مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه رژيم حقوقي قراردادهای منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتي

پروژه رژيم حقوقي قراردادهای منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتي

مقدمه

حقوق اقتصادي شاخه‌اي از علم حقوق است كه دامنه‌ي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمده‌اي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه مي‌گيرند:

درگيري حقوقي و فلسفي در رجحان منافع عمومي و خصوصي بر هم و همچنين تلاش هاي حقوقي ـ اقتصادي در بر هم زدن رابطه يكجانبه كشورهاي شمال و جنوب در روند استعمارزدايي و پس از آن.

در تحقيق پيش رو منظور ما از قراردادهاي منعقده راجع به منابع طبيعي قراردادهاي اكتشاف و بهره برداري است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهاي پائين دستي مانند فروش نفت خام يا فرآورده‌هاي نفتي و غيره نخواهد بود.

فرض اساسي در اين تحقيق اين است كه، در قراردادهاي نفتي بايد همواره تعادلي ميان «قاعده‌ي وفاي به عهد» و «تعادل قراردادي» برقرار باشد. بر پايه اين فرض ما به دنبال پاسخ اين سؤال اساسي هستيم كه آيا كشورهاي صاحب منابع طبيعي (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ايجاد شده در حقوق بين الملل حق جرح و تعديل و انتفاء قراردادهاي راجع به منابع طبيعي را خواهند داشت و به بيان ديگر آيا تئوري‌ حاكميت قانون ملي و تئوري حاكميت قواعد بين‌الملل (بين المللي شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند يا در يك رابطه سنتزيك به يك تعادل رسيده‌اند. روش تحقيق به صورت كتابخانه‌اي است.

گفتار يكم : تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي

تعريف ما از نفت، مبتني بر متون رسمي قانونگذاري ايران، خواهد بود. در اينحال بايد به اين نكته توجه كرد كه قانونگذار ايراني، به دلايل خاص حقوقي، تعاريف خاصي از نفت دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد. از لحاظ شيميايي، نفت تركيبي از هيدروكربن‌ها با زنجيره‌هاي بلند كربني است كه به دليل پيوندهاي كربني، مقدار قابل توجهي انرژي در خود ذخيره مي‌كند. به عبارت ديگر نفت، صرفنظر از ماهيت دقيق شيميايي‌اش به عنوان حامل انرژي در نظر گرفته مي‌شود، اما به طور دقيق مخلوطي از هيدروكربورها… با وزن مولكولي بالا تشكيل مي‌شود.

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستين قانون نفت ايران) آمده: منظور از كلمه نفت، در اين قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شده و نيز فرآورده‌هاي مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع، يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريق ديگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد».


 

تعداد صفحات 144 word
 

 

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................................................................................... 1

 

فصل يكم: سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي

 

بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي.............................. 5

گفتار يكم- تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي........................................................... 5

گفتار دوم- منابع طبيعي در متون حقوقي بين‌المللي.............................................................. 10

بند يكم ـ منشور ملل متحد:........................................................................................................ 10

بند دوم ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل:............................................................... 10

بند سوم ـ حقوق درياها.................................................................................................................. 14

گفتار سوم- شركت‌هاي فرامليتي و شخصيت حقوقي آنان در حقوق بين‌الملل          15

بخش دوم : تاريخچه قراردادهاي نفتي...................................................................... 26

گفتار يكم- پيشينه تاريخي قراردادها در فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي             26

گفتار دوم- قراردادهاي نفتي از ابتدا تا دهه 1950 ميلادي................................................. 31

گفتار سوم- قراردادهاي نفتي از دهه 1950 به بعد................................................................ 34

بخش سوم : وضعيت حقوقي قراردادي نفتي امروزين............................. 37

گفتار يكم- مراحل و مدت قراردادهاي نفتي جديد................................................................. 37

گفتار دوم- قراردادهاي امتياز....................................................................................................... 38

گفتار سوم- قراردادهاي مشاركت................................................................................................ 41

          مبحث اول: قراردادهاي مشاركت در توليد............................................................... 41

          مبحث دوم: قراردادهاي مشاركت در سود................................................................. 43

              مبحث سوم: قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري........................................... 43

گفتار چهارم- قراردادهاي خريد خدمت..................................................................................... 45


          مبحث اول- قراردادهاي خريد خدمت مخاطره پذير:............................................ 45

          مبحث دوم- قراردادهاي خريد خدمت صرف........................................................... 46

گفتار پنجم- قراردادهاي بيع متقابل.......................................................................................... 47

         مبحث اول- خصوصيات كلي قراردادهاي بيع متقابل............................................ 47

             بند يكم: تاريخچه..................................................................................................... 47

             بند دوم: تعريف قراردادهاي بيع متقابل................................................................ 48

             بند سوم: انواع قراردادهاي بيع متقابل.................................................................. 49

         مبحث دوم- خصوصيات قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت......................... 50

             بند يكم: نكات مثبت‌حقوقي قراردادهاي بيع‌متقابل براي‌كشور ميزبان........ 51

             بند دوم: نكات منفي حقوقي قراردادهاي بيع متقابل براي كشور ميزبان..... 52

         مبحث سوم- قراردادهاي بيع متقابل نفتي در حقوق ايران................................... 54

             بند يكم: منابع و متون قانوني حاكم..................................................................... 54

             بند دوم: تشريفات عقدقراردادهاي‌بيع‌متقابل و الزامات حقوقي‌ آن................. 57

             بند سوم: آثار نفوذ اسناد بين‌المللي درقراردادهاي بيع‌متقابل نفت وگاز ايران       60

 

فصل دوم: تئوري‌هاي حقوقي و وضعيت حقوقي قراردادهاي نفتي در حقوق بين الملل

بخش يكم: تئوري‌هاي حاكم بر قراردادهاي نفتي.................................... 64

گفتار يكم- نظريه قراردادهاي بدون قانون.............................................................................. 64

گفتار دوم – نظريه «حقوق عرفي تجاري» (Lex Mercatoria)......................................... 66

گفتار سوم: نظريه قراردادهاي اداري........................................................................................... 68

گفتار چهارم- نظريه قراردادي بين‌المللي شده Internationlized contracts           78

گفتار پنجم: نظريه اصول حقوق عمومي.................................................................................... 79

بخش دوم: آثار حقوق بين الملل بر قراردادهاي نفتي.............................. 81

گفتار يكم: قاعده وفاي به عهد و قاعده ربوس........................................................................ 81

گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه.................................................................................................. 95

           مبحث اول: ماهيت حق بر توسعه............................................................................. 95

           مبحث دوم: منابع حق بر توسعه................................................................................ 96

گفتار سوم: حاكميت بر منابع طبيعي و تئوري بين‌المللي شدن قراردادها               103

گفتار چهارم : ماهيت متحول قراردادهاي نفتي..................................................................... 115

نتيجه گيري:.................................................................................................................................. 120

فهرست منابع فارسي.................................................................................................................... 122

فهرست منابع لاتين..................................................................................................................... 126

فهرست دعاوي.............................................................................................................................. 129

فهرست قطعنامه ها و اسناد....................................................................................................... 130

الحاقات........................................................................................................................................... 131پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
hoo144_409136_9677.zip3.6 MB