مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه جریان حول اجسام جریان بند

پروژه جریان حول اجسام جریان بند

 

بيش ازيكصدسال پيش تا كنون جريان حول اجسام جريان بند ( مانع) با سطح مقطع دايره اي ومربعي، توجه بسياري ازمحققين را به خودجلب كرده است. موضوع جريان حول اين اجسام وپديده پخش گردابه ناشي ازآن به خاطر وجودكاربردهاي عملي درمهندسي ازاهميت زيادي برخورداراست ؛ ازجمله كاربردهاي عملي اين نوع جريان ها، مي توان به جريان حول دودكش ها ، ساختمانها وسازه هاي بلند، سازه هاي دريايي، پلهاي معلق، بال هواپيما، پروانه كشتي ودكل ها وبسياري ازمواردديگراشاره نموداين نوع جريان اغلب شامل پديده هاي پيچيده اي ازقبيل جدايش جريان ، ويك، جريان هاي برشي ، جريان گردابه اي وپخش گردابه هستند. دراعداد رينولدزبسياركم ، جريان حول اين گونه اجسام كاملا" به آنها چسبيده وجدايش رخ نمي دهد باافزايش عددرينولدز، جريان ازسطح آنها جدا شده ويك جفت گردابه متقارن درپشت آنها تشكيل مي شودكه با افزايش عددرينولدز،ابعادگردابه ها نيزبزرگترمي شود. با افزايش بيشترعددرينولدزگردابه ها حالت نوساني پيدا كرده ودرجريان پخش مي شوددراين حالت جريان ازحالت دائم به حالت غيردائم تبديل مي شود. درحاليكه اين گونه هندسه ها ازلحاظ مكانيك سيالات به طور وسيعي توسط محققين بررسي شده اند مساله انتقال حرارت دراين هندسه ها به آن گستردگي بررسي نشده ونيازمند مطالعات بيشتري است، لذا سعي شده است دراين تحقيقات بيشتربه جنبه انتقال حرارتي اين گونه هندسه ها توجه گردد

 

تعداد صفحات 100 word

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: ديباچه

1-1- مقدمه

2-1-رفتار جريان روي موانع

4-1-تحريك لايه مرزي

5-1-تاريخچه مطالعات و تحقيقات انجام شده

7-1-هدف پروژه

فصل دوم: معادلات حاكم بر جريان

1-2-معادلات حاكم در جريان آرام

2-2-توصيف فرآيندهاي سيال و ساده‌سازي آن‌ها5

3-2-مفهوم جريان آرام

4-2-نيروهاي برشي و فشاري

6-2-مفهوم انفصال

7-2-طرح QUICK

8-2-انفصال معادلات حاكم6

1-8-2-انفصال جمله وابسته به زمان

2-8-2- انفصال جملات جابه‌جايي

3-8-2-انفصال جملات پخش

4-8-2-ضرايب جبري معادله انفصال

9-2-شبكه جابه‌جا شده

10-2-الگوريتم سيمپل

فصل سوم: اجراي برنامه توسط نرم‌افزار Fluent

1-3- مقدمه41

2-3-تولیدهندسه مسئله درنرم افزارGambit))

اجرای برنامهFluent) )

فصل چهارم: بررسي عملكرد برنامه و نتايج

4- مقدمه57

1-4- بررسي نتايج حاصل از هندسه اول

1-1-4- بررسي توزيع عدد ناسلت موضعي در سطوح مختلف مانع مربعي

2-1-4- بررسي تغييرات عدد ناسلت متوسط با افزايش عدد رنولدز روي سطوح مختلف مانع

3-1-4- بررسي متوسط عدد ناسلت روي كل سطح مانع مربعي

2-4- بررسي نتايج حاصله از هندسه دوم

1-2-4- بررسي كانتورهاي جريان

2-2-4- تأثير فاصله مانع از ديواره كانال بر عدد ناسلت

3-2-4- تأثير افزايش عدد رينولدز بر ناسلت ميانگين

4-2-4- تأثير مانع مربعي بر ضريب اصطكاك

3-4- بررسي نتايج حاصله از هندسه سوم

1-3-4- بررسي تغييرات عدد ناسلت بر افزايش عدد رينولدز در نسبت‌هاي متغير

2-3-4- بررسي تغييرات عدد ناسلت متوسط بر حسب تغيير فاصله بين دو مانع

3-3-4- مقايسه ضريب درگ و برا براي موانع مربعي

4-3-4- تأثير افزايش فاصله موانع بر ضريب درگ

4-4- جمع‌بندي و نتايج

5-4- پیشنهادات و کار های آینده

6-4- فهرست مراجعپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
(شامل 25% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mekanik100_211137_8861.zip1.7 MB