، مفهوم و مقصود حسابداری منابع انسانی، منابع انسانی  دارایی یا هزینه، احتساب بهای تمام شده یا ارزش منابع انسانی، کاربرد حسابداری منابع انسانی، سنجش غیر پولی منابع انسانی، الگوی حسابداری منابع انسانی، مدل های سنجش منابع انسانی،  روش های گزارشگری منابع انسانی و مشکلات حسابداری دارایی های انسانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در تحليل نهايي حسابداري منابع انساني در واقع كاربرد مفاهيم و روشهاي حسابداري در محدوده مديريت نيروي انساني است . اين حسابداري معيار سنجش و گزينش هزينه وارزش گذاري نيروي انساني به عنوان منابع اصلي هر موسسه است .منابع انسانی در یک سازمان می تواند به شکل های مختلفی باشد ، مثل توانایی های فنی افراد یا یک سیستم مدیریت با عملکرد موثر(سازمان انسانی ). حفاظت از منابع انسانی فرآیندی است برای حفظ کارایی نیروی انسانی و همچنین حفظ توان سوددهی یک سازمان است .

 

 

 

تعداد صفحات 131

فرمت word

فهرست

فصل اول،کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان موضوع تحقیق. 2

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق. 3

1-4  فرضیه های تحقیق. 4

1-4-1 فرضیه اصلی اول   4

1-4-2 فرضیه اصلی دوم  4

1-5  اهداف تحقیق. 4

1-6 قلمرو تحقیق. 5

1-7 تعریف اصلاحات و واژه ها 6

فصل دوم، مطالعه نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول،مطالعات نظری یا ادبیات تحقیق.. 9

2-2 مرورى بر مديريت منابع انسانى.. 10

2-2-1 تعريف مديريت     10

2-2-2 مديريت منابع انسانى و عملكرد مدير پرسنل   11

2-2-3 اهداف مديريت منابع انسانى    12

2-2-4 وظايف مديريت منابع انسانى    12

2-2-5 وظايف اجرايى مديريت منابع انسانى    13

2-2-5-1 برنامه ريزى نيروى انسانى، كارمنديابى و گزينش     13

2-2-5-2 آموزش و توسعه نيروى انسانى    13

2-2-5-3 نظام جبران خدمات و انگيزه  14

2-2-5-4 نظام ارزيابى عملكرد  14

2-2-5-5 پرورش زندگى شغلى    14

2-2-5-6 ايمنى و سلامتى روانى و جسمى    15

2-2-5-7 بهبود ارتباطات منابع انسانى    15

2-2-5-8  تحقيقات منابع انسانى    15

2-2-6 اهميت دانش مديريت منابع انسانى    16

2-3 تعریف حسابداری منابع انسانی.. 18

2-4 تاریخچه حسابداری منابع انسانی.. 20

2-5 حسابداری منابع انسانی چیست؟. 25

2-5-1 هزينه هاي اوليه  25

2-5-2  هزينه هاي جايگزيني    25

2-5-2-1 هزينه هاي جايگزيني پستي ( شغلي )  25

2-5-2-2 هزينه هاي كناره گيري    25

2-6  اهداف کلی حسابداری منابع انسانی.. 26

2-6-1 اهداف حسابداری منابع انسانی    26

2-7  نقش حسابداری منابع انسانی در سازمان ها 27

2-7-1کاربردهای خاص حسابداری منابع انسانی    29

2-7-2 جذب منابع انسانی    31

2-7-3 پرورش منابع انسانی    31

2-7-4 سیاست جذب و پروش منابع انسانی    32

2-7-5 تخصیص منابع انسانی    32

2-7-6  حفظ و نگهداری منابع انسانی    33

2-7-7  بهره برداری از نیروی انسانی    34

2-7-8  ارزیابی و پاداش نیروی انسانی    35

2-8  سیستم های حسابداری منابع انسانی.. 35

2-8 -1 سیستم نوع اول   36

2-8 -2 سیستم نوع دوم  36

2-8 -3 سیستم نوع سوم  36

2-8 -4 سیستم نوع چهارم  36

2-8 -5 سیستم نوع پنجم   36

2-8 -6 کارکرد عمده و اساسی سیستم حسابداری منابع انسانی    37

2-8 -7  نظرات موافقین سیستم حسابداری منابع انسانی    37

2-8 -8  نظرات مخالفین سیستم حسابداری منابع انسانی    37

2-8-9 نقش حسابداری منابع انسانی در تصمیمات مدیران سازمان   38

2-9 روش های اندازه گیری ارزش منابع انسانی.. 38

2-9-1 نظریه ارزش اقتصادی (ارزش فعلی)  38

2-9-2 نظریه ارزش جایگزینی    39

2-9-2-1 هزینه های استخدام افراد جدید برای مشاغل موجود:  39

2-9-2-2 هزینه های آموزش افراد جدید   39

2-9-2-3 هزینه انتقال یا اخراج فرد شاغل   40

2-9-2-4 نارسایی های روش نظریه ارزش جایگزینی    40

2-9-3  نظریه ضریب ارزش     40

2-9-3-1 نارسایی های نظریه ضریب ارزش     41

2-9-4 نظریه مزایده  41

2-9-4-1 نارسایی های نظریه مزایده  42

2-9-5  نظریه بهای تمام شده تاریخی    42

2-9-5-1 نارسایی های این نظریه  42

2-9-5-2 مزایای نظریه بهای تمام شده تاریخی    42

2-10 ارزیابی و ارزش گذاری داراییهای انسانی.. 43

2-10-1 اندازه گیری های غیر پولی منابع انسانی    43

2-10-2 اندازه گیری های پولی    44

2-10-2-1 گزارش هيات مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام:  44

2-10-2-2 گزارش داراييهاي نامشهود  45

2-10-2-3 انعكاس در صورتهاي مالي حسابرسي نشده  45

2-10-2-4 منظور نمودن در صورتهاي مالي اساسي    45

2-11 ارزشگذاری منابع انسانی.. 47

2-11-1 معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی    48

2-11-2 چالشهای ارزشگذاری منابع انسانی    48

2-12 گزارشگری منابع انسانی.. 50

2-12-1 روش هاي گزارش گري    50

2-12-1-1 در گزارش هيات مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام  50

2-12-1-2 گزارش داراييهاي نامشهود  51

2-12-1-3 صورتهاي مالي حسابرسي نشده  51

2-12-1-4 ارائه در  صورتهاي مالي اساسي    51

2-12-1-5 چه مخارجی باید سرمایه ای تلقی شوند ؟  51

2-12-2 نحوه ي گزارش دارايي هاي انساني    52

2-13 انواع پرداختهای تشویقی.. 53

2-13-1 انواع طرح پرداخت     54

2-13-1-1 پاداش در مقابل تشویق   55

2-13-1-2 پیوند عملکرد و پرداخت     55

2-13-1-3 پرداخت متغیر و تضمین‌نشده  55

2-13-1-4  طرحهای تشویقی فردی    56

2-13-2 اهداف بازرگانی استراتژیک      57

2-13-3 اصول کلیدی زیر برای طراحی یک طرح تشویقی فردی باید در نظر گرفته شود ‌  57

2-13-3 پرداختهای تشویقی گروهی    58

2-13-3-1 مشارکت در دستاورد  59

2-13-3-2 پرداخت برای کیفیت و خدمت به مشتری    60

2-13-3-3 مزایا و معایب پرداختهای گروهی    61

2-13-4 تمرکز بر اهداف بازرگانی استراتژیک      61

2-13-4-1 ایجاد و توسعه یک چارچوب جامع جبران خدمت     61

2-14 ارزیابی منابع انسانی.. 62

2-14-1 مشکلات ارزیابی منابع انسانی    64

2-14-2 مدل پیشنهادی (ارزیابی منابع انسانی)  65

2-14-3 مدل پیشنهادی (سیستم حسابداری منابع انسانی)  66

2-14-4 توجیه مدل پیشنهادی    69

2-15  مسیر آینده حسابداری منابع انسانی.. 70

2-15 -1 موارد استفاده برای مدیران ومتخصصان منابع انسانی    71

2-15 -2  نقش متخصصان منابع انسانی    71

بخش دوم ، پیشینه تحقیق.. 73

2-16 پیشینه موضوع در جهان. 73

2-17 پیشینه موضوع در ايران. 75

2-18 نتیجه گیری.. 75

فصل سوم ، روش تحقیق

3-1 مقدمه. 78

3-2 روش تحقیق. 78

3-2-1 روش تحقیق بر مبنای هدف     79

3-2-2 تحقیق بر مبنای ماهیت و روش     80

3-3جامعه آماری.. 81

3-4 روش نمونه گیری.. 81

3-4-1 احتمالي    81

3-4-2 غيراحتمالي    82

3-4-3 جامعه تحقیق ونمونه گیری    82

3-5 روش های جمع آوری داده ها 83

3-5-1 روش تحقیق میدانی    83

3-5-2 مشاهده  83

3-6 روش های تجزیه تحلیل داده ها 85

3-7 روش شناسی تحقیق. 85

فصل چهارم ، تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 87

4-2 جمعیت شناسی.. 87

4-3 یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل دادها 88

4-3-1 بررسی فرضیه های  فرضیه اصلی اول تحقیق   88

4-3-1-1  بررسی فرضیه اول   88

4-3-1-2  بررسی فرضیه دوم  89

4-3-1-3  بررسی فرضیه سوم  91

4-3-1-4  بررسی فرضیه چهارم  92

4-3-1-5  بررسی کلی فرضیه های فرعی،فرضیه اصلی اول   94

4-3-2 بررسی فرضیه های فرضیه اصلی دوم تحقیق   95

4-3-2-1 بررسی فرضیه پنجم   95

4-3-2-2 بررسی فرضیه  ششم   96

4-3-2-3 بررسی فرضیه هفتم   97

4-3-2-4 بررسی فرضیه اصلی هشتم   98

4-4 نتیجه گیری.. 100

 

فصل پنجم ، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 103

5-2 نتیجه گیری.. 103

5-3   پیشنهادات کاربردی.. 106

5-4 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 107

5-5 محدودیتهای تحقیق. 108

منابع تحقیق. 110

پیوست ها 113

پیوست الف: پرشسنامه تحقیق   113پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
heasdari-modiran_166246_7531.zip636.6k

دانلود ارزیابی چالش های تضمین کیفیت نرم افزار و ارائه راهکار برای بهبود توسعه نرم افزار

دانلود ارزیابی چالش های تضمین کیفیت نرم افزار و ارائه راهکار برای بهبود توسعه نرم افزار چکیده یکی از مسائل مورد توجه توسعه دهندگان نرم افزار، ارزیابی کیفیت نرم افزار و به تبع آن پرداختن به موضوع تعیین شاخص های موثر ارزیابی است. با توجه به چرخ حیات نرم افزار می توان گفت بررسی و ارزیابی کیفیت نرم افزار، فرآیندی است که باید طی یک چرخه صورت گیرد. در این پایان نامه، سعی بر آن است با معرفی نمونه ها و استانداردهای معروف موجود در حوزه ارزیابی کیفیت نرم افزار، آشنایی نسبی با پژوهش ها و کارها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 14,000 تومان 30% تخفیف

مقاله گسترش تکنولوژی و تغییرات اساسی در سبک زندگی با تاکید بر پدیده انحرافات اجتماعی

مقاله گسترش تکنولوژی و تغییرات اساسی در سبک زندگی با تاکید بر پدیده انحرافات اجتماعی چكيده: امروزه سبک زندگی افراد و خانواده ها به صورت مداوم دچار دگرگونی های اساسی است و       می توان ادعا نمود که هیچ بعدی نیز از تاثیرات تکنولوژی و تغییر و تحولات همراه آن در امان نیست. اما واقعیت این است که دیگر بشر قادر به تنظیم خود با سرعت تغییرات و پیشرفت های تکنولوزیکی نیست و از این نظر برخی از جنبه های زندگی افراد  به طور کامل تحت کنترل و اراده و اختیارشان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,000 تومان 40% تخفیف

دانلو مطالعه تأثیر رقابت حق‌الزحمه حسابرسي مستقل بركيفيت حسابرسي و گزارشگري مالي

دانلو مطالعه تأثیر رقابت حق‌الزحمه حسابرسي مستقل بركيفيت حسابرسي و گزارشگري مالي چکیده حق الزحمه حسابرسی آثار متفاوتی بر فرآیند حسابرسی مستقل دارد، اول اینکه، ممکن است حسابرسی در رقابت با دیگران، حق الزحمه کمتری را به روش مناقصه ای به صاحبکار پیشنهاد دهد، اما این خود ممکن است بر کیفیت حسابرسی اثر بگذارد. دوم اینکه، علاوه بر حق الزحمه به کیفیت حسابرسی به عنوان وجه تمایز با دیگر رقبا توجه ویژه داشته باشد. این تحقیق به دنبال اثر حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابری و کیفیت گزارشگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 18,000 تومان 10% تخفیف