مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پژوهش بررسي عوامل (اجتماعي - فرهنگي و رواني - ذهني) مرتبط با ايجاد روحيه تحقيق در كودكان و دانش‌آموزان

پژوهش بررسي عوامل (اجتماعي - فرهنگي و رواني - ذهني) مرتبط با ايجاد روحيه تحقيق در كودكان و دانش‌آموزان

بررسي عوامل (اجتماعي - فرهنگي و رواني - ذهني) مرتبط با ايجاد روحيه تحقيق در كودكان و دانش‌آموزان و طراحي روشهاي عملي آشناسازي دانش‌آموزان با پژوهش

بيان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشي :

هر تمدني‌ كه‌ در تاريخ‌ بوجود آمده‌ است‌ مبتني‌ بر مطالعه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ بوده‌ است‌، سرزمين‌ باستاني‌ ايران‌ يكي‌از گهواره‌هاي‌ تمدن‌ بشري‌ بوده‌ است‌، آثار باقي‌ مانده‌ از آن‌ دوران‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ ايرانيان‌ در هنر، ادبيات‌، موسيقي‌،علم‌ و كشورداري‌ به‌ درجة‌ بالايي‌ از مدنيت‌ رسيده‌ بودند، دانشگاه‌ معروف‌ گندي‌ شاپور (جندي‌شاپور) و تخت‌جمشيد كه‌ هر بيننده‌اي‌ را شگفت‌زده‌ مي‌كند از دلايل‌ و شواهد آن‌ است‌ ، كتاب‌ زرتشت‌ (مواعظ‌ سه‌ گانه‌ پندار نيك‌،گفتار نيك‌، كردار نيك‌) و كتاب‌ معروف‌ ماني‌ بنام‌ ارژنگ‌ نقاشي‌ها و ادبيات‌ زيباي‌ آن‌ نشان‌ دهندة‌ عجين‌ شدن‌،فرهنگ‌ و ادبيات‌ مكتوب‌ با روح‌ تاريخي‌ ملت‌ ايران‌ است‌.

ملت‌ ايران‌ با اين‌ زمينة‌ تاريخ‌ به‌ ديني‌ كه‌ معجزه‌اش‌ كتاب‌ (قرآن‌) و اسم‌ كتابش‌ خواندني‌ (قرآن‌) و اولين‌ آيه‌اي‌ كه‌ برپيامبرش‌ نازل‌ شد آيه‌ اِقرء (بخوان‌) بود پاسخ‌ مثبت‌ داد.آيه‌اي‌ كه‌ همزمان‌ با مشاهده‌ آن‌ تابلويي‌ از نور در جلو ديدگان‌پيامبر ظاهر شد، كه‌ تا دور دستها كرانه‌هاي‌ افق‌ را روشن‌ كرده‌ بود، و بصورت‌ سمبليك‌ مجاورت‌ خواندن‌ با روشنايي‌و نور را نشان‌ مي‌دهد. مروري‌ بر اسامي‌ سوره‌هاي‌ اين‌ كتاب‌ خواندني‌ (قرآن‌)  نشان‌ مي‌دهد كه‌ همواره‌ انسان‌ را به‌پژوهش‌ و تحقيق‌ پيرامون‌ محيط‌ طبيعي‌ و اجتماعي‌ دعوت‌ مي‌كند، اسامي‌ سوره‌هايي‌ مانند بقره‌، نحل‌، رعد، هود،روم‌، يوسف‌ و... بيانگر متد عيني‌ و طبيعت‌گرايي‌ و دعوت‌ انسان‌ به‌ مطالعه‌ متن‌ طبيت‌ و محيط‌ پيرامون‌ است‌، متدتجربه‌ مستقيم‌ ودر متن‌ مردم‌ و تاريخ‌ و طبيعت‌ رفتن‌ و آشنايي‌ عملي‌ با قانونمنديهاي‌ حاكم‌ بر اجتماع‌، تاريخ‌ و طبيعت‌.

از افتخارات‌ جاودان‌ دين‌ اسلام‌ است‌ كه‌ از قومي‌ بيابانگرد، صحرانشين‌، شتر چران‌، و خونريز، فرهنگ‌ و تمدني‌بارور ساخت‌ و اين‌ هم‌ امكانپذير نبود، مگر با گسترش‌ فرهنگ‌ مطالعه‌، تحقيق‌ و پژوهش‌ در جامعه‌ آن‌ روز، كه‌ از كانال‌قرآن‌ اشاعه‌ پيدا كرده‌ بود، رواج‌ فرهنگ‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ باعث‌ تربيت‌ انسانهايي‌ دانشمند، متفكر، مخترع‌، مجاهد،مبارز و سياستمدار و نوآور شد، و بسياي‌ از اختراعات‌ و اكتشافات‌ در حوزه‌هاي‌ مختلف‌ دانش‌ بشري‌ را به‌ اسم‌فرهنگ‌ و تمدن‌ اسلامي‌ به‌ ثبت‌ رساندند.

در سرزمين‌ ايران‌ بطور خاص‌ از امتزاج‌ دو فرهنگ‌ ايراني‌ و اسلامي‌، فرهنگي‌ قوي‌ و نيرومند متولد شد و رنسانسي‌آغاز گرديد كه‌ قرون‌ چهارم‌ و پنجم‌ هجري‌ با گسترش‌ نظاميه‌ها، مدارس‌ ديني‌ كه‌ زادگاه‌ توليد دانشمندان‌ نام‌آوري‌همچون‌ ابوعلي‌ سينا، ذكرياي‌ رازي‌، جابربن‌ حيان‌، ابن‌ هيثم‌ بودند، محصولات‌ فرهنگي‌ زيادي‌ در قالب‌ كتاب‌ كه‌ ثمره‌روح‌ وافر اين‌ افراد به‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ مستمر بود به‌ تمدن‌ بشري‌ عرضه‌ شد، كه‌ آثار آن‌ تاكنون‌ باقي‌ مانده‌ است‌.

فايده‌ و لزوم‌ ترويج‌ فرهنگ‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ بر كسي‌ پوشيده‌ نيست‌، زيرا بنياد تمدن‌ بر كشف‌ قانونمديهاي‌ حاكم‌ براجتماع‌، تاريخ‌ و طبيعت‌ استوار است‌. ترويج‌ فرهنگ‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ در بين‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ در شرايط‌ فعلي‌جامعه‌ ما بيشتر احساس‌ مي‌شود. مسائلي‌ مانند بحران‌ هويت‌، گسست‌ نسل‌ها، ناكارآمد بودن‌ نظام‌ آموزشي‌ براي‌آشنايي‌ كودكان‌ و دانش‌آموزان‌ با روحيه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌، ضرر و زياني‌ كه‌ نظام‌ آموزش‌ عالي‌ كشور از وروددانش‌آموزان‌ بي‌اطلاع‌ از فرهنگ‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ متحمل‌ مي‌شود، ضرورت‌ بررسي‌ و تحقيق‌ و كاربست‌هاي‌ عملي‌در اين‌ زمين‌ را ايجاب‌ مي‌كند دانش‌آموزي‌ كه‌ وارد دانشگاه‌ مي‌شود اگر با تحقيق‌ آشنا نباشد و بصورت‌ فردي‌ وگروهي‌ براي‌ پاسخ‌ دادن‌ علمي‌ به‌ يك‌ موضوع‌ و مسئله‌ ساده‌ جامعه‌ پذير نشده‌ باشد، نظام‌ آموزش‌ عالي‌ كشورآسيب‌پذير مي‌شود، بخش‌ مهمي‌ از كارآمدي‌ نظام‌ آموزش‌ عالي‌ كشور در زمينه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ به‌ ورودي‌ آن‌ مربوط‌مي‌شود كه‌ از نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌ وارد شده‌اند.

يكي‌ از مهم‌ترين‌ راههاي‌ رهايي‌ از بحران‌ هويت‌، پيوند نسل‌ها، برقراري‌ روابط‌ ذهني‌، عاطفي‌ با پيشينيان‌ و بازيابي‌هويت‌ ملي‌، داشتن‌ روحيه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ است‌، اندوختن‌ ثروت‌ معنوي‌، خلاقيت‌، آفرينندگي‌، سازندگي‌، فعاليت‌ وگزينش‌گري‌ با داشتن‌ روحيه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ امكانپذير است‌. كسي‌ كه‌ داراي‌ اين‌ ويژگي‌ها باشد، دچار بحران‌ هويت‌نمي‌شود، احساس‌ خام‌ بودن‌ و پوكي‌ و پوچي‌ نمي‌كند و با تقويت‌ درون‌ مايه‌هاي‌ علمي‌، معنوي‌، عقلي‌ مي‌تواند فردمفيدي‌ براي‌ خود و جامعه‌ باشد.

 

 تعداد صفحات 154 word

 

فهرست مطالب

1- بيان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشي : 6

منابع فصل اول. 13

فصل دوم : بررسي آثار و نظريات موجود

2- نگاهي تاريخي.. 15

1-2- آئين مدرسي مانع كنجكاوي علمي.. 19

1-1-2- سنت گرايي و يكسونگري مانع تحقيق و پژوهش علمي.. 20

3-2- محيط خانواده وروحيه تحقيق و پژوهش... 24

1-3-2- عوامل بازدارنده روحيه تحقيق و پژوهش در محيط خانواده 24

2-3-2- عوامل تقويت كننده روحيه تحقيق و پژوهش در محيط خانواده 25

4-2- عوامل ابزدارنده روحيه تحقيق و پژوهش در نظام آموزشي.. 27

1-4-2- روش تدريس قالبي.. 28

2-4-2- تعليم و تربيت نقلي.. 28

3-4-2- تعليم و تربيت بانكي.. 29

4-4-2- فقدان روح پرسشگري.. 30

5-4-2- مطرح نشدن مجهولات : 32

6-4-2- روش تدريس معلم محوري.. 32

7-4-2- فقدان آموزش روشهاي تحقيق در مدارس... 34

8-4-2- وضع نامطلوب كتابخانه‌هاي مدارس... 35

9-4-2- فقدان روحيه تحقيق در بين معلمان. 38

10-4-2- فقدان نشريات علمي و تحقيقي به زبان دانش‌آموزي : 40

5-2- عوامل تقويت كننده روحيه تحقيق و پژوهش در نظام آموزشي.. 41

1-5-2- ترويج روحيه اكتشاف و مشاهده‌گري : 42

2-5-2- روش تعليمي حل مسأله : 46

3-5-2- هماهنگي روش تعليمي حل مسأله با چگونگي شكل‌گيري رشته‌هاي علمي.. 58

4-5-2- انتخاب الگوي تدريس متناسب با شرايط رشد دانش‌آموزان. 60

5-5-2- دادن كار پروژه‌اي به دانش‌آموزان : 61

6-5-2- توسعه و تجهيز كتابخانه‌ها و آزمايشگاه‌ها 66

7-5-2- اجتناب از مطالعه بي‌هدف.. 68

8-5-2- مدرسه و نماد هويت پژوهشي.. 70

جمع بندي و تلفيق آثار و نظرات موجود 71

منابع فصل دوم. 77

منابع فارسي.. 77

منابع لاتين.. 80

فصل سوم : چارچوب نظري

1-3- نظريه گشتالت.. 82

2-3- نظريه ميداني.. 84

3-3- نظريه يادگيري اجتماعي.. 87

4-3- نظريه انتقادي و ديالكتيكي.. 88

5-3- نظريه سيستمها 90

6-3- نظريه زيست بوم خلاقيت و پژوهش... 92

7-3- نظريات انگيزشي روحيه تحقيق و پژوهش... 96

8-3- چارچوب نظري.. 100

منابع فصل سوم. 102

 

1- بيان مقدمه، مسأله و اهداف پژوهشي : 6

منابع فصل اول. 13

2- نگاهي تاريخي.. 15

جمع بندي و تلفيق آثار و نظرات موجود. 71

منابع فصل دوم. 77

1-3- نظريه گشتالت.. 82

2-3- نظريه ميداني.. 84

3-3- نظريه يادگيري اجتماعي.. 87

4-3- نظريه انتقادي و ديالكتيكي.. 88

5-3- نظريه سيستمها 90

6-3- نظريه زيست بوم خلاقيت و پژوهش.... 92

7-3- نظريات انگيزشي روحيه تحقيق و پژوهش.... 96

8-3- چارچوب نظري.. 100

منابع فصل سوم. 105

فصل چهارم. 106

روش تحقیق.. 106

1-4- روش تحقيق : 106

2-4- تعريف واژه ها و مفاهيم : 106

3-4- نحوه اندازه گيري متغيرها : 107

4-4- جامعه مورد مطالعه : 107

5-4- حجم نمونه : 108

6-4- روش نمونه گيري : 108

7-4- روش گردآوري اطلاعات : 110

8-4- اعتبار ابزار گردآوري اطلاعات : 110

8-4- روايي ابزار گردآوري اطلاعات : 111

9-4- شيوه هاي تحزيه و تحليل داده ها : 112

فصل پنجم. 113

يافته هاي تحقيق.. 113

ب: تحليل متغيرها و آزمون فرضيه ها 126

فصل ششم. 141

خلاصه ، نتيجه گيري و ارائه راهكارها 141

محيط خانواده. 150پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,250 تومان
(شامل 25% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
oloo157_387160_2048.zip171k

پروژه بررسی تعریف و عمل افراد با تعریف واژه با حجاب

پروژه  بررسی تعریف و عمل افراد  با تعریف واژه با حجاب توجه به اخبار روزنامه‌ها و صدا و سيما و همينطور مشاهدات معمولي و روزمره بيانگر اين امر است كه پوشش دختران و زنان ايراني مخصوصاً در دهه‌هاي اخير نسبت به آنچه كه در نسخ ديني موجود است، دچار تحول و دگرگوني شده است؛ هم اكنون نيز اين امر از حيث آنكه به عنوان يكه «مسئله» ياد مي‌شود مورد توجه محافل گوناگوني واقع شده و سعي در چاره جويي براي آن مي شود. آنچه كه در قرآن به عنوان مه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,100 تومان 30% تخفیف

بررسي تاثير حاشيه نشيني و مشكلات آن

بررسي تاثير حاشيه نشيني و مشكلات آن   مقدمه: جمعيت انبوهي كه در شهرها ، شهركها و آباديهاي اطراف تهران و مناطق فقيرنشين داخل تهران زندگي مي كنند وبا رشد بي رويه اي افزايش مي يابد، درواقع اغلب همان كساني هستند كه درمفابله با محدوديتهاي پيش گفته، عدم توانايي مالي در تهيه مسكن درداخل محدوده شهر تهران يا مشكلات ديگر در محل سكونت فبلي، مسكن خود را به خارج از محدوده يا مناطق حاشيه اي داخل شهر منتقل كرده اند و در عمل بايد جزء جمعيت شه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,100 تومان 30% تخفیف

پروژه جامعه شناسي جنگ - جنگ شناسي يا پولمولوژي

پروژه جامعه شناسي جنگ - جنگ شناسي يا پولمولوژي جنگ شناسي يا پولمولوژي با جامعه شناسي جنگ – يعني شناخت تأثير جنگ بر جامعه و متقابلاً تأثير جامعه بر جنگ – متفاوت است. همچنين بايد آن را از علم جنگ به مفهومي كه در مراكز نظامي تعليم مي دهند و متخصصان نظامي، فرماندهان و افسران را تربيت مي كنند. (اديبي سده، 1379:8) پولمولوژي، تركيبي از واژه هاي يوناني polemos به معناي «جنگ» و logos به معناي «بررسي و شناسايي» است و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,250 تومان 25% تخفیف