مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسي تاثير حاشيه نشيني و مشكلات آن

بررسي تاثير حاشيه نشيني و مشكلات آن

 

مقدمه:

جمعيت انبوهي كه در شهرها ، شهركها و آباديهاي اطراف تهران و مناطق فقيرنشين داخل تهران زندگي مي كنند وبا رشد بي رويه اي افزايش مي يابد، درواقع اغلب همان كساني هستند كه درمفابله با محدوديتهاي پيش گفته، عدم توانايي مالي در تهيه مسكن درداخل محدوده شهر تهران يا مشكلات ديگر در محل سكونت فبلي، مسكن خود را به خارج از محدوده يا مناطق حاشيه اي داخل شهر منتقل كرده اند و در عمل بايد جزء جمعيت شهر تهران به شمار آيند.

چرا كه هيچ يك از اين محلات، آباديها، شهركها و حتي شهرهايي كه جمعيت آنها به سرععت رشد مي كنند مانندمحله هاي فقير نشين داخل شهر جاذبه اي جز مجاورت با شهر تهران ندارند كه البته وجود رفاه نسبي، تفريح و سرگرمي براي مردم بويژه براي جوانان از عوامل مهم جذب كننده در شهرهاي بزرگي چون تهران بوده است.

افزايش جمعيت شهر تهران و به همراه آن گسترش فيزيكي شهر واضافه شدن فواصل شهري، ارائه خدمات را مشكل و گران گرده و مسائلي نظير كمبود، گراني، نامناسب و غير بهداشتي و بالاخره فرسوده، بودن مسكن ، كمبود آب وبرق، تلفن، كمبود فضاي سبز ، آلودگي و ترافيك . كمبود فضاي آموزشي، كمبود امكانات پزشكي و دهها مشكل ديگر را به وجود آورده است.

بايد خاطرنشان كرد كه افزايش جمعيت در خارج از محدوده خدماتي كه به طور مستقيم و درموارد غير مستقيم از خدمات شهري استفاده مي كنند باعث شده اين مشكلات از عمق و وسعت بيشتري برخوردار گرديده و مشكل جديدي را در زندگي شهري بوجود بياورد كه ما از آن تحت عنوان حاشيه نشيني  نام مي  بريم.

    اهداف تحقيق:

همانطوري كه اشاره شد هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير حاشيه نشيني و مشكلاتي آن در پيدايش و شيوع فرهنگي نامتناسب با فرهنگ اصيل اسلامي ايراني و گرايش يه رفتارهاي غير اجتماعي در ميان ساكنان اين مناطق مي باشد. ارائه تعريفي از حاشيه نشيني و توصيف منطقه اي حاشيه نشين در شهر تهران و خصوصيات و ويژگيهاي آن و همچنين مشكلاتي كه اين شكل از زندگي براي ساكنان چنين مناطقي به همراه آورده است از موضوعات مورد بررسي اين تحقيق را تشكيل مي دهد.

بررسي پيامدهاي اجتماعي و رواني، خصوصاً گرايش به رفتار ضد اجتماعي در مناطق حاشيه نشين و ميزان تاثيري كه مشكلات اين نوع از زندگي در بروز چنين گرايشي دارد. هدف ديگري است كه در اين تحقيق دنبال مي شود به همين جهت در تحقيق حاضر ابتدا به توصيف پديده حاشيه نشيني پرداخته و پس از طرح مباحث نظري وتعريف مفاهيم كليدي مشكلات زندگي و علل گرايش به رفتار ضد اجتماعي بررسي خواهد شد.

 

 تعداد صفحات 144 word

 

فهرست
فصل اول    3
كليات    3
مقدمه:    4
بيان مسئله:    7
اهداف تحقيق:    12
روش تحقيق:    13
مفهوم حاشيه نشيني:    14
تفاوت حاشيه نشيني و زاغه نشينيك    15
تهديدات:    16
تاريخچه  و روند حاشيه نشيني در جهان:    18
فصل دوم    28
گسترش شهرها    29
تفاوت حاشيه نشيني در غرب و كشورهاي جهان سوم    30
نحوه سكونت حاشيه نشينان    32
مهاجرت و حاشيه نشيني    38
علل مهاجرت:    39
فقر و حاشينه نشيني    39
فرهنگ فقر (اسكارلوئيز)    39
جدائي گزيني فضايي:    42
فصل سوم    44
روند حاشيه نشيني درايران    44
تحليلي از حاشيه نشيني درايران    45
روند حاشيه نشيني درايران    53
تاريخچه حاشيه نشيني در ايرانك    54
انواع مساكن نابهنجار:    59
وضعيت خاص مهاجرت به تهران پس از انقلاب    67
سابقه و نحوه برخورد با پديده حاشيه نشيني درتهران    81
فصل چهارم    84
تاريخچه شكل گيري تهران و تكامل آنك    89
ديدگاه آقاي دكتر منصور خليلي عراقي:    89
توسعه تهران از سال 1200 تا 1371 ه.شك    94
دوران تحولات شهر نشيني درتهران    95
گسترش فضايي شهر تهران و پيدايش شهركهاي اقماري:    104
آغاز مرحله جديد وسياست طرح توسعه تهران:    113
مهاجرت مستقيم:    127
مهاجرت نيمه مستقيم:    127
نتيجه گيري:    139
منابع    142
فصل اول
كليات

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,100 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
oloo144_385910_8684.zip95.3k