مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

پروژه تربیت بدنی - آسيب هاي ورزشـي

مچ پا

در حدود 14% تمام آسيبهاي ورزشي كشيدگي هاي مچ پا هستند، و اين نشانه يك آسيب مچ در طول هر فصل ورزشي از هر 17 ورزشكار است. در ورزشهاي پرريسك مثل پريدن و دويدن اين آمار بالاتر است تا 25% تمام آسيبهايي كه زمان وقوعشان مشخص نيست. (Reid 1992) پيچ خوردگي مچ در پاي غالب 4/2 برابر شايع تر است و شيوع تكرار بالايي (%5/73) دارد. (Yeenget al. 1994).

مكانيك مفاصل مچ و پا در فصل 9 توصيف شده اند. مفصل مچ سطح مفصلي بين سطح قرقره اي استخوان تالوس و انتهاي تحتاني دو استخوان تيبيا و فيبولا. فيبولا در حدود 20-15% وزن بدن را تحمل مي‎كند (Lambert , 1971)، همچنين به سمت پايين و خارج در فاز stance راه رفتن حركت مي‎كند تا دهانه گاز انبري مفصل مچ را عميق تر كرده و ثبات آن را افزايش دهد. اين حركت فيبولا در غشا بين استخواني و ليگامان tibio- fibular كششي ايجاد مي‎كند تا شوك را تقليل دهد. نبود اين مكانيسم بين تيبيا و فيبولا موجب اثرات بزرگي روي مفصل مچ پا مي شود، با جابجايي mm2-1 فيبولا به سمت خارج نيروهاي وارده بر مفصل را تا حدود 40% كاهش مي‎دهد (Reid , 1992).

مچ پا نيروهاي فشاري قابل توجهي را حين ورزش متحمل مي‎شود.

نيروهاي فشاري تا 5 برابر وزن بدن در طول راه رفتن و تا 13 برابر وزن حين دويدن محاسبه شده اند (Burdett , 1982).

مفصل با ليگامانهاي متنوعي تقويت مي شود، ليگامانهاي طرفي از ديدگاه آسيبها مهم ترين به شمار مي روند. هر دو ليگامان طرفي داخلي و خارجي از قوزكها شروع شده و باندهايي دارند كه به استخوانهاي پاشنه و تالوس مي چسبند.

محافظت از چشم

ضربات ورزشي مسئول 25% از تمام موارد آسيب‌هاي چشمي است (Jones,1989). بسيار جالب‌تر است اگر بدانيم كه 90% از آسيبهاي ورزشي چشم را مي‌توان بوسيله پوشيدن محافظ چشم جلوگيري نمود (Pashby,1989). پيشگيري از آسيب چشمي به دو طريق امكان پذير است، آموزشهاي ورزشي و محافظ چشم.

تغييراتي در آموزشهاي ورزشي شامل تعديل قوانين بازي و افزايش هشياري بازيكنان است. مثلاً تغييرات قانون در هاكي روي يخ كانادايي براي جلوگيري از بالا آوردن بيش از حد چوب بازي كه به شدت از ميزان آسيبهاي چشم خواهد كاست. آسيب دربدمينتون در جلوي تور بازي خيلي شايع است، بنابراين آموزش بازيكنان جديد براي اينكه وقتي جلوي تور مي‌خواهند يك ضربه اسمش را بگيرند راكت خود را جلوي صورتشان حائل كنند، امكان پذير است.

ورزشكاران انفرادي نيز بايد از خود مراقبت كنند. محافظهاي چشمي كه پوشيده مي‌شوند بايد بتوانند نيرو را پخش كرده و از بين ببرند، اما نبايد گستره ديد بازيكن را محدود كنند يا موجب ناراحتي وي شوند. در مجموع اگر بخواهند كه توسط ورزشكار مورد قبول باشند بايد ظاهري جذاب داشته و ارزان باشند.

هر ورزشي بايد تجهيزات خاص خود را داشته باشد، وقتي كه شدت باد بسيار زياد است، محافظ چشم بايد در يك كلاه خود قرار بگيرد و وقتي كه خطر تحريك پذيري وجود دارد ( كلر موجود در آب استخر) ماده مورد استفاده بايد مقاومت شيميايي داشته باشد. عينكهاي اسكي بايد نور فرابنفش را فيلتر كنند، در عين حال كه عينكهاي تيراندازي بايد براي شرايطي با نور كم مناسب باشند با قابليت ديد فضاي اطراف را به وضوح و روشن داشته باشند.

محافظت كلي در ورزشهايي كه با راكت انجام مي شوند استفاده از لنزهاي «پلي كربن» درون قابهاي پلاستيكي به جاي استفاده از فريمهاي سيمي است. پل بيني و لبه‌هاي عينك محافظ بايد گرد و درعين حال قوي باشند تا بتوانند نيروها را جذب كنند.

گيرافتادگي خلفي

گيرافتادگي خلفي اولكرانون در حفره اش در ورزشهايي كه در آنها آرنج به عقب گاز مي گيرد شايع است. اين مخصوصاً در مواردي كه تمرينات وزنه اي به سرعت انجام مي شوند و هنرهاي رزمي كه ورزشكار به هوا مشت مي زند رخ مي دهد. حركات پرتابي موجب گيرافتادگي در نماي قدامي اولكرانون در حركت بعد از پرتاب مي شوند.

معاينه معمولاً حساسيت روي بخش خلفي يا خلفي داخلي اولكرانون را نشان مي‌دهد.

اين با فشار آوردن در ext و ext/abd بدتر مي‌شود. در آسيبهاي مزمن ممكن است در قسمت داخلي استئوفيت تشكيل شود. ضخيم شدن پوسته استخواني نيز معمولا در راديوگرافي مشاهده مي شود. به نظر مي‌رسد اين اتفاق تطبيق استخوان با استرسهاي مكرر است. (Garrick/webb ,1990)

درمان در ابتدا محدود كردن etx و فشار valgus بوسيله بانداژ كردن است و يا اگر اين جواب نداد استراحت مطلق به آرنج داده مي‌شود. فلكسورهاي آرنج تقويت مي‌شوند. (خصوصا بطور eccentric) تا نقش آنها بعنوان كاهش دهنده شتاب درحين ext آرنج افزايش يابد همين طور كوتاه شوند hyperextension را محدود كنند.

شكستگي فشاري اولگرانون نادرست است ولي اغلب درگير افتادگي خلفي ناديده گرفته مي‌شود. و در پرتاب كنندگان نيز (julkko,Orava,Nikula,1968) و پرتاب كنندگان بيس بال (Nuber,Diment,1992) ديده مي‌شود. درد معمولا به دنبال شكستگي فشاري مشخص وجود دارد وحتي عملكرد را نيز محدود مي‌كنند. بسياري از آسيبها به استراحت آتل بستن جواب مي‌دهند، ولي برخي نيازمند جراحي هستند تا نوك اولكرانون را بريده و درآورند و پيوند استخواني بزنند. (‏Torg,1993)

 

 تعداد صفحات 250 word

 

فهرست مطالب:

فصل اول : آسیب های مچ پا

درمان کشیدگی مچ پا

توان بخشی مچ پای آسیب دیده

نوار چسب بستن مچ

سندروم های گیر کردن

مفصل Sub-Talar

مفصل Mid-Tarsal

فصل دوم : آسیب های پا

اولین مفصل MP

Turf Toe

آسیب های پوست و ناخن

کفش ورزشی

نیروهای وارد بر پا

اجزای یک کفش دو و میدانی

عملکزد کفش

سطوح ورزشی

فصل سوم : آسیب های فقرات کمری

دیسک مهره ای

مفاصل Facet

حرکات فقرات کمری

فشار محوری

تنه مهره

دیسک بین مهره ای

مفاصل فاست

آسیب دیسک

لیگامان های فقرات

تکنیک هایی برای فقرات کمر

ثبات ستون فقرات

فصل چهارم : آسیب های قفسه سینه و و ستون فقرات پشتی

مفصل بندی جناغی

حرکت دنده ای

حرکات فقرات پشتی

تست Slump در فقرات پشتی

آسیب به قفسه سینه

درمان دستی

موبلیزیشن مفصل

عضلات تنه

فتق

تمرین درمانی فقرات پشتی

فصل پنجم : آسیب های فقرات گردنی

شریان های مهره ای

ماهیت آسیب گردنی در ورزش

معاینه بالینی

درمان های دستی و فقرات گردنی

درمان های مکانیکی

تکنیک های بافت نرم

تکنیک های ثبات دهنده برای فقرات گردنی

تقویت گردنی در ورزش

فصل ششم : آسیب های صورت

آسیب های چشمی

محافظت از چشم

آسیب های دندانی

حفاظ های دهانی

آسیب گوش

گوش گل کلمی

آسیب های شیرجه در آب

گوش استخر

آسیب های فک و صورت

درد TMJ

ساختمان و عملکرد

آسیب شناسی

درمان

آسیب بینی

فصل هفتم : آسیب های شانه

آناتومی کاربردی

بیومکانیک پرتاب

معاینه مشاهده ای کمپلکس شانه

مفصل استرنوکلاویکولار

آسیب

نوار پیچ کردن استرنوکلاویکولار

تمرین درمانی خاص

مداخله جراحی

تخریب مفصل AC

شکستگی ترقوه

آسیب های تاندونی

روتاتورکاف

عضله دوسر بازویی

سه سر بازویی

التهاب بورس

بی  ثباتی شانه

ارزیابی بی ثباتی

تمرین درمانی

نوارچسب کردن، موبیلیزاسیون با حرکت

در رفتگی گلنوهومرال

توان بخشی پس از در رفتگی قدامی

سندروم های گیر افتادگی عصبی

توان بخشی شانه

فصل هشتم : آسیب های آرنج

معاینه دقیق

علائم کلینیکی

درمان

درد در سمت داخلی آرنج

التهاب اپی کندیل داخلی

لیگامان طرفی داخلی (آرنج پرتاب کننده ها)

درد پشت آرنج

التهاب بورس اولکرانون

محل اتصال triceps

گیر افتادگی خلفی

آسیب عضلانی

در رفتگی آرنج

سررادیوس

درگیری عصبی

تست آرنج به دنبال آسیب

فصل نهم : آسیب های مچ و دست

گرفتن

معاینات دقیق

شکستگی اسکافوئید

درد مچ

در رفتگی کارپال

درد مچ در ژیمناست ها

موبیلیزاسیون مچ

ورو پاتی های فشاری

شست

پارگی لیگامان طرفی اولنار

آرتروز

شکستگی

انگشتان

در رفتگی

آسیب های لیگامان طرفی

عضلات

آسیب تاندون

توان بخشی آسیب های مچ و دست

تمرینات مچ

تمرینات انگشت

 

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,400 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
var250_418938_5448.zip445.9k