مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسي هوش هيجانی در رابطه با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد

بررسي هوش هيجانی در رابطه با سلامت رواني دانشجويان دانشگاه آزاد

با نگاهي به موضوع مورد بررسي و با توجه به پژوهشها و بررسيهايي تا به اميرو انجام گرفته و به ثبت رسيده است احتمالاً ممكن است تفاوت ميان افراد از لحاظ هوش هيجاني با سلاما رواني آنها به بساري از مسائل كه در اينجا گنجانيده . نمي شود پرداخته شده باشد. در اين پژهش ما به دنبال مسائلي از لين قبيلي هستيم كه :

با شناخت از هوش هيجاني مي توان سلامت عمومي را در افراد پيش بيني كرد. با بررسيهاي انجام شده مي توان در نظر داد كه كدام يك از مؤلفه هاي سلامت عمومي مي تواند بيشتر در هوش هيجاني تأثير داشته باشد و در جهت رفع يك تلاش نمود .

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني با مؤلفه هاي جسماني بايد كاركردي اجتماعي ، افسردگي شديد ، اضطراب و در كل سلامت عمومي باشد شناساندن يك مسئله كه چطور هوش هيجاني در سلامت عمومي فرد مي تواند تأثير گذار باشد و با در نظر گرفتن اينكه خانواده ها با كلامشان و عملكردشان مي توانند كودك را در جهت شناخت خود و رفتارش و در عين حال شناخت ديگران نقش داشته باشند و با توجه به اينكه هوش هيجاني زير مجموعه اي از هوش اجتماعي است و مي تواند فرد را در جهت سازگاري با جامعه همراه نمايد. ساختار جامعه بر پاية سلامت عمومي جامعه استوار است .

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول- 5

گسترده علمي موضوع مورد پژوهش-- 5

گسترده علمي موضوع مورد پژوهش-- 6

1-موضوع پژوهش : 6

2- ابعاد موضوع پژوهشي : 6

3- هدف پژوهش : 6

4- امكان بررسي موضوع اهميت آن از لحاظ علمي و نظري : 7

5- سوالهاي پژوهش : 8

6- فرضيه هاي تحقيق :‌ 9

7- متغير پژوهش و تعريف عملياتي و اطلاعاتي : 9

7-1- متغير پيش بيني كننده :‌ 9

7-2- متغير پيش بيني شونده : 10

7-3- هوش هيجاني : 10

7-4- هيجان : 10

7-5- سلامت رواني : 11

7-6- علائم جسماني : 11

7-7- اضطراب و اختلال در خواب : 12

8-7- اختلال در كنش اجتماعي : 12

چكيده فصل : 15

فصل دوم 16

مرور و تحليل يافته هاي پيشين- 16

در قلمرو و موضوع- 16

تاريخچة هوش هيجاني : 17

تعريف و پيشينه هوش هيجاني : 19

هوش هيجان و مؤلفه هاي آن : 21

خود آگاهي : 21

شعور اجتماعي : 22

خود انگيزي- 23

مهارتهاي اجتماعي : 24

اساس فرهنگي هوش هيجاني : 25

تفاوت  با هوش هيجاني- 26

زمينه هاي بحث هوش هيجاني- 27

كالبد شكافي يك تسخير هيجاني 28

مقدمه 28

سيستم ارتباط عصبي : 30

قراول هيجاني : 31

متخصص حافظه هيجاني : 33

هماهنگي فكر و هيجان- 35

مختصري درباره بهداشت رواني : 37

فصل سوم 40

فرآيند روش شناختن و بررسي تجربي موضوع- 40

روش تحقيق : 41

جامعه مورد بررسي- 41

نمونه منتخب : 41

روش نمونه گيري : 42

ابزار و روش اجراي پژوهش-- 42

آزمون هوش هيجاني (سيبر يا شرينگ) 42

روش اجراي آزمون : 43

روش نمره گذاري : 44

پرسشنامه سلامت رواني() 46

روايي و اعتبار  : 47

روش اجراي آزمون : 48

روش نمره گذاري : 49

روش قراردادي- 49

روشهاي آماري و منطق استفاده از آن- 50

فصل چهارم 51

ارائه و تحليل نتايج- 51

يافته هاي توصيفي  : 52

فرضيه اول رابطة هوش هيجاني با سلامت رواني- 54

فرضيه همبستگي پيرسون- 57

فرضيه سوم : رابطه هوش هيجاني با اضطراب- 61

ضريب همبستگي پيرسون- 61

رابطه هوش هيجاني با به كاركردي اجتماعي- 64

ضريب همبستگي پيرسون- 64

آزمون معناداري همبستگي- 64

رابطه هوش هيجاني با افسردگي- 68

بحث و نتايج كلي : 69

فصل پنجم- 69

بحث ونتايج كلي- 69

1-بحث و بررسي درباره يافته ها 70

2-تفسير نهايي پيامدها 70

3-محدوديت ها : 71

4-پيشنهادات : 71

فهرست منابع و مآخذ- 72پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,250 تومان
(شامل 25% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ensani74_216911_6684.zip83.8k