مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه بررسي بيوگرافي خاندان ابي وقاص و نقش آنها در تحولات مهم تاريخ اسلام

طرح‌ موضوع‌

          يكي‌ از دوران‌هاي‌ حساس‌ تاريخ‌ جهان‌، عصر بعثت‌ و نبوت‌ آخرين‌ پيامبر خدا حضرت محمد بن عبدالله (ص) است. مردي كه‌ توانست‌ انسان‌ هايي‌ را پرورش‌ داده‌، بر روند تاريخ‌ تأثير گذارد و مسير آن‌ راتغيير دهد. در راستا بررسي‌ زندگاني‌ برخي‌ از اين‌ كارگزاران‌ و همراهان خواندني‌ و قابل‌ بررسي‌است‌ كه‌‌ از ميان آن‌ها سعد ابي‌ وقّاص‌، فرزندش‌ عمربن سعد و پسر برادرش‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ ابن‌ابي‌ وقّاص‌ هستند كه زندگي پرفراز و نشيبي دارند. از آنجايي‌ كه‌ پدر در زمان‌ رسول خدا(ص) از مسلمانان‌ اوليه‌ بوده‌ و يكي از اصحاب بشمار مي‌رود و پس‌ ازرحلت‌ آن حضرت تغييراتي‌ هر چند به‌ مرور در اين خانواده بوجود آمده‌ تا جايي‌ كه‌ فرزندش‌عمربن‌ سعد فرمانده‌ سپاهي‌ است‌ كه‌ امام حسين‌(ع‌) نوه‌ همان‌ پيامبر(ص) را با وضع‌فجيعي‌ به‌ شهادت‌ مي‌رسانند اما از سوئي ديگر و پسربرادرش‌ هاشم‌ كه‌ از پدري‌ كافر بوده‌ از شيعيان‌مخلص‌ علي‌ (ع‌) مي‌شود. پژوهش‌ حاضر بررسي‌ فراز و فرودهاي‌ اين‌ خانواده‌ درتحولات‌ قرن‌ اول‌ هجري‌ است‌.

2ـ اهميت‌ موضوع‌ و علت انتخاب آن

          بررسي بيوگرافي خاندان ابي وقاص كه در تحولات مهم تاريخ اسلام و مقاطع مختلف آن نقش ايفا نمودند باعث شده است كه براي فهم اين تحولات پژوهشي  ترتيب داده شده  و ضمن بررسي بيوگرافي اين خاندان و نقش و جايگاه آنان را در تاريخ اسلام مشخص شود.

سؤال‌ اصلي‌ پژوهش‌

          به طور قطع همه صحابه‌ و كارگزاران‌ بزرگ‌ رسول خدا(ص) يكسان نبوده‌اند بلكه برخي از آنها تأثيرات‌ و نقش‌ مثبت‌ و احياناًبعضي‌ از آنها نيز نقش‌ منفي‌ ايفا نموده‌اند. در اين‌ پژوهش‌ سوال‌ اصلي‌ اين‌ است‌:

نقش‌ خاندان‌ ابي‌ وقّاص‌ در تحولات سياسي، اجتماعي تاريخ‌ اسلام‌ چه‌ بوده است‌؟

5ـ فرضيه‌ پژوهش‌ فرضيه‌ اصلي‌:

اين خاندان با دارا بودن روحية نظامي در يكي از بزرگترين صحنه‌هاي نظامي تاريخ اسلام يعني قادسيه راه ورود فيزيكي اعراب و انديشه اسلامي را در شرق كشور گشود. پس از فتوحات در شرق سرزمين‌هاي خلافت به نوعي دوري از نظامي‌گري روي آورد، با اين همه همواره در مسايل مهم تأثيرگذار بوده، خصوصاً در روي كار آمدن خليفه سوم و همچنين در خلافت علي (ع) كه خود را كنار كشيده، با آن حضرت همراهي نكردند و نسل دوم اين خاندان نقش متفاوتي را ايفا نمودند يكي همراه علي (ع) و يكي قاتل فرزند آن حضرت و در زمرة آل ابي‌سفيان درآمد.

فرضيه‌ رقيب‌: سعد و خانواده‌ وي‌ از خاندان مهم نبوده و در جريان خلافت علي(ع) زمانه مشحون فتنه بوده و سعد كار خبطي انجام نداده و كناره‌گيري از خليفه كار خطايي نبوده است.

 

 

تعداد صفحات 145 word

 

 

1ـ طرح‌ موضوع‌. 2

2ـ اهميت‌ موضوع‌ و علت انتخاب آن. 2

3ـ سابقه‌ي‌ پژوهش‌... 2

4ـ سؤال‌ اصلي‌ پژوهش‌... 3

5ـ فرضيه‌ پژوهش‌... 3

فرضيه‌ اصلي‌: 3

6ـ مفاهيم‌ و متغيرها 3

الف‌) مفاهيم‌. 3

ب‌) متغيرها 4

7ـ سوالات فرعي‌.. 4

8ـ مفروضات‌ تحقيق‌.. 4

9ـ روش‌ پژوهش‌... 5

10ـ سازماندهي‌ پژوهش‌... 5

معرفي‌ و نقد منابع‌. 5

2ـ واقدي؛‌ مغازي‌ (متوفي‌ 207ه‍) 6

3ـ نصر بن‌ مزاحم‌ منقري؛‌ وقعه‌ الصّفين‌ (متوفي‌.212ه‍) 7

4ـ محمد بن‌ سعد كاتب‌ واقدي‌؛ طبقات‌ الكبري‌ (متوفي‌ 230ه‍‌) 7

5ـ ابن‌ اعثم‌ كوفي‌؛ الفتوح‌(متوفي نيمه اول قرن چهارم) 7

6ـ ابوحنيفه‌ احمدبن‌ داوود دينوري؛‌ اخبار الطّوال‌ (متوفي‌. 282 ه‍‌) 8

7ـ تاريخ‌ يعقوبي‌ (متوفي. 284 ه‍‌) 8

8ـ محمدبن‌ جرير طبري‌؛ تاريخ‌ الرسل‌ والملوك‌ (متوفي. 310 ه‍) 9

9ـ علي‌ بن‌ الحسين‌ مسعودي‌؛ مروج‌ الذهب‌ (متوفي‌.346 ه‍‌) 9

10ـ ابن‌ قتيبه‌ مروزي‌ دينوري‌؛ «الامامه‌ و السياسه»‌ (متوفي‌. 276ه‍) 10

11ـ بلاذري‌؛ انساب‌ الاشراف‌ (متوفي‌.279 ه‍‌) 10

12ـ ابن‌ ابي‌ الحديد؛ شرح‌ نهج‌ البلاغه‌، (متوفي.‌ 665 ه‍‌) 11

نقش شخصيت در تاريخ.. 13

عوامل‌ بروز استعدادهاي‌ خاص‌.... 17

ديدگاه‌ ويلفردو پاره‌ تو در خصوص‌ نخبگان‌. 18

جمع‌ بندي‌.. 21

سعد در دوران‌ مكي‌.. 24

مدخل.. 25

صحابه رسول خدا(ص) كيست؟. 25

صحابه‌ از ديدگاه‌ قرآن‌. 25

ترجمه‌ آيات: 25

مهاجر، انصار و تابعان‌ و صفات‌ برجسته‌ هر كدام‌ از ديد قرآن‌: 26

صحابه‌ از ديدگاه‌ اهل‌ سنت‌... 27

صحابه‌ از ديدگاه‌ عقل‌، شيعه‌، تاريخ‌.. 29

گفتار اول: پيشينة‌خانوادگي و شغل سعد. 31

1-‌ نسب‌ سعدبن ابي وقّاص.... 31

2-‌ شغل سعد بن ابي وقّاص.... 32

گفتار دوم: بعثت پيامبر(ص) 33

1-‌ دعوت‌ سرّي‌.. 33

2-‌ اسلام‌ سعد و اولين‌ مسلمانان‌. 33

گفتار سوم: ‌دعوت آشكار. 36

1-‌ علني‌ شدن‌ دعوت‌ پيامبر(ص) و آغاز مشكلات... 36

2-‌ سعد و اولين‌ درگيري‌ با مشركين‌.. 37

3-‌ سعد و مهاجرت به‌ حبشه‌. 38

4-‌ ‌سعد و شعب‌ ابي‌ طالب‌... 38

5-‌ هجرت به‌ يثرب‌... 39

مدخل.. 42

تشكيل‌ حكومت‌ اسلامي‌.. 42

گفتار اول: نقش‌ سعد در سريه‌ها و غزوات بزرگ... 43

1-‌ سريه‌ها 43

الف) سريه‌ عبيده‌ بن‌ حارث‌... 43

ب) فرماندهي‌ سعد در سريه‌ خرار. 44

ج) حضور سعد در سريه‌ عبدالله‌ بن‌ جحش‌... 44

2-‌ سعد در غزوات بزرگ... 46

الف) بدر‌ 46

ب) سعد در غزوه‌ احد. 46

ج) شركت‌ سعد ابي‌ وقّاص‌ در ديگر جنگها 47

گفتار دوم: نكات پايان اين فصل.. 50

نكته‌ (2) بيماري‌ سعد و دعاي‌ پيامبر(ص) در حق‌ وي‌: 50

نكته‌ (3) كتابت‌ سعد: 51

نكته‌ (4) خرده‌گيري‌ سعد از رسول خدا(ص): 51

نكته‌ (5) سعد در سپاه‌ اسامه‌: 53

جمع‌ بندي‌ فصل‌ : 53

گفتار اول: دوران‌ خلافت‌ ابوبكر. 56

گفتار دوم‌: سعد در دوران‌ خلافت‌ عمر بن‌ خطاب‌... 58

1-‌ اوضاع‌ سياسي‌ اجتماعي‌ ايران‌. 58

2-‌ انتخاب‌ سعد بن‌ ابي‌ وقّاص‌ براي‌ فرماندهي‌ جبهه‌ عراق‌.. 59

3-‌ نبرد قادسيه‌. 62

4-‌ نكوهش‌ سعد توسط‌ سربازان‌ سپاه‌ كوفه‌. 64

5-‌ جنگ‌ جلولاء و دومين‌ شكست‌ يزدگرد از سعد ابي‌ وقّاص‌.... 65

6-‌ سعد و بناي‌ كوفه‌. 66

7-‌ قصر سعد در كوفه‌ سوزاندن‌ درب‌ آن‌ به‌ فرمان‌ عمر. 67

8-‌ امارت‌ سعد بر كوفه‌. 68

9-‌ بركناري‌ سعد توسط‌ عمر. 68

10-‌ سعد بن‌ ابي‌ وقّاص‌ در مسايل سياسي.. 70

الف) سعد در شوراي شش نفره 70

ب) متهم شدن سعد به مشاركت در قتل عمربن خطاب... 73

گفتار سوم: سعد در دوره‌ عثمان‌. 75

1-‌‌ امارت‌ دوباره‌ سعد بر كوفه‌ و بركناري‌ پس‌ از يكسال‌. 75

2-‌‌ روي‌ آوردن‌ صحابه‌ به‌ جمع‌ آوري‌ مال‌ از دوره‌ عثمان. 76

3-‌ شورش‌ عليه‌ عثمان‌ و نقش‌ كمرنگ‌ سعد در مهار آن‌. 78

گفتار چهارم‌: سعد در زمان‌ خلافت‌ اميرالمؤمنين‌ علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌ (ع‌) 80

1-‌ اوضاع‌ سياسي‌، اجتماعي‌ اين‌ دوره‌ 80

2-‌ شكل‌گيري‌ حزب‌ قاعدين‌.. 82

3- نظر حضرت‌ علي‌ (ع‌) در مورد قاعدين‌.. 83

4-‌‌ سعد و موضع‌ وي‌ در جريان‌ حكميت‌... 85

5-‌ دستور قطع‌ شدن‌ حقوق‌ سعد از بيت‌ المال‌. 87

گفتار اول‌ :بيعت‌ سعد بن‌ ابي‌ وقّاص‌ با معاويه‌. 89

گفتار دوم‌: دفاع‌ سعد از اميرالمؤمنين‌ (ع‌) در حضور معاويه‌. 91

گفتار سوم: مرگ‌ سعد ابي‌ وقّاص‌.... 94

مدخل.. 97

شيعه‌ اميرالمؤمنين‌ كيست‌؟. 97

گفتار اول‌: نسب‌ و اسلام‌ هاشم‌ بن‌ عقبه‌ بن‌ ابي‌ وقّاص‌.... 98

1ـ نسب‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌. 98

2ـ اسلام‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌. 98

گفتار دوم‌: هاشم‌ بن‌ عتبه‌ و فتوحات‌ شام‌ و عراق‌.. 100

1ـ جبهة‌ شام‌. 100

2ـ جبهه‌هاي ايران. 101

گفتار سوم‌: هاشم‌ بن‌ عتبه‌ در عهد خلافت‌ علي‌ (ع‌) 103

1ـ بيعت‌ با علي‌ (ع‌) 103

2ـ جنگ‌ جمل‌.. 103

3ـ جنگ‌ صفين‌.. 105

4ـ شهادت‌ هاشم‌ بن‌ عتبه‌ بن‌ ابي‌ وقّاص‌: 109

مدخل: 114

عمربن‌ سعد شيعه‌ آل‌ ابي‌ سفيان‌. 114

گفتار اول: عمربن‌ سعد پيش‌ از وقايع‌ كربلا.. 115

1ـ عمربن‌ سعد و فتوحات‌ عراق‌ همراه‌ پدر. 115

2ـ عمربن‌ سعد در صفين‌.. 115

3ـ عمربن‌ سعد و واقعه‌ شهادت‌ حجربن‌ عدي‌.. 117

4ـ عمربن‌ سعد و امارت‌ مكه‌ توسط‌ يزيد. 118

5ـ خيانت‌ عمربن‌ سعد در افشاي‌ وصيت‌ مسلم‌ بن‌ عقيل‌.. 118

گفتار دوم‌ : عمربن‌ سعد و فاجعه‌ كربلا.. 121

1ـ امارت‌ ري‌ با كشتن‌ حسين‌(ع‌) و شب‌ ترديد. 121

2ـ ورود عمربن‌ سعد به‌ كربلا.. 124

3ـ ملاقات‌ امام‌ حسين‌(ع‌) و عمربن‌ سعد. 125

5ـ آغاز جنگ‌... 127

6ـ شهادت‌ امام‌ حسين‌ (ع‌) 130

گفتار سوم‌: سرانجام‌ عمربن‌ سعد. 132

1ـ قيام‌ مختار و كشته‌ شدن‌ عمربن‌ سعد و فرزندش‌... 132

2ـ ارسال‌ سرها به‌ مدينه‌. 134

خلاصه‌ و نتيجه‌گيري‌.. 136

منابع و مأخذ. 140

ب: فارسي (ترجمه شده) 141

2- مآخذ پژوهشي.. 142

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tar145_403970_9639.zip232.7k