مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه سبكهاي‌ مديريتي در سازمانهاي‌ تحقيق‌ و توسعه

پروژه سبكهاي‌ مديريتي در سازمانهاي‌ تحقيق‌ و توسعه

مقدمه‌

 ‌هدف‌ از اين‌ مقاله‌ فهم‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ آيا در سازماندهي‌ و مديريت‌ فعاليتهاي‌ "تحقيق‌ و توسعه" شيوه‌هاي‌ متفاوتي‌ وجود دارد؟ هم‌ از منظر علم‌ مديريت‌ (راسل‌ و ديگران، 1991) و هم‌ از ديدگاه‌ سازماني‌ (توئيس‌ 1987) اين‌ موضوع‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است.

 ‌اما اين‌ مطالعات‌ "تحقيق‌ و توسعه" را همچون‌ نوعي‌ "جعبة‌ سياه" تلقي‌ كرده‌اند، يعني‌ تمركز اين‌ مطالعات‌ بر آن‌ دسته‌ از فعاليتهاي‌ سازمانها و شركتها قرار داشته‌ است‌ كه‌ به‌ توسعة‌ فناوريها و محصولات‌ جديد اختصاص‌ يافته‌اند.‌ ‌موارد ديگري‌ از مطالعات‌ تحقيق‌ و توسعه‌ به‌ سهم‌ و نقش‌ مخارج‌ كل‌ «تحقيق‌ و توسعه» كلان‌ در رشد اقتصادي‌ كشورها پرداخته‌اند. گل‌ورم‌ در يك‌ مطالعة‌ بين‌المللي‌ نمونه‌اي‌ متشكل‌ از 52 كشور در حال‌ توسعه‌ و 18 كشور توسعه‌يافته‌ را برگزيده‌اند و نقش‌ بارز مخارج‌ "تحقيق‌ و توسعه" بر رشد اقتصادي‌ را به‌ تأييد رسانيده‌اند. مطالعة‌ آنها مؤ‌يد اين‌ امر است‌ كه‌ مخارج‌ تحقيقات‌ تأثير بيشتري‌ در رشد اقتصادي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ داشته‌ و دارند.

 ‌آخرين‌ بررسيهاي‌ علمي‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ در سطح‌ سازماني، فعاليتهاي‌ تحقيقاتي‌ بايد از فعاليتهاي‌ توسعه‌اي‌ تفكيك‌ شوند و اين‌ تجربه‌اي‌ است‌ كه‌ در سطح‌ صنايع‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ است.

 ‌نقش‌ تحقيق‌ در حوزة‌ سازمانهاي‌ گوناگون‌ به‌ طرز متفاوتي‌ تعريف‌ مي‌شود. مثلاً‌ جنرال‌ الكتريك‌ در هر يك‌ از سه‌ حوزة‌ اصلي‌ كار خود يعني‌ موتور هواپيما، تأمين‌ روشنايي‌ و موتورها، نقشهاي‌ گوناگوني‌ را به‌ بخش‌ تحقيقات‌ خود واگذار كرده‌ است.

 ‌از اين‌ گذشته، شركتها بيش‌ از پيش‌ ناگزير مي‌شوند "تحقيق‌ و توسعه" خود را بر مبنايي‌ جهاني‌ طراحي‌ كنند تا بتوانند به‌ منابع‌ خارجي‌ دانش‌ دست‌ يابند. (1996/(CHIESA.

 ‌از اين‌ حيث‌ نيز، سازمانهاي‌ "تحقيق‌ و توسعه" ماهيتي‌ متفاوت‌ دارند به‌ ويژه‌ هنگامي‌ كه‌ "فعاليتهاي‌ تحقيق‌گرا" را به‌ جاي‌ "فعاليتهاي‌ توسعه‌گرا" مورد توجه‌ قرار مي‌دهند.

 ‌اين‌ مثالها ملاحظاتي‌ را مطرح‌ مي‌كنند:

O فعاليتهاي‌ تحقيقي‌ و فعاليتهاي‌ توسعه‌اي‌ در يك‌ سازمان‌ در واحدهاي‌ مختلف‌ انجام‌ مي‌شود. بنابراين، به‌ نظر مي‌رسد كه‌ فعاليتهاي‌ تحقيقي‌ و فعاليتهاي‌ توسعه‌اي‌ ماهيتاً‌ متفاوت‌اند.

O به‌ نظر مي‌رسد فرآيندهاي‌ تحقيقي‌ و توسعه‌اي‌ از سازماني‌ به‌ سازمان‌ ديگر و از صنعتي‌ به‌ صنعت‌ ديگر متفاوت‌اند. به‌ ويژه‌ ماهيت‌ فرآيند نوآوريهاي‌ فناورانه‌ از صنعتي‌ به‌ صنعت‌ ديگر شديداً‌ متفاوت‌ است. (1995KODAMA, ؛1991،1990 /PAVITT) مطالعات‌ مديريتي از بررسي‌ وجود و چگونگي‌ تأثيرگذاري‌ تفاوتهاي‌ ميان‌ صنعتي‌ بر تصميمات‌ و انتخابها سازماني‌ و مديريتي غفلت‌ كرده‌اند. چنين‌ ملاحظاتي‌ ضرورت‌ مطالعه‌ اينكه‌ آيا يك‌ سبك خاص‌ مديريتي / سازماني‌ با نوع‌ ويژه‌اي‌ از فرآيند تحقيق‌ و توسعه‌ و با ماهيت‌ متفاوت‌ فعاليتهاي‌ تحقيق‌ و توسعه‌ ارتباطي‌ دارد يا خير و در صورت‌ وجود اين‌ رابطه‌ چگونه‌ است، مطرح‌ مي‌كند.

 

 تعداد صفحات 105 word

 

فهرست مطالب

سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه   ۱
مقدمه‌   ۱
فرایند فعالیت‌های‌ تحقیق‌ و توسعه‌   ۳
نوع‌ فرآیند تحقیق‌ و توسعه‌   ۴
سبکهای‌ سازمانی‌ و مدیریت‌   ۵
طرح‌ غالب‌   ۵
سازمان‌   ۶
الگوی‌ علمی‌   ۷
فناوری‌ پیشرفته‌   ۸
سازمان‌   ۹
نتیجه‌گیری‌ و مفاهیم‌ مدیریتی   ۱۰
برنامه ریزی آموزشی   ۱۲
تعامل برنامه‌ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و طراحی آموزشی   ۱۴
ارزشیابی آموزشی   ۱۸
فرایند ارزشیابی آموزش   ۱۸
ستاده‌های مورداستفاده در ارزشیابی آموزشی   ۱۹
رویکردهای ارزشیابی آموزش   ۲۰
نتیجه گیری   ۲۳
مراحل ارزشیابی آموزشی   ۲۴
مرحله‌ی طراحی   ۲۵
یک برنامه‌ی زمان‌بندی   ۲۶
ضرورت ارزشیابی آموزشی   ۲۶
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تخصص   ۲۷
ضرورت ارزشیابی آموزشی   ۲۷
ویژگی ارزشیابی فرایند – مدار   ۲۹
ارزشیابی آموزش   ۳۰
اهمیت خلا‌قیت و نوآوری در زمینه ارزشیابی آموزشی   ۳۱
● ارزشیابی توصیفی   ۳۲
● ارزشیابی پرونده‌ای   ۳۳
● ارزشیابی پروژه‌ای   ۳۳
● ارزشیابی از طریق آزمون‌های عملکردی   ۳۴
● ارزشیابی از طریق خودسنجی و همسال‌سنجی   ۳۴
اهمیت و ضرورت بازنگری ارزشیابی تحصیلی در آموزش و پر ورش   ۳۵
بازخورد ها چه هستند ؟   ۳۷
کلیات ارز شیا بی از سفر یا دگیری:   ۳۸
انتقادهای وارد بر ارزشیابی‌های موجود:   ۳۹
شیوه اجرایی طرح در کلاس:   ۴۰
۲ ـ مرحله توصیف:   ۴۰
۳ ـمرحله ارزشگذاری:   ۴۱
۴ ـ مرحله گزارش پایانی:   ۴۱
آسیب شناسی مطالعه در دانش آموزان و شیوه‌های کنترل آن   ۴۱
۷ـ حفظ کردن طوطی وار:   ۴۳
مکاتبات اداری   ۴۳
ابلاغ   ۴۴
ابلاغ نامه   ۴۴
ابلاغیه   ۴۴
اجاره نامه   ۴۴
احضار نامه   ۴۴
ارزشیابی   ۴۴
ارجاع   ۴۵
اساس نامه   ۴۵
استناد   ۴۵
اسناد جاری   ۴۵
اسناد غیر جاری   ۴۵
اسناد رسمی   ۴۵
اسناد رسمی حقوقی   ۴۶
اسناد عادی   ۴۶
اطلاعیه   ۴۶
اعلام   ۴۶
اقدام مقتضی یا اقدام لازم   ۴۶
اندیکاتور   ۴۶
ایفاد   ۴۷
ایندکس   ۴۷
بازرسی   ۴۷
بایگانی   ۴۷
بخش   ۴۷
بخش نامه   ۴۸
پاسخ   ۴۸
پیرو   ۴۸
پی نوشت   ۴۸
پیوست   ۴۸
تشکیلات   ۴۹
تصویب   ۴۹
تلفنگرام   ۴۹
تلکس   ۴۹
تلگراف   ۴۹
تلگرام   ۴۹
جلسه   ۵۰
حسابداری   ۵۰
حکم   ۵۰
حکم کارگزینی   ۵۰
دایره   ۵۰
دبیرخانه   ۵۰
دستور   ۵۱
دستورالعمل   ۵۱
دستور جلسه   ۵۱
ذی حساب   ۵۱
ذی ربط   ۵۱
راهکار   ۵۱
رده   ۵۱
رونوشت   ۵۲
رئیس   ۵۲
سرپرست   ۵۲
جامعه شناسی   ۵۶
اصول عمومی حسابداری   ۶۱
۱) اصل بهای تمام شده:   ۶۲
۲) اصل تحقق درآمد:   ۶۲
۳) اصل تطابق هزینه ها با درآمد ها:   ۶۲
۴) اصل افشا ء:   ۶۳
اصول بنیادی و مفاهیم حسابداری:   ۶۳
طبقه بندی مفاهیم عمومی حسابداری   ۶۳
در حسابداری فرض بر آن است که فعالیت یک موسسه   ۶۵
۴- فرض دوره مالی:   ۶۵
۵- فرض تعهدی:   ۶۵
تاریخچه حسابداری   ۶۶
خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها   ۶۷
مقدمه   ۶۷
مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری   ۶۸
تفاوت خلاقیت و نوآوری   ۶۹
فرآیند خلاقیت و نوآوری   ۷۲
تکنیک‌های خلاقیت و نوآوری   ۷۳
شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری   ۷۴
ویژگیهای افراد خلاق و نوآور   ۷۵
نتیجه گیری   ۷۷
خلاقیت و نوآوری در مدیریت   ۷۸
● مقدمه   ۷۹
● موانع حل خلاقانه مشکل   ۸۱
● انسدادهای ادراکی   ۸۲
▪ تفکر عمودی (VERTICAL THINKING):   ۸۳
▪ یک زبان تفکر واحد:   ۸۳
۲) تعهد:   ۸۳
▪ کلیشه سازی مبتنی بر تجربه گذشته:   ۸۳
▪ نایده گرفتن مشترکات:   ۸۴
۳) تراکم:   ۸۵
▪ محدودیتهای ساختگی:   ۸۵
▪ جداکردن جزء از کل:   ۸۵
۴) بی خیالی:   ۸۶
▪ جهت گیری در مقابل فکر کردن:   ۸۶
● رفع انسدادهای ادراکی   ۸۷
▪ مراحل تفکر خلاق:   ۸۷
خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها   ۸۷
نقش مدیران آموزشی در پرورش تفکر خلاق   ۸۹
حوادث ناشی از کار، واقعیت ها و راهبردها   ۹۰
عوامل مؤثر در بروز حوادث   ۹۲
نتایج کلی بررسی حوادث   ۹۳
مقدمه   ۹۴
ابعاد استرس   ۹۶
عوامل تشکیل دهنده بهداشت روانی محیط کار   ۹۶
راههای مقابله با استرس و فشار روانی   ۹۷
منابع و مأخذ:   ۱۰۰پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,100 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 3,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mod100_397276_9911.zip230.7k