مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،‌تاريخي بني حماد در الجزاير

چكيده :‌

حكومت حمادي از سال 419 ه.تا 547 ادامه داشت و حدود يك قرن و نيم سال توسط مغربي هاي اصيل به قدرت رسيدند عرصه حكومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حكومت بني رستم اياضي بود كه تامدت را پايتخت خويش قرار داده بودند و توسط فاطميون سرنگون شدند دولت حمادي در دوران حكومت مغرب در الجزاير نقش مهمي در گسترش اسلام و زبان عربي داشتند حماد توانست در استقلال و ايجاد دولتي واحد بر باديس بن مغر پيشي گيرد پس از آن سعي و تلاش فراواني از خود نشان داد تا اين دولت را تشكيل داده و آنرا سازماندهي و بر آن حكومت كند.

نظام حكومتي آنان استبدادي موروثي بود حاكمان خود را از تشكيل دولت و كابينه مشورتي براي اداره امور مملكتي و نظامي محروم نمي ساختند پس از حماد، پسرش قائد و پس از او محسن و… ، عهده‌دار امور حكومتي گشته تا به يحيي بن عزيز كه سقوط حمادي ها در زمان او صورت گرفته رسيد.

پيروي از ارعاب ، اجبار ، قساوت كه پايه‌گذار آن حماد بود باعث عصيان گري بسياري از قبايل گشته و آنان را با خانوادة حمادي درگير كرد، آنان به زور ارتش حكومت كرده و گاهي عليه يكديگر اقدام به كودتا و شورش مي كرند.‌

در زمان حمادي ها مغرب مياني (الجزاير) به ايالتهاي بزرگ تقسيم شد كه هر ايالت داراي پايتختي بود و هر ايالت، حاكمي مركزي كه در شهر بجا يه مستقر بود، داشت او موظف بود كه دستورات حكومت مركزي را اجرا كند ، مغرب ميانه در آن زمان به ايالت هاي الجزاير ، بونه ، قستنطنيه ، مسيله ، جيجل ،‌أشير ، قلعه ، حمزه و … تقسيم شده بود كه حاكميت اكثر آنان با يكي از افراد خانواده حمادي بود كه اين امر باعث ايجاد اطمينان بر تحت امر بودن آن ولايات بود.

هدف و اهميت تحقيق

كاركرد صحيح و درست اقوام و قبائل متعدد در طول تاريخ از لوازم واجب و اجتناب ناپذير آنان براي برپايي و دوام شان بوده و بازگو كردن عوامل مهم شكوفايي و رشد شان سبب تجربه اندوزي و درس گرفتن از آنان مي شود در قرون 5 و 6 قدرتهاي سه گانه بزرگي مثل زنانه ، بني زيري ، بني حماد در مغرب عربي سربر آورند، از ميان اين دول بزرگ ، دولت حمادي حكومتي محلي و قبيله اي تشكيل داد. درست است به جايگاه دولتهاي بزرگ مثل مراطبين ، موحدين نمي رسيدو پايتخت آنان ننيز از نظر ارزش و اعتبار به پاي شهرهاي فاس و مراكش يا قيروان نمي رسيد اما در طول يك قرن و نيم توانستند دست به فعاليت هاي عمراني ، كشاورزي ، فرهنگي ، معماري و … بزنند. تا آنجا كه مردم ديگر شهرها به هجرت به سوي قلعه و بجايه دو پايتخت مهم آنان ترغيب شدند . به گفته اين خطيب شهر قلعه شاهد پيشرفت‌هاي معماري و فرهنگي بسياري از جمله قصرهاي زيبا، برج‌هاي مرتفع ، مساجد زيبا  و وسيع بوده است و به راستي قلعه، قلعه علم و مذهب شد.

 

مؤسس دولت (حماد ) نگهبان مرزهاي دولت حمادي بوده تا جائيكه حكومت الجزاير شرقي و حفظ و صيانت ان از هجوم قبايل زناني بر عهده او بوده، از رودخانه شلف تا رودخانه موبويه يعني بر تمام مغرب تسلط پيدا كرد و جانشينان او نيز روية او را ادامه داده و به مجدو عظمت وصف ناپذيري دست يافتند و از بزرگترين شهرهاي آفريقا و يشرفته ترين آنها شد.

اما با تمام اين مزايا عوامل زيادي باعث زوالشان شد حمله دشمنان خارجي مثل نورمان‌ها ،‌بني هلال، مراطبين و موحدين ، بني زيري ، فساد و رفاه طلبي و بي كفايتي يحيي بن العزيز ، خيانت وزيرش ميون ميمون بن حمدون و همكارانش با موحدين و عوامل ديگر خصوصاً اختلاف و انقلابات داخلي سبب ستوطشان شد، اين دولت نتوانست شرايط سازگاري و هماهنگي را براي ماندگاري بيشتر قبل از انحطاط فراهم كند ، و زماني كه رو به انقراض مي‌رفت عوامل بسياري در سقوطش او را ياري كردند.

و هدف ما نيز شناخت پيچ و خم هاي دولت ، عوامل ضعف و قدرت او ، و چگونگي بوجود آمدن دول بزرگ در عرصة سياست خارجي ، تأثير دولت از جهات مختلف فرهنگي ، علمي و …. بر شهرهاي هم جوار بوده است.

 

 

تعداد صفحات 171

فرمت فایل word

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: كليات

پيشينه پژوهش ........................................................................................................................

بيان مسئله ...............................................................................................................................

پرسش هاي پژوهش ...............................................................................................................

اهداف پژوهش ........................................................................................................................

تحليل منابع تحقيق.....................................................................................................................

فصل دوم : اوضاع جغرافيايي مغرب اوسط به دوران فرمانروايي بين حماد

الف) شهرهاي مهم بني حماد (از ديد جغرافيايي تاريخي )‌.......................................................

  • قلعه بني حماد(پايتخت بني حماد)‌........................................................................................
  • شهرأشير...........................................................................................................................
  • شهر بجايه ........................................................................................................................

ب) كشاورزي دولت بني حماد..................................................................................................

  • محصولات كشاورزي .......................................................................................................
  • دامداري و پرورش طيور و غيره ......................................................................................

ج)‌اقتصاد و صنايع بين حماد....................................................................................................

1-بازرگاني و دادو ستد (تجارت داخلي و خارجي )‌.....................................................................

2- استخراج معدن .......................................................................................................................

3- صنايع دستي............................................................................................................................

4- راه هاي خشكي و دريايي و غيره…........................................................................................

5- ضرب سكه .............................................................................................................................

6- صادرات و واردات .................................................................................................................

فصل سوم :‌اوضاع سياسي ـ تاريخي دوران بني حماد

1-اصل و نسب حماديون .............................................................................................................

2- مؤسس دولت بين حماد...........................................................................................................

3- فرمانروايان حمادي ................................................................................................................

حماد بن بلكين (405 ـ 419 ـ ه.ق) ...........................................................................................

قائد بن حماد (419‏‏‏ـ 446).........................................................................................................

محسن بن قائد ( 446 ـ 447)....................................................................................................

بلكين دوم ابن محمد( 447ـ 454).............................................................................................

ناصرابن علناس  (454 ـ 481).................................................................................................

منصور ابن ناصر  (481ـ498).................................................................................................

باديس بن منصور (498ـ 515).................................................................................................

يحيي بن عزير (551ـ 547).......................................................................................................

غلبه موحدون ..........................................................................................................................

فصل چهارم :‌اوضاع اجتماعي حماديان

قوميت ،‌زبان ،‌دين ، مذهب حماديان ........................................................................................

الف)طبقات مردم.......................................................................................................................

اشراف ، بزرگان (فرمانرواـ شاهزادگان ـ وزراء و ….) ........................................................

تجار و بازرگانان ....................................................................................................................

صاحبان حرف و صنايع ..........................................................................................................

كشاورزان و كارگران .............................................................................................................

ب) اوضاع اداري دولت بني حماد ...........................................................................................

1-فرمانروايي................................................................................................................................

2- وزارت و كتاب ........................................................................................................................

3-دادگستري.................................................................................................................................

4- شرطه .....................................................................................................................................

5- حسبه ......................................................................................................................................

6-ديوانهاي مهم عصر‌بني‌حماد‌(عرض ـ مظالم ـ بريد ـ اشراف‌و …)‌........................................................

7- بيت المال..................................................................................................................................

8- خراج و ماليات ........................................................................................................................

فصل پنجم :‌اوضاع فرهنگي بني حماد

الف ) آموزش و پرورش .........................................................................................................

1-نهادهاي آموزشي (مسجد ـ مكتب خانه ـ رباط ـ خانقاه و …)................................................

2-علوم نقلي (قرآن ـ سنت ـ حديث ـ تفسيرـ فقه و اصول و …) ...............................................

3-علوم ادبي (نثر و نظم و ….).....................................................................................................

4-علما و دانشمندان عصر حمادي...............................................................................................

ب) آثار و ابنيه دوران حماديان (مساجد ـ رباط ها ـ پل ها ـ كاخ ها ، … ) ...................................

چكيده رساله به انگليسي .........................................................................................................

عكس ها و نقشه ها و تصاوير.................................................................................................

كتابشناسي پايان رساله    پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
(شامل 60% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tar171_400074_6172.zip155.1k