مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،‌تاريخي بني حماد در الجزاير

چكيده :‌

حكومت حمادي از سال 419 ه.تا 547 ادامه داشت و حدود يك قرن و نيم سال توسط مغربي هاي اصيل به قدرت رسيدند عرصه حكومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حكومت بني رستم اياضي بود كه تامدت را پايتخت خويش قرار داده بودند و توسط فاطميون سرنگون شدند دولت حمادي در دوران حكومت مغرب در الجزاير نقش مهمي در گسترش اسلام و زبان عربي داشتند حماد توانست در استقلال و ايجاد دولتي واحد بر باديس بن مغر پيشي گيرد پس از آن سعي و تلاش فراواني از خود نشان داد تا اين دولت را تشكيل داده و آنرا سازماندهي و بر آن حكومت كند.

نظام حكومتي آنان استبدادي موروثي بود حاكمان خود را از تشكيل دولت و كابينه مشورتي براي اداره امور مملكتي و نظامي محروم نمي ساختند پس از حماد، پسرش قائد و پس از او محسن و… ، عهده‌دار امور حكومتي گشته تا به يحيي بن عزيز كه سقوط حمادي ها در زمان او صورت گرفته رسيد.

پيروي از ارعاب ، اجبار ، قساوت كه پايه‌گذار آن حماد بود باعث عصيان گري بسياري از قبايل گشته و آنان را با خانوادة حمادي درگير كرد، آنان به زور ارتش حكومت كرده و گاهي عليه يكديگر اقدام به كودتا و شورش مي كرند.‌

در زمان حمادي ها مغرب مياني (الجزاير) به ايالتهاي بزرگ تقسيم شد كه هر ايالت داراي پايتختي بود و هر ايالت، حاكمي مركزي كه در شهر بجا يه مستقر بود، داشت او موظف بود كه دستورات حكومت مركزي را اجرا كند ، مغرب ميانه در آن زمان به ايالت هاي الجزاير ، بونه ، قستنطنيه ، مسيله ، جيجل ،‌أشير ، قلعه ، حمزه و … تقسيم شده بود كه حاكميت اكثر آنان با يكي از افراد خانواده حمادي بود كه اين امر باعث ايجاد اطمينان بر تحت امر بودن آن ولايات بود.

هدف و اهميت تحقيق

كاركرد صحيح و درست اقوام و قبائل متعدد در طول تاريخ از لوازم واجب و اجتناب ناپذير آنان براي برپايي و دوام شان بوده و بازگو كردن عوامل مهم شكوفايي و رشد شان سبب تجربه اندوزي و درس گرفتن از آنان مي شود در قرون 5 و 6 قدرتهاي سه گانه بزرگي مثل زنانه ، بني زيري ، بني حماد در مغرب عربي سربر آورند، از ميان اين دول بزرگ ، دولت حمادي حكومتي محلي و قبيله اي تشكيل داد. درست است به جايگاه دولتهاي بزرگ مثل مراطبين ، موحدين نمي رسيدو پايتخت آنان ننيز از نظر ارزش و اعتبار به پاي شهرهاي فاس و مراكش يا قيروان نمي رسيد اما در طول يك قرن و نيم توانستند دست به فعاليت هاي عمراني ، كشاورزي ، فرهنگي ، معماري و … بزنند. تا آنجا كه مردم ديگر شهرها به هجرت به سوي قلعه و بجايه دو پايتخت مهم آنان ترغيب شدند . به گفته اين خطيب شهر قلعه شاهد پيشرفت‌هاي معماري و فرهنگي بسياري از جمله قصرهاي زيبا، برج‌هاي مرتفع ، مساجد زيبا  و وسيع بوده است و به راستي قلعه، قلعه علم و مذهب شد.

 

مؤسس دولت (حماد ) نگهبان مرزهاي دولت حمادي بوده تا جائيكه حكومت الجزاير شرقي و حفظ و صيانت ان از هجوم قبايل زناني بر عهده او بوده، از رودخانه شلف تا رودخانه موبويه يعني بر تمام مغرب تسلط پيدا كرد و جانشينان او نيز روية او را ادامه داده و به مجدو عظمت وصف ناپذيري دست يافتند و از بزرگترين شهرهاي آفريقا و يشرفته ترين آنها شد.

اما با تمام اين مزايا عوامل زيادي باعث زوالشان شد حمله دشمنان خارجي مثل نورمان‌ها ،‌بني هلال، مراطبين و موحدين ، بني زيري ، فساد و رفاه طلبي و بي كفايتي يحيي بن العزيز ، خيانت وزيرش ميون ميمون بن حمدون و همكارانش با موحدين و عوامل ديگر خصوصاً اختلاف و انقلابات داخلي سبب ستوطشان شد، اين دولت نتوانست شرايط سازگاري و هماهنگي را براي ماندگاري بيشتر قبل از انحطاط فراهم كند ، و زماني كه رو به انقراض مي‌رفت عوامل بسياري در سقوطش او را ياري كردند.

و هدف ما نيز شناخت پيچ و خم هاي دولت ، عوامل ضعف و قدرت او ، و چگونگي بوجود آمدن دول بزرگ در عرصة سياست خارجي ، تأثير دولت از جهات مختلف فرهنگي ، علمي و …. بر شهرهاي هم جوار بوده است.

 

 

تعداد صفحات 171

فرمت فایل word

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: كليات

پيشينه پژوهش ........................................................................................................................

بيان مسئله ...............................................................................................................................

پرسش هاي پژوهش ...............................................................................................................

اهداف پژوهش ........................................................................................................................

تحليل منابع تحقيق.....................................................................................................................

فصل دوم : اوضاع جغرافيايي مغرب اوسط به دوران فرمانروايي بين حماد

الف) شهرهاي مهم بني حماد (از ديد جغرافيايي تاريخي )‌.......................................................

  • قلعه بني حماد(پايتخت بني حماد)‌........................................................................................
  • شهرأشير...........................................................................................................................
  • شهر بجايه ........................................................................................................................

ب) كشاورزي دولت بني حماد..................................................................................................

  • محصولات كشاورزي .......................................................................................................
  • دامداري و پرورش طيور و غيره ......................................................................................

ج)‌اقتصاد و صنايع بين حماد....................................................................................................

1-بازرگاني و دادو ستد (تجارت داخلي و خارجي )‌.....................................................................

2- استخراج معدن .......................................................................................................................

3- صنايع دستي............................................................................................................................

4- راه هاي خشكي و دريايي و غيره…........................................................................................

5- ضرب سكه .............................................................................................................................

6- صادرات و واردات .................................................................................................................

فصل سوم :‌اوضاع سياسي ـ تاريخي دوران بني حماد

1-اصل و نسب حماديون .............................................................................................................

2- مؤسس دولت بين حماد...........................................................................................................

3- فرمانروايان حمادي ................................................................................................................

حماد بن بلكين (405 ـ 419 ـ ه.ق) ...........................................................................................

قائد بن حماد (419‏‏‏ـ 446).........................................................................................................

محسن بن قائد ( 446 ـ 447)....................................................................................................

بلكين دوم ابن محمد( 447ـ 454).............................................................................................

ناصرابن علناس  (454 ـ 481).................................................................................................

منصور ابن ناصر  (481ـ498).................................................................................................

باديس بن منصور (498ـ 515).................................................................................................

يحيي بن عزير (551ـ 547).......................................................................................................

غلبه موحدون ..........................................................................................................................

فصل چهارم :‌اوضاع اجتماعي حماديان

قوميت ،‌زبان ،‌دين ، مذهب حماديان ........................................................................................

الف)طبقات مردم.......................................................................................................................

اشراف ، بزرگان (فرمانرواـ شاهزادگان ـ وزراء و ….) ........................................................

تجار و بازرگانان ....................................................................................................................

صاحبان حرف و صنايع ..........................................................................................................

كشاورزان و كارگران .............................................................................................................

ب) اوضاع اداري دولت بني حماد ...........................................................................................

1-فرمانروايي................................................................................................................................

2- وزارت و كتاب ........................................................................................................................

3-دادگستري.................................................................................................................................

4- شرطه .....................................................................................................................................

5- حسبه ......................................................................................................................................

6-ديوانهاي مهم عصر‌بني‌حماد‌(عرض ـ مظالم ـ بريد ـ اشراف‌و …)‌........................................................

7- بيت المال..................................................................................................................................

8- خراج و ماليات ........................................................................................................................

فصل پنجم :‌اوضاع فرهنگي بني حماد

الف ) آموزش و پرورش .........................................................................................................

1-نهادهاي آموزشي (مسجد ـ مكتب خانه ـ رباط ـ خانقاه و …)................................................

2-علوم نقلي (قرآن ـ سنت ـ حديث ـ تفسيرـ فقه و اصول و …) ...............................................

3-علوم ادبي (نثر و نظم و ….).....................................................................................................

4-علما و دانشمندان عصر حمادي...............................................................................................

ب) آثار و ابنيه دوران حماديان (مساجد ـ رباط ها ـ پل ها ـ كاخ ها ، … ) ...................................

چكيده رساله به انگليسي .........................................................................................................

عكس ها و نقشه ها و تصاوير.................................................................................................

كتابشناسي پايان رساله    پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
(شامل 60% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tar171_400074_6172.zip155.1k