مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر

تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر

چکیده

در این تحقیق تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر شهر همدان مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد 40 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه کنترل و آزمایش گروه بندی شدند. آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در 8 جلسه با استفاده از متون آموزشی اجرا شده و در دو مرحله قبل و بعد آموزش از هر دو گروه پرسشنامه های تکمیل گردیده است. متغیر «آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی» به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای اضطراب، افسردگی و استرس به عنوان متغیرهای وابسته معرفی شده اند. از مقیاس DASS برای سنجش متغیرها استفاده شده است. داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در بهبود وضعیت آزمودنی ها از نظر اضطراب (P=0/0001 و F_26/6)، افسردگی (P=0/0001 و F_17/40) و استرس (P=0/006 و F_2/97) تاثیر مثبت دارد.

اهمیت و ضرورت

امروزه تقریبا تمام کسانی که طرفدار توسعه و اصلاحات هستند در همه جای دنیا از آموزش و پرورش شروع می کنند. بنابراین ضرورت دارد که در بسیاری از ابعاد آموزش پروروش به ویژه در نقش دانش آموز در فرآیند یادگیری تغییراتی ایجاد شود. در عصر حاضر تنها تاکید آموزش پرورش بر انتقال دان نیست، چرا که حجم اطلاعات به گونه ای است که اگر فردی تمام عمر خود را به شاخه ای از علوم بپردازد کافی نمی باشد. در نظام آموزشی ما کتاب ها، نمرات و امتحانات مهمتر از دانش آموزان است و یادگیرندگان به عنوان محور و اساس برنامه های آموزشی فراموش شده اند. بنابراین آموزش پرورش باید به جای پرداختن به مواد درسی به کل انسان بپردازد و به تمام ابعاد زندگی او توجه کند و به جای تاکید زیاد به محتوا و اطلاعات باید به ترتیب یادگیریندگانی که از سلامت روانی، خود تنظیمی و خودباوری برخوردارند، بپردازد

اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف کلی این تحقیق مشخص کردن تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دختر شهر همدان خواهد بود.

 اهداف فرعی

  • تعیین تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب در نوجوانان دختر دبیرستانی.
  • تعیین تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افسردگی در نوجوانان دختر دبیرستانی.
  • تعیین تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش استرس در نوجوانان دختر دبیرستانی.

 فرضیه های تحقیق

1) آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی اضطراب را در نوجوانان دختر دبیرستانی کاهش می دهد.

2) آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی افسردگی را در نوجوانان دختر دبیرستانی کاهش می دهد.

3) آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی استرس را در نوجوانان دختر دبیرستانی کاهش می دهد.

 

 

فرمت فایل word

  تعداد صفحات 90 

 

فهرست مطالب

عنوان      

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت... 5

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-4-1 هدف کلی.. 7

1-4-2 اهداف فرعی.. 7

1-5 فرضیه های تحقیق.. 7

1-6 تعریف متغیرها 8

1-6-1 تعریف مفهومی.. 8

1-6-1-1 آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی.. 8

1-6-1-2 نشانه های روانشناختی.. 8

1-6-2 تعاریف عملیاتی.. 10

1-6-2-2 نشانه های روانشناختی.. 10

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 ذهن آگاهی.. 13

2-2-1 یادگیری ذهن آگاهانه-کاربرد ذهن آگاهی در اتفاق یادگیری.. 15

2-2-2 اصول یادگیری ذهن آگاهانه. 15

2-2-3 ذهن آگاهی یا حضور ذهن.. 16

2-2-4 ذهن آگاهی و مراقبه تمرکزی شرقی.. 18

2-3 سلامت روانی.. 18

2-3-1 ویژگی های سازگاری و سلامت روان.. 21

2-3-2 نظریه های سلامت روانی.. 21

2-4 استرس.... 24

2-5 افسردی.. 28

2-5-1 شیوع افسردگی در نوجوانان.. 31

2-5-2 علل افسردگی در نوجوانی.. 32

3-5-3 تاثیر افسردگی در زندگی.. 33

2-6 اضطراب... 33

2-6-1 ظاهر عمومی و رفتاری فرد مضطرب... 34

2-6-2 علائم اضطراب... 35

3-6-3 توصیف بیماران مضطرب... 35

2-7 میانی نظری رابطه بین متغیر ها 36

2-8 پیشینه تحقیقات... 39

2-8-1 تحقیقات داخلی.. 39

2-8-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 44

فصل سوم : روش شناسی

3-1 مقدمه. 51

3-2 روش تحقیق.. 51

3-3 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.. 51

3-4 ابزار های تحقیق.. 51

3-4-1 مقیاس ارزیابی افسردگی، اضطراب و استرس.... 51

3-4-2 روایی و پایایی.. 52

3-5 شرح جلسات... 53

3-6 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها: 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 

4-1 مقدمه. 57

4-2 توصیف متغییر های اصلی.. 57

4-3 کنترل مقادیر پرت و انتهایی شاخصها 58

4-4 بررسی نرمال بوده داده ها 61

4-5 آزمون فرضیه های تحقیق.. 67

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 71

5-2 خلاصه پژوهش و نتایج.. 71

5-3 پیشنهادات... 73

5-3-1 برای پژوهش های آتی.. 73

5-3-2 پیشنهادات کاربردی.. 74

5-4 محدودیت ها 74

منابع و ماخذ. 75

الف) منابع فارسی.. 75

منابع انگلیسی.. 78

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
shop12_323470_1552.zip848.6k