مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسی عوامل موثر بر کیفیت پروژه های راه سازی

بررسی عوامل موثر بر کیفیت پروژه های راه سازی

چکیده

راه ها به عنوان شریان های ارتباطی از سرمایه های ملی هر کشوری به حساب می آیند. افزایش کیفیت این پروژه های می تواند به اثربخشی این پروژه ها و حفظ سرمایه های ملی کمک زیادی نماید. به عبارتی اگر بتوان در حین انعقاد قرار داد با معیارهایی، کیفیت پروژه پس از اجرا را افزایش داد می توان صرفه جویی های زیادی در منابع ملی انجام داد. در این پژوهش ابتدا معیارهای اصلی در تامین کیفیت پروژه های راهسازی شناسایی شده و سپس با ارسال فرم های نظرسنجی بین پیمانکاران، مشاورین، کارفرمایان و نخبگان معیارهای اصلی شناسایی شده اند. به منظور تعیین روایی این نظرات از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و با توجه به فازی بودن نظرات، از ریاضیات منطق فازی در جمع بندی نظرات و برای تحلیل و ارزیابی سوالات پرسشنامه از نرم افزار spss، استفاده شده است و در نهایت 7 معیار بر اساس وزن حاصله، به عنوان معیارهای اصلی انتخاب شده و دو پروژه روگذرهای بلوار نیایش تبریز و جاده میاندوآب و قره آغاج با این معیارها ارزیابی شده اند. هدف از این پژوهش بررسی معیارهای اصلی که به نظر می رسد در کیفیت پروژه های راه سازی تاثیرگذار می باشند. مشاهده می شود میانگین وزنی نمرات پروژه نیایش به عنوان پروژه موفق برابر 816/10 به دست آمد، در حالی که میانگین وزنی پروژه جاده میاندوآب و قره آغاج برابر 814/5 می باشد. به نظر می رسد که بتوان این 7 معیار را مقیاس مناسبی برای ارزیابی کیفیت پروژه های راهسازی در زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفت. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که پروژه بلوار نیایش به عنوان یک پروژه موفق عدد بالا را نشان می دهد و 7 سوال به دست آمده از نتایج مقیاس مناسبی برای ارزیابی پروژه های عمرانی می باشد و در پروژه های آتی با کالیبراسیون مدل حتی در شروع کار از کیفیت احتمالی پایان پروژه می توان مطلع گردید.

هدف تحقیق

کیفیت ساخت راه ها یکی از عوامل مهم و موثر در کاهش هزینه های بهسازی و به تبع آن هزینه های تعمیر زیرساخت ها می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر ویژگی ایی از قرارداد و یا روش اجرای پروژه و به طور کلی معیارهای قراردادی در افزایش این کیفیت می باشد.

 فرضیه تحقیق

فرضیاتی که برای این تحقیق مد نظر می باشد عبارتند از:

  • تخصص مهندسین اجرای پیمانکار تاثیر به سزایی بر بهبود کیفیت ساخت راه داد.
  • داشتن بودجه کافی بر مدت زمان اجرا و کیفیت ساخت راه تاثیر به سزایی دارد.
  • مطالعه جامع قبل از اجرای راه باعث کنترل کیفیت راه می شود.
  • دولتی یا خصوصی بودن آزمایشگاه بر کیفیت ساخت راه تاثیری ندارد.

 

 فرمت فایل word

تعداد صفحات 94 

به همراه پرسشنامه

 

فهرست مطالب

فصل 1 مقدمه

1-1 مقدمه. 2

1-2 هدف تحقیق.. 2

1-3 فرضیه تحقیق.. 2

1-4 روش تحقیق.. 3

1-5 مراحل تحقیق.. 3

1-6 ساختار پایان نامه. 4

فصل 2 مروری بر منابع

2-1 مقدمه. 6

2-2 کیفیت و مدیریت کیفیت جامع.. 8

2-3 تضمین کیفیت در صنعت ساخت و ساز 9

2-3-1 کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در زبان ساده تر. 9

2-3-2 هزینه های کیفیت... 9

2-3-3 اهداف اصلی کیفیت در صنعت حمل و نقل.. 12

2-4 منطق فازی.. 15

2-4-1 منطق فازی به زبان ساده تر. 15

2-4-2 فازی و منطق فازی.. 17

2-4-3 منطق های ریاضی.. 18

2-4-4 ویژگی های منطق فازی.. 18

فصل 3 روش تحقیق

3-1 روش تحقیق.. 21

3-2 روش آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه. 22

3-3 نرم افزار آماری spss 24

3-3-1 اس پی اس اس.... 24

3-3-2 آماری که نرم افزار پایه شامل می شود. 25

3-3-3 انواع تحلیل های آماری.. 25

3-3-4 انتخاب آزمون آماری مناسب... 26

3-3-5 تحلیل داده ها با بهره از SPSS. 26

فصل 4 نتایج و تفسیر آن ها

4-1 مقدمه. 29

4-2 نتایج و تحلیل.. 29

4-2-2 نتایج.. 30

4-3 مقایسه دو پروژه راه سازي به عنوان نمونه موردي.. 74

فصل 5 جمع بندی و نتیجه گیری

5-1 جمع بندی و نتیجه گیری.. 77

5-2 پیشنهادات... 80

5-3 پیوست ها 81

پیوست شماره 1  پرسشنامه عوامل موثر در کیفیت اجراي پروژه هاي راهسازي.. 81

5-4 مراجع.. 87

Abstract 89پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
shop19_386789_8104.zip2.6 MB