مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه مديريت آموزشي مبتني بر سيستم

مقدمه:

در جهان امروز توسعه هدف اصلي جوامع و از مهمترين سياستگذاري‌هاي دولت‌ها محسوب ميگردد. بديهي است که توفيق جوامع در زمينه‌هاي فرهنگي، سياسي، و اقتصادي در گرو برخورداي از يک نظام آموزشي منسجم و پوياست و مديريت موثر نقش اساسي در هدايت نظام آموزشي در نيل به اهداف توسعه بر عهده دارد.

از زمان تشکيل آموزش و پرورش، به صورت رسمي‌در کشورها حدود يک قرن مي‌گذرد در خلال اين مدت نظام آموزشي در اثر تحولاتي که در سطح جامعه رخ داده است ازجهات گوناگون وسعت و گستردگي پيدا کرده است و اين امر اهداف، وظايف و مسئوليت‌هاي آن را پيچيده تر و اداره امور را به مراتب دشوارتر نموده است.

رسالت اساسي آموزشي و پرورش تربيت انسان سالم و سازنده است براين اساس مديران فقط بازگوکننده بخشنامه‌ها ومجري آئين نامه‌ها وناظر بر اجراي برنامه‌ها‌ي رسمي‌ نيستند بلکه وظيفه دارند فعاليت‌هاي مدرسه را در جهت اهداف متعالي تربيت، سازندگي دانش آموزان و در نهايت موفقيت جامعه هدايت نمايند.

پس، مديران آموزشي حال و آينده موظف هستند که با تعاريف و کارکردهاي مديريت، نظريه‌ها و تئوريهاي مديريت، راه، روش و اصول جديد مديريت (سازمان‌هاي يادگيرنده، مديريت مشارکتي، مديريت خلاق، مديريت دانش، مديريت کيفيت فراگير آشنايي کامل داشته باشند تا بتوانند محيطي دلپذير و رضايت بخشي براي فعاليت پرسنل فراهم آورند.)

جنبه نوآوري تحقيق:

امروزه، مدل مديريت سنتي که در آن، مدير کنترل مي‌کرد و کارکنان تحت نظر او بودند، کارآمد نيست، بنابراين ، براي ايجاد يک محيط کار توانمند، نقش مدير بايد از چارچوب فرماندهي و کنترلي خارج شود به تشکيل محيطي مبتني بر حمايت و حس مسئوليت منتهي گردد که در آن، کارکنان فرصت داشته باشند و به نحو احسن همکاري کنند.

در گذشته ، به سبب کوچک بودن سازمان ها، مديران سنتي مي‌دانستند چه کاري بايد انجام شود و دستور اجراي آن را به کارکنان خود مي‌دادند. اما در سازمان‌هاي گسترده امروزي، مسائل آن قدر جديد و گاه آنقدر پيچيده و دشوار است که در هنگام پيش آمدن يک حادثه غير منتظره يا کار تازه، مدير بايد براي حل آن از همکاران خود ياري بخواهد. اغلب موارد، او مسئول پيدا کردن راه حل نيست، بلکه بايدهمگام با کارکنان خود براي کشف امکانات و يافتن راه‌هاي مناسب همکاري کند.

با توجه به مطالب بالا ، مي‌توان نتيجه گرفت که مديران بايد راه و روش‌هاي مديريت سنتي را رها کرده وبا اصول و روش‌هاي مديريت کيفيت، مديريت مشارکتي، مديريت دانش، مديريت خلاق آشنا شوند و آنها را در محيط‌هاي آموزشي خود به کار گيرند.

چون دراين پروژه تحقيقاتي در مورد مطالب بالا به طور کلي توضيح داده شده است پس اين مطالب کمک فراواني به مديران آموزشي خواهد کرد .

پس، مديران آموزشي بايد همواره از جديدترين متدهاي علمي‌بهره ببرند و هرگز فراموش نکنند که آن‌ها مسئول سازماني هستند که عوامل مجموعه ‌اش بهترين و پيچيده‌ترين آفريده خداوند يعني انسان هستند پس دستيابي به علم روز و تکنيک مطلوب، ايجاد ضوابط و قوانين، رعايت امور عاطفي و روابط انساني بايد سر لوحه کارشان قرار گيرد و با نظرخواهي از ديگران در مورد عملکردهاي خويش، روح انتقاد و سازندگي را با نشاط و رضايتمندي در درون سازمانشان ايجاد کنند.

از جمله کمک‌هاي ديگري که اين تحقيق به مديران آموزشي مي‌کند اين است که باعث مي‌شود مديران از اصل تحقيق و پژوهش و مطالعه غافل نباشند. مديران آموزشي بايد طوري برنامه ريزي کنند تا بتوانند ساعاتي از عمر خود را صرف مطالعه کنند و با برقراري ارتباط با صاحبنظران تلاش نمايند تا سطح علمي‌خود و مجموعه همکاران را بالا ببرند. به اين منظور، فراهم ساختن ابزار تفکر و عمل، فراگيري مکانيسم مهارت‌هاي فني و کارآمد، استفاده از ميراث فرهنگي براي غناي علوم آموزشي و تربيتي ، مقايسه روش‌هاي موفق بين المللي به مدير کمک مي‌کند تا در موقع مناسب اصلاحات اساسي را در امر آموزش و پرورش انجام دهد. پس مدير مي‌تواند با استفاده از مطالعه اين تحقيق با اصول و روش‌هاي تحقيق و پژوهش آشنا شود.

 

 تعداد صفحات 186 word

 

بخش اول. ۱

مقدمه: ۲

نوع تحقیق: ۴

روش کتابخانه ای. ۴

انواع سند. ۵

ابزار گردآوری اطلاعات درروش کتابخانه ای. ۶

فیش… ۶

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷

ضرورت تحقیق و تجزیه و تحلیل: ۸

ویژگی‌های مدیران آموزشی. ۱۱

جنبه نوآوری تحقیق: ۱۶

نتیجه گیری و پیشنهاد: ۲۱

بخش دوم ۲۵

فصل اول. ۲۶

تعاریف مدیریت.. ۲۶

تعاریف مدیریت.. ۲۷

فصل دوم ۳۵

روش‌های تحقیق. ۳۵

روش‌های تحقیق. ۳۶

تحقیقات علمی‌بر اساس هدف.. ۳۶

۱٫ تحقیق بنیادی. ۳۶

۲٫ تحقیق کاربردی. ۳۷

۳٫ تحقیقات عملی: ۳۸

تحقیقات علمی‌بر اساس ماهیت و روش پژوهش تاریخی. ۳۹

تحقیق توصیفی. ۳۹

پژوهش زمینه یابی. ۴۱

پژوهش تحلیل محتوا ۴۱

پژوهش موردی: ۴۲

پژوهش قوم نگاری. ۴۴

پژوهش آزمایشی (تجربی) ۴۵

پژوهش شبه آزمایشی: ۴۶

تحقیقات همبستگی یاهمخوانی. ۴۷

تحقیقات علی (پس رویدادی). ۴۷

تحقیق برآوردی، ارزشیابی. ۴۸

روش‌های گرد آوری اطلاعات.. ۴۹

روش‌های کتابخانه ای: ۴۹

روش‌های میدانی: ۵۰

فصل سوم ۵۲

تئوری‌های مدیریت.. ۵۲

نظریه مدیریت علمی. ۵۳

نظریه مدیریت اداری. ۵۵

نظریه بوروکراسی. ۵۹

نظریه روابط انسانی. ۶۲

نظریه سیستم: ۶۴

تعریف سیستم: ۶۴

سیستم باز و بسته ۶۴

کاربرد نظریه سیستم در مدیریت.. ۶۴

نظریه ترکیبی. ۶۶

علاقه برای محصول یا هدف: ۶۷

علاقه برای پرسنل: ۶۷

تئوری اقتضاء: ۶۷

مدیریت کیفیت جامع. ۶۹

تعریف مدیریت کیفیت جامع در صنعت: ۷۰

تعریف مدیریت کیفیت جامع در تعلیم و تربیت: ۷۱

مدیریت مبتنی بر TOSIDPAR: 71

TOSIDPAR و دلالت‌های آن: ۷۲

تئوری «Z»: ۷۳

فصل چهارم ۷۵

سازمان‌های یادگیرنده ۷۵

ایجاد یک سازمان یادگیرنده: ۷۶

سازمان یاد گیرنده : ۷۶

ایجاد سازمان‌های یادگیرنده : ۷۷

۱٫ شناخت هدف.. ۷۸

۲٫ وجود رهبران اندیشمند. ۷۸

الف: تدوین استراتژی : ۷۸

ب: طرح ریزی مجدد ساختار سازمانی : ۷۹

۳٫ وجود کارکنان یادگیرنده و خلاق: ۷۹

۴٫ تفویض اختیار به کارکنان و آموزش آن ها: ۷۹

۵٫ مشارکت کامل در اطلاعات: ۸۰

۶٫ برخورداری از یک الگوی پوینده: ۸۰

۷٫ به کارگیری علم و تجربه: ۸۱

نتیجه گیری: ۸۱

سازمان یادگیرنده و تعریف آن: ۸۲

ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده از نظر دکتر الوانی: ۸۲

مدرسه یادگیرنده : ۸۲

مبانی اساسی: ۸۳

۱٫ نگریستن به مدرسه به مثابه یک نظام اجتماعی. ۸۳

۲٫ رویکرد آموزشی و بهسازی «کل سازمان» : ۸۴

۳٫ اندیشه هایی که ارتباط بین بهسازی منابع انسانی و یادگیری سازمانی و مدیریت راهبردی و موفقیت سازمانی  ۸۴

تعریف و توصیف مدرسه یادگیرنده: ۸۴

ویژگی‌های مدرسه یادگیرنده : ۸۵

استقرار مدرسه یادگیرنده : ۸۸

اقدامات کلیدی برای تسهیل مدرسه یادگیرنده : ۸۹

فصل پنجم. ۹۱

مدیریت کیفیت فراگیر. ۹۱

«مدیریت کیفیت فراگیر» ۹۲

ادواردز دمینگ کیست و پیشنهادش برای تعلیم و تربیت چیست؟ ۹۲

اصول مدیریتی دکتر دمینگ: ۹۵

کاربرد فلسفة مدیریت دمینگ در مدارس: ۹۷

بینش، مالکیت و تعهد: ابتدای مدیریت کیفی فراگیر در مدرسه: ۹۸

سه کارکرد بینش: ۹۹

تعهد- چالش راستین بینش: ۱۰۰

مالکیت به منزله ندای تعهد: ۱۰۱

تعریف مدیریت کیفی فراگیر در بافت آموزش و پرورش: ۱۰۱

اجرای مدیریت کیفی و فراگیر. ۱۰۲

سه کیفیت نرم افزاری در مدیریت کیفی فراگیر. ۱۰۳

اولین جزء تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

دومین جزء تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

سومین جز تشیکل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

چهارمین جز تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

پنجمین جز تشکیل دهنده مدیریت کیفی فراگیر: ۱۰۵

فصل ششم. ۱۰۶

مطالعات موردی. ۱۰۶

«مطالعات موردی در مدیریت آموزشگاهی» ۱۰۷

خواهر خواندگی مدرسه ای. ۱۰۷

هم دلی محصول هم فکری است.. ۱۱۱

فعالیت‌های تعاملی برای هم افزایی بیشتر. ۱۱۲

فصل هفتم. ۱۱۷

مدیریت دانش… ۱۱۷

مقدمه: ۱۱۸

تعریف مدیریت دانش: ۱۱۹

مدیریت دانش در مدارس.. ۱۲۰

اصول مدیریت دانش… ۱۲۱

نظام مدیریت مدرسه محور ساختاری اثر بخش برای مدیریت دانش… ۱۲۳

عدم تمرکز: ۱۲۳

مشارکت: ۱۲۴

۳٫ پژوهش محوری. ۱۲۵

دانش و مهارت: ۱۲۵

اطلاعات (و ارتباطات موثر) ۱۲۶

مطالعه موردی: ۱۲۷

ارزشیابی عملکرد و پاداش: ۱۲۸

نقش ارزش‌ها در مدیریت دانش… ۱۲۹

پیش زمینه‌های دانش افرینی: ۱۳۳

فصل هشتم. ۱۳۴

کارکردهای مدیریت.. ۱۳۴

کارکرد‌های مدیریت.. ۱۳۵

برنامه ریزی: ۱۳۵

تعریف برنامه ریزی: ۱۳۵

مراحل برنامه ریزی: ۱۳۶

برنامه ریزی آموزشی: ۱۳۹

سازماندهی: ۱۴۰

الف ) تقسیم کار: ۱۴۲

ب) اختیار و مسئولیت: ۱۴۳

ج) روابط منطقی: ۱۴۳

کارگزینی: ۱۴۵

رهبری: ۱۴۷

هماهنگی: ۱۵۰

اصول هماهنگی: ۱۵۲

ارتباطات: ۱۵۶

تعریف ارتباطات و اهمیت آن: ۱۵۷

انواع ارتباطات: ۱۵۸

ارتباط عمودی: ۱۵۸

ارتباط افقی: ۱۵۹

۳- ارتباطات مورب: ۱۵۹

بودجه: ۱۶۱

اصول بودجه: ۱۶۱

تهیه و تنظیم بودرجه: ۱۶۲

بودجه متداول: ۱۶۲

بودجه برنامه ای: ۱۶۲

فصل نهم. ۱۶۵

مدیران و خلاقیت.. ۱۶۵

«نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری در آموزشگاهها» ۱۶۶

فرآیند تفکر خلاق. ۱۶۹

۱- آمادگی. ۱۶۹

۲- پرورش دادن: ۱۶۹

بینش: ۱۶۹

تعیین روایی بینش: ۱۷۰

کاوشگری: ۱۷۰

اثرات آموزشی و پرورشی: ۱۷۱

ترجمه مقاله انگلیسی. ۱۷۳

مرکز EPPI 178

اولین بازنگری. ۱۸۲

چالش‌های موجود در پروسه بازنگری. ۱۸۳

چالش‌های فنی و تکنیکی. ۱۸۳

منابع و مآخذ. ۱۸۶پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,700 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mod208_391370_8287.zip213.3k