مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه معماری و موسیقی طراحی خانه موسیقی تهران

 پروژه  معماری و موسیقی طراحی خانه موسیقی تهران

پروژه حاضر،خانه ی موسیقی تهران است . هدف از این پروژه تجمع بخشیدن و ایجاد یک مرکز به منظور ارایه و معرفی موسیقی است .خانه موسیقی تهران به منظور آشنایی هر چه بیشتر مردم با موسیقی ،که شامل موسیقی سنتی ایران و موسیقی پربار کشور های دیگر است ،مورد توجه و طراحی قرار گرفته است .که در آن علاوه بر برگزاری کنسرت ها ،سازماندهی به امر آموزش و در نهایت ایجاد یک مرکز و موزه موسیقی برای آشنایی با وسایل موسیقی نیز از اهداف پروژه بوده است .

در این پروژه سعی شده است که ضمن مطالعه موسیقی به عنوان پایه و مبنای پروژه،ارتباط آن با معماری به عنوان زمینه آکادمی و حرفه ای طراح مورد بررسی و توجه قرار گرفته و در نهایت یکسری اصول،احکام و یا به بیان بهتر نتایجی را استخراج کرد وارتباطی منطقی و موجه بین مبانی موسیقایی و مبانی مهندسی طرح برقرار کرد .

به منظور دسته بندی مطالب در گروه های جداگانه ، پروژه به بخش های مختلف تقسیم شده که در طی روند پروژه وبا بررسی فصل های مختلف اطلاعات کافی برای طراحی مجموعه بدست آمده است .

 

 تعداد صفحات 104 word

 
فصل اول : چارچوب پژوهش

چارچوب پژوهش
مقدمه ...................................................................................... ........................1                  
1- 1-  طرح مسئله  ................................................................................. ........................2
1-2-  ضرورت مسئله  ............................................................................... ........................3
1-3-   اهداف تحقیق ................................................................................... ........................4
 
فصل دوم : مطالعات محيطي استان تهران
2-1- جغرافيا
2-1-1- موقعيت و وسعت رياضي ................................................................................. ........................6
2-1-2- جغرافياي طبيعي
2-1-2-1- ناهمواری ها.......................................................................................... ....7
2-1-2-2- آب و هوا .....................................................................................7
2-1-2-3- منابع آب ...........................................................................8
2-1-3- جغرافیای انسانی
2-1-3-1- جمعیت و پراکندگی آن .........................................................................................................8
2-1-3-2- نژاد ......................................................................................................................9
2-1-3-3- مذهب ....................................................................................................................9
2-1-4- جغرافياي سياسي
2-1-4-1- تقسیمات اداری و سیاسی .......................................................................................................10
2-1-5- جغرافياي اقتصادي
2-1-5-1- کشاورزی .......................................................................................................10
2-1-5-2- دامداری .......................................................................................................11
2-2- تاريخ
2-2-1- تاريخچه شهر تهران ................................................................... ........................11
2-2-2- بناهاي علمي،‌ تاريخي و باستاني .......................................................................... ........................14
2-3- فرهنگ
2-3-1- تحليل ارزشي از خصوصيات و فرهنگ ...................................................................................... 14
 
فصل سوم : مبانی نظری
3-1- تعريف هنر و موسيقي
3-1-1- تعریف هنر .................................................................................................................................. 15
3-1-2- معانی و ریشه واژه موسیقی......................................................................................16
3-1-3- موسیقی..................................................................................................................17
3-1-4- تعريف موسيقي ................................................................................................. 17
3-1-5- تئوري موسيقي ......................................................................................................... 18
3-1-6- موسيقي از ديدگاه فلاسفه و انديشمندان ..................................................................................... 19
3-1-7- موسيقي در فلسفه يونان .............................................................................................................. 20
3-1-8- نظرات بزرگان در مورد موسيقي ............................................................. ........................22
3-1-9- تئوريها و نظريات پيدايش موسيقي ............................................................ ........................29
3-1-10- نظريات روانشناسي آفرينش موسيقي
3-1-10-1- نظريه تعامل موسيقي .....................................................................................................24
3-1-10-2- شكل گيري الگوي صوتي ................................................................... ........................24
3-1-11- آفرينش موسيقي
3-1-11-1- شکل، ریتم ...............................................................................24
3-1-11-2-  زير و بمي ................................................................................ ........................25
3-1-11-3- آكورد..................................................................................... ........................25
3-1-12- رقص ، نمايش ، شعر ، موسيقي ...................................................... ........................25
3-1-13- موسيقي عملي؛ سبكها و دوره ها
3-1-13- 1- موسیقی تاریخی .....................................................................................26
3-1-13-2- موسیقی مذهبی.................................................................................27
3-1-13-3- موسیقی فولکوریک .................................................................28
 3-2-فيزيك صوت
3-2-1- تعاريف ............................................................................................ ........................29
3-2-2- طبيعت و انتقال صوت
3-2-2-1- موج ..................................................................................................29
3-2-2-2- طول موج ........................................................................................................29
3-2-2-3- سرعت صوت .......................................................................................................29
3-2-2-4- انکسار صوت .................................................................................................30
3-2-2-5- تفرق صوت ..........................................................................................................30
3-2-2-7- جذب صوت ..........................................................................................................................31
3-2-2-8- پژواک ...................................................................................................................................31
3-2-2-8- تداخل امواج ..........................................................................................................................32
3-2-3- شنوايي
3-2-3-1- حدود شنوایی ........................................................................................................................32
3-2-3-2- شدت شنوایی ........................................................................................................................33
3-2-3-3- واحد شدت صوت ................................................................................................................33
3-2-3-4- قوت صدا ..............................................................................................................................33
3-2-3-5- پنهان کردن صدا ....................................................................................................................33
3-2-3-6- خستگی شنوایی .....................................................................................................................34
3-2-3-7- پایداری حس ...............................................................................................................   .......34
3-2-4- تشدید ........................................................................................................................................34
3-2-4-1- رزوناتور هلم هولتز ........................................................................................................ ........35
3-2-4-2- خاصیت جذب رزوناتور ............................................................................................ ............35
3-2-4-3- تشدید کلی ............................................................................................................................35
3-2-5- ارتفاع صوت ..............................................................................................................................35
3-2-5-1- استاندارد ارتفاع صوت ...........................................................................................................36
3-2-5-2- اثر دوپلر ................................................................................................................................ 36
3-2-6- تیزی گوش .................................................................................................................................36
3-2-6-1- صداهای درونی ......................................................................................................................36
3-2-6-2- صداهای ترکیبی .....................................................................................................................37
3-2-6-3- طيف صدای انسان و وسايل موسيقی........................................................................................37
3-2-6-4- زنگ ......................................................................................................................................37
3-2-6-5- تاثير جهت حرکت صوت بر تمبر آن ......................................................................................37
3-2-7- فواصل موسيقي .......................................................................................................................... ........................38
3-2-8- ميزان ، گام و آكورد .................................................................................................................. ........................40
3-3- عوامل متشكله صوت موسيقيايي
3-3-1- عوامل متشكله صوت موسيقيايي ................................................................................................. .........................41
3-3-2- عوامل مشخصه كمي صوت ....................................................................................................... .........................41
3-3-3- عوامل مشخصه كيفي صوت ....................................................................................................... .........................43
3-3-3-1- شکل ......................................................................................................................................43
3-3-3-2- رنگ ..................................................................................................................................... 44
3-3-3-3- سایه روشن .............................................................................................................................45
3-3-3-4-  هماهنگی و هارمونی ..............................................................................................................45
3-3-4- خطوط ملودی .............................................................................................................................46
3-3-5- وزن ............................................................................................................................................46
3-4- تركيب عناصر درموسيقي و معماري
3-4-1-تصویرگری در موسیقی و معماری ................................................................................................47
3-4-2- تکرار و تصویرگر هنری ..............................................................................................................47
3-4-3- تكرار عامل تعادل ....................................................................................................................... .........................48
3-4-4- عناصر معماري در تركيب ........................................................................................................... .........................49
3-4-5- عناصر موسيقي در تركيب ........................................................................................................... ........................50
3-4-5-1-  ملودي .................................................................................................................................. ........................50
3-4-5-2- وضوح و خوانايي ملودي ....................................................................................................... ........................51
3-4-5-3- درازي ملودي ........................................................................................................................ ........................51
3-4-5-4- حركت در ملودي .................................................................................................................. ........................52
3-4-5-5- طرح و شكل مجموعه ............................................................................................................ ........................52
3-4-5-6- ریتم .......................................................................................................................................53
3-4-5-7- ضرب ..................................................................................................................................... ........................54
3-4-5-8- متريك ................................................................................................................................... ........................54
3-4-6- ترکیب هنری ............................................................................................................................... ........................54
3-5-بافت و توناليته
3-5-1- بافت ........................................................................................................................................... ........................56
3-5-2- بافت در موسيقي ......................................................................................................................... ........................56
3-5-3- ساز بندي .................................................................................................................................... ........................57
3-5-4- موسيقی گوشه دار، موسيقی تغزلی...............................................................................................57
3-5-5- پيچيدگی و درهمی وزن .............................................................................................................57
3-5-6- هوموفوني و پوليفوني ................................................................................................................. ........................58
3-5-7- توناليته ..................................................................................... ........................59
3-5-8- گام .................................................................................................. ........................60
3-5-9- بافت در هنر  ................................................................................ ........................61
3-6- حركت
3-6-1- حركت در موسیقی ............................................................................ ........................62
3-6-2- فعالیت ..........................................................................................62
3-6-3- جابجايي ............................................................................. ........................63
3-6-4- حركت پيوسته و نوبتي ................................................................................................................. ........................64
3-6-5- حرکت در فرم ............................................................................................................................64
3-6-6- حرکت در شکل ...............................................................65
3-6-7- حرکت در هنر  ................................................................................. ........................65
 
 
فصل چهارم : مطالعات معماري
4-1- بررسي آثار كالبدي يا حجمي
4-1-1-  فضاي شهري .............................................................. ........................66
4-1-2- سيماي شهري .......................................................... ........................66
4-1-3-  منظر شهري ........................................................................... ........................67
4-2- تلفيق ايستايي و زيبايي در فرم سازه ها ....................................... ........................68
4-3- ايمني در برابر آتش سوزي .......................................... ........................71
4-4- اصول پايه در طراحی
4-4-1- معيارهاي طراحي در تالارهاي موسيقي ............................................... ........................71
4-4-2-كيفيت هاي موسيقيايي آكوستيك ...............................................................................................73
4-4-3- ضوابط و استانداردهاي معماري در طراحي تالارها .......................................... ........................77
4-5- معرفی و بررسی نمونه ها
4-5-1- اپرای سیدنی .............................................................................................79
4-5-2- سالن کنفرانس ناتینگهام .........................................................................................80
4-5-3-تالار فنلاند،هلسینکی ........................................................................................81
 
فصل پنجم: مطالعات تحليلي
5-1- شناخت و تحليل سايت
5-1-1- مباني انتخاب سايت .................................................................................. ........................83
5-1-2- دلايل انتخاب سايت ....................................................................... ........................83
5-1-3- معرفي و تحلیل سايت ................................................................................................................. ........................83
5-1-3-1- موقعيت سايت از مقياس جهاني تا مقياس شهري ........................................ ........................84
5-1-3-2- دسترسي و ارتباط سايت با شبكه ارتباط شهر .................................................. ........................85
5-1-3-3- بررسي ديد و منظر عمومي سايت در مقياس شهري .................................... ........................86
5-1-3-4- تحليل جهت ها و امتياز بندي نورگيري سايت ........................................................ ........................88
5-1-3-5- تحليل جهت وزش بادهاي مناسب و نامناسب فصول ....................................... .......................88
5-1-3-6- تعیین جهت بهینۀ استقرار ساختمان  .........................................................................................89
5-2- توصیف طرح
5-2-1- توصيف ايده كلي طرح ................................................................................ ........................91
5-2-2- احکام استخراجی از منبع موسیقی ................................................................................................92
5-2-3- احکام استخراجی از منبع معماری ................................................................................................95
5-3- برنامه فيزيكي طرح ................................................................................. ........................98
5-4- نقشه ها و مدارك  معماري
5-4-1- دياگرام و روابط بخشهاي مختلف ................................................. ........................104

  •  


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,600 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
music-home_166730_6618.zip2.6 MB

دانلود مقاله الگو سازی مسکن برپایه سبک زندگی اسلامی

دانلود مقاله الگو سازی مسکن برپایه سبک زندگی اسلامی فرمت فایل word   تعداد صفحات 17   آماده پرینت گرفتن   مسکن، از ضروری‌ترین نیازهای اولیه زندگی انسان، از دیرباز مورد توجه بوده‌است. در‌ مذهب‌ اسلام‌، خـانه حـریم امـن خانواده به شمار می‌رود که در آیات و روایات اهل بیت(ع)، بر اهمیت‌ آن تأکید شده است. بـه دلیل اهمیت حریم خانواده در فرهنگ ایرانی، حفظ‌ حجاب در طراحی مسکن‌ به‌ و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 2,500 تومان 50% تخفیف

دانلود تحقیق توسعه پایدار شهری

دانلود تحقیق توسعه پایدار شهری مقدمه   توسعه شهری توسعه ای است که تمام جنبه های اجتماعی ، اقتصادی و ... را در شهر با هم پیش می برد. شهر به عنوان مکان و بستر فضايي حيات اکثريت ساکنان زمين داراي مفهوم خاصي از توسعه است که مي بايستي مورد تحليل قرار گيرد. آنچه که در مفهوم توسعه داراي وحدت نظر در تمامي مکان‌ها و جوامع مي باشد، بهبود و پيشرفت تدريجي و همه‌جانبه در تمام ابعاد و عرصه‌هاي جامعه است، از اين رهيا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف

پاورپوینت سازه های فولادی

پاورپوینت سازه های فولادی فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد ، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق ، رفتار سازه ای معین ، نسبت مقاومت به وزن مناسب ، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه های ساختمانی مطرح نموده است .    به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,700 تومان 10% تخفیف

دانلود تحلیل طراحی مدلسازی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباط با مشتری CRM

دانلود تحلیل  طراحی مدلسازی وپیاده سازی نرم افزار تحت شبکه مدیریت ارتباط با مشتری CRM چکیده هدف کلی از انجام این پروژه اشنایی با مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری و پیاده سازی یک سیستم نرم‌افزاری برای آن می باشد. در این پروژه ابتدا به بررسی مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) پرداخته می شود.  CRM یک راه حل جامع برای شناسایی ،جذب و حفظ مشتریان می باشد.در واقع مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM یک استراتژی تجاری برای انتخاب و مدیریت ارتباطات موثر با مشتری برای سود اوری بیشتر است.در C ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف