مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه مطالعات سنگ شناسي

پروژه مطالعات سنگ شناسي

چكيده

كانسارهاي كروميت در جهان به دو صورت كروميت هاي تيپ لايه اي كه غالباً در كمپلكس هاي بزرگ لايه اي باسن پروتوزوئيك در دنيا يافت مي شود. (مانند كمپلكس بوشولد در آفريقاي جنوبي) و ديگري ذخاير تيپ آلپيني كه در آن كانسار كروميت به صورت عدسي شكل است و در سنگهاي سرپانتيني شده بسياري از افيوليتي آلپي مشاهده مي شود، يافت مي شود.

در ايران سنگهاي افيوليتي كمربند آلپي مشاهده مي شوند يافت مي گردد.

در ايران سنگهاي افيوليتي از گسترش و توسعه فراواني برخوردار بوده و كانسارهاي كروميتي مهمترين پتانسيل معدني در سنگهاي افيوليتي هستند. ناحيه اسفندقه در جنوب كرمان از جمله مناطق افيوليتي در ايران است كه از لحاظ ذخاير اقتصادي بسيار با اهميت است. در اين ناحيه كانسارهاي كروميت به صورت توده هاي عدسي شكل ونا منظم و پراكنده مي باشند كه در داخل سنگهاي آذرين بازيك تا فوق بازيك قرار دارد.

بعلت پيچيدگي ساختار زمين شناسي مجموعه هاي افيوليتي هنوز روش مشخص و دقيقي براي اكتشاف كانسارهاي كروميت تيپ آلپي شناخته نشده است و اكتشاف كانسارهاي كروميت در مناطق افيوليتي معمولاً از طريق روشهاي اكتشاف انجام پذيرفته است.

اصولاً در اكتشاف كانسارهاي كروميت آلپيني مشخص كردن تركيب سنگ شناسي و بافتهاي سنگ مطالعات ژئوشيميايي سنگ ميزبان و كانه كروميت و همچنين مطالعات زمين ساختي در مقياس ميكروسكپي (فوليشن ها و لينيشن ها و لايه بندي ها) و ماكروسكپي اهميت زيادي دارند.

با در نظر گرفتن اين موضوع مطالعاتي در مناطق رزكوئيه در 7 كيلومتري شمال شهر بافت و ده شيخ در120 كيلومتري جنوب شهر بافت از ناحيه معدني اسفنديه انجام شده است.

در گام اول برداشت هاي صحرايي و عمليات نمونه برداري در اين مناطق انجام و سپس از نمونه هاي برداشت شده مقاطع ميكروسكپي تهيه شد. با مطالعه نمونه ها تركيب سنگ شناسي مناطق و وضعيت كانه كروميت در كانسنگ هاي كروميتي مشخص شده است.

به منظور تائيد مطالعات سنگ شناسي بسياري از نمونه ها مورد آناليزXRD قرار گرفتند. هم جنين توسط روشهاي تجربي تركيب كانه كروميت از طريق آناليز XRD تعيين گرديد.

در ادامه مطالعات انجام شده تركيب شيميايي تعدادي از نمونه هاي سنگي منطقه شامل سنگهاي ميزبان و سنگ دربرگيرنده كانسارهاي كروميتي توسط روش آناليز XRF مشخص گرديد و از اين طريق نتايج بسيار با ارزشي در رابطه با روند تفريق ماگمايي و مكان تشكيل سنگهاي افيوليتي در منطقه بدست آمد.

به منظور مشخص نمودن تيپ كانسارهاي كروميتي منطقه و هم چنين مكان تشكيل آنها در كمپلكس افيوليتي توسط آناليز ميكروسكپ الكتروني تركيب شيميايي كانه كروميت تعيين گرديد.

در نهايت نيز نقشه زمين شناسي به مقياس 1:10000 از منطقه ده شيخ تهيه شده است.

مجموعه اي كه در اين جا گردآوري شده است، نتايج تمام مطالعات ذكر شده در بالاست كه در 6 فصل جمع آوري شده است.

 

تعداد صفحات 157 word

 

 

فصل اول : کلیات (1)                                                                               

     1-1       مقدمه                                                                                                          

       2-1     ترکیب پوسته اقیانوسی                                                                               

      3-1       نحوه شکل گیری پوسته اقیانوسی                                                             

      4-1       دگرگونی در پوسته اقیانوسی                                                                    

      5-1       افیولیت ها و پریدوتیت های آلپین                                                               

      6-1       فرق افیولیت ملانژ با افیولیت کلاسیک                                                        

      7-1       منشأ افیولیت ها                                                                                          

      8-1       نیروی محرک صفحات                                                                            

      9-1       دگرگونی در مجموعه افیولیتی                                                                  

      10-1     افیولیت های ایران                                                                                     

      11-1      مشخصات افیولیت ملانژهای ایران                                                             

      12-1      دگرسانی در افیولیت ملانژهای ایران                                                          

      13-1      سن افیولیت ملانژهای ایران                                                                       

فصل دوم : کلیات (2)    


1-2          کانسارهای کرومیت ایران                                                              

                                                                                                                                                     

   2-2       کرمیت                                                                                                          

    3-2       تجارت جهانی کرم                                                                                             

   4-2        تیپ کانسارهای کرومیت                                                                               

             1-4-2    کانسارهای کرومیت لایه ای                                                                              

2-4-2                 کانسارهای کرومیت انبانی                                                                   

5-2           مقایسه کانسارهای کرومیت انبانی و کانسارهای کرومیت لایه ای                                           

 6-2          ساخت و بافت کانه کرومیت                                                                           

7-2           انکلوزیونهای موجود در کانه کرومیت                                                            

 8-2          ترکیب ماگما و ته نشینی کرومیت درکانسارهای تیپ لایه ای                         

9-2           تأثیر روابط سنگ و مذاب در شکل گیری کانسارهای کرومیت انبانی             

10-2         دو مثال از کرومیتهای تیپ انبان                                                                     

            1-10-2    کانسارهای کرومیتی در افیولیت های عمان                                           

           2-10-2    کانسارهای کرومیتی گلمن در ترکیه                                                     

11-2        کانسارهای کرومیت ایران                                                                                

  فصل سوم : زمین شناسی و سنگ شناسی مناطق رزکوئیه و ده شیخ    
1-3             زمین شناسی عمومی منطقه اسفندقه                                                      

   2-3       موقعیت جغرافیایی مناطق رزکوئیه و ده شیخ                                                  

   3-3       زمین شناسی منطقه رزکوئیه                                                                          

   4-3        نمونه برداری از منطقه رزکوئیه                                                                    

5-3            مطالعات میکروسکپی بر روی مقاطع نازک منطقه رزکوئیه                           

             1-5-3 سرپانتینیت های منطقه رزکوئیه                                                             

            2-5-3  رخساره های دگرگونی در منطقه رزکوئیه                                              

 6-3          مطالعه مقاطع صیقلی منطقه رزکوئیه                                                            

 7-3          زمین شناسی منطقه ده شیخ                                                                           

8-3           نمونه برداری از منطقه شیخ                                                                          

9-3           نتایج حاصل از مطالعه مقاطع نازک منطقه ه شیخ                                           

 10-3       کانی شناسی سنگهای پریدوتیتی منطقه ده شیخ                                               

11-3        مشخصات عمومی کانسارهای کرومیت منطقه ده شیخ                                    

12-3         مطالعه مقاطع صیقلی منطقه ده شیخ                                                               

 

 فصل چهارم : مطالعات پراش اشعه X(XRD)                                                

1-4     مقدمه                                                                                                          

2-4     آنالیز شیمیایی XRD سنگها یمنطقه ده شیخ                                                

3-4     آتالیز XRD سنگهای منطقه رزکوئیه                                                           

4-4     تعیین ترکیب شیمیایی کانه کرومیت از طریق نمودار XRD                           

     1-4-4    مطالعه XRD کالسنگ کرومیتی منطق رزکوئیه و ده شیخ                       

نتیجه گیری                                                                                                                 

پیشنهادات                                                                                                                     

منابعپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
za130_412380_5183.zip21 MB