مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

تربيت بدني - انعطاف پذيري و تمرينات كششي

مقدمه

انعطاف‌پذيري يكي از اجزاء آمادگي جسماني و يك بخش كليدي در پيشگيري از آسيب و بهبود اجراي ورزشي مي‌باشد . در افراد غيرفعالي كه عادت به زندگي كم تحرك دارند، عضلات و تاندون‌هايشان كوتاه و فاقد قابليت كشش مي‌شوند. به عبارت ديگر دستگاه عضلاني در نتيجه بي‌تحركي، به تدريج قابليت ارتجاعي خود را از دست مي‌دهند و در نهايت دچار كاهش قابليت كشش مي‌شود. براي توسعه سريع انعطاف‌پذيري، تمرينات مربوط به گرم كردن اجرا مي‌گردد كه در نتيجه اجراي يكسري حركات كششي تا ميزان محدودي مي‌توان برانعطاف‌پذيري افزود، ليكن اين نوع تمرينات به تنهايي نمي‌تواند سبب بهبود انعطاف‌پذيري در درازمدت شود. امروزه تمرينات كششي به منظور توسعه انعطاف‌پذيري، بخش مهمي از هر نوع فعاليت جسماني به شمار مي‌رود .

چندين شيوه كششي شامل ايستا، پوياو تسهيل عصبي ـ عضلاني گيرنده‌هاي عمقي (PNF) افزايش در انعطاف‌پذيري را نشان داده‌اند. برخي از مطالعات پيشين نشان داده‌اند كه روش كششي PNF افزايش بيشتري را در دامنه حركتي نسبت به ساير روشها ايجاد مي‌كنند . اگرچه برخي از مزاياي استفاده از روشهاي كششي PNF مشخص شده است اما كارايي بيشتر اين روشها در تحقيقات هنوز مورد سؤال است .

 4ـ1 اهداف تحقيق

الف) هدف كلي

 

بررسي تأثير 5، 10 و 15 ثانيه انقباض ايستا (SRHR) در روش كششي PNF بر توسعه دامنه حركتي عضلات همسترينگ پاي غيرغالب مردان غيرورزشكار، هدف كلي اين تحقيق است.

 

ب) اهداف اختصاصي

 

1ـ بررسي تأثير 5 ثانيه انقباض ايستا (SRHR) در روش كششي PNF بر توسعه دامنه كشش عضلات همسترينگ پاي غيرغالب آزمودني‌ها

 

2ـ بررسي تأثير 10 ثانيه انقباض ايستا (SRHR) در روش كششي PNF بر توسعه دامنه كشش عضلات همسترينگ پاي غيرغالب آزمودني‌ها

 

3ـ بررسي تأثير 15 ثانيه انقباض ايستا (SRHR) در روش كششي PNF بر توسعه دامنه كشش عضلات همسترينگ پاي غيرغالب آزمودني‌ها

 

4ـ بررسي تأثير 5 و 10 ثانيه انقباض ايستا در روش كششي PNF بر توسعه دامنه كشش عضلات همسترينگ پاي غيرغالب آزمودني‌ها

 

5ـ بررسي تأثير 5 و 15 ثانيه انقباض ايستا در روش كششي PNF بر توسعه دامنه كشش عضلات همسترينگ پاي غيرغالب آزمودني‌ها

 

6ـ بررسي تأثير 10 و 15 ثانيه انقباض ايستا در روش كششي PNF بر توسعه دامنه كشش عضلات همسترينگ پاي غيرغالب آزمودني‌ها

 

7ـ بررسي تأثير 5، 10 و 15 ثانيه انقباض ايستا در روش كششي PNF بر توسعه دامنه كشش عضلات همسترينگ پاي غيرغالب آزمودني‌ها

 

تعداد صفحات 76 word

 

 

فصل اول. 1

مقدمه و معرفي.. 1

1ـ1 مقدمه. 2

2ـ1 بيان مسأله. 3

3ـ1 ضرورت و اهميت تحقيق.. 5

4ـ1 اهداف تحقيق.. 7

5ـ1 پيش‌فرضهاي آزمون.. 9

6ـ1 فرضيه‌هاي تحقيق.. 9

7ـ1 محدوديت‌هاي تحقيق.. 9

8ـ1 متغيرهاي تحقيق.. 10

9ـ1 تعريف عملياتي واژه‌ها و اصطلاحات.. 10

فصل دوم. 12

ادبيات و پيشنه تحقيق.. 12

1ـ2 مقدمه. 13

2ـ2 انعطاف‌پذيري.. 13

3ـ2 انواع انعطاف‌پذيري.. 13

3ـ2 عوامل محدودكننده انعطاف‌پذيري.. 16

5ـ2 فوايد برنامه تمريني كششي.. 18

6ـ2 كشش عضلاني و پيشگيري از آسيب.. 19

7ـ2 رخدادهاي هنگام كشش عضلاني.. 22

8ـ2 چه موقع كشش را انجام دهيم؟. 24

9ـ2 مباني نروفيزيولوژيك كشش... 26

1ـ9ـ2 دوكهاي عضلاني.. 26

2ـ9ـ2 اندام وتري گلژي.. 28

3ـ9ـ2 بازتاب كششي.. 29

4ـ9ـ2 مهار خودبخودي (بازتاب كششي معكوس) 30

5-9-2بازداري دوسويه. 31

10-2- انواع تكنيكهاي كششي.. 32

1-10-2-كشش بالستيك(پويا) 32

2-10-2-شش ايستا 33

3-10-2- كشش تسهيل عصبي – عضلاني گيرنده‌هاي عمقي(PNF) 34

11-2- كشش به روش SRHR.. 38

12-2- نكات مهم هنگام استفاده از روش PNF. 40

13-2-رابطه مدت انقباض ايستا در PNF و افزايش دامنه حركتي.. 41

فصل سوم. 46

روش شناسي تحقيق.. 46

1-3 جامعه آماري.. 47

2-3 نمونه و روش نمونه‌گيري.. 47

3-3 ابزار اندازه‌گيري.. 47

3-4 طرح تحقيق.. 48

3-5 مراحل اجراي تحقيق.. 49

فصل چهارم. 55

تجزيه و تحليل آماري.. 55

مقدمه. 56

توصيف آماري داده‌ها 56

جدول (1-4) شاخصهاي آماري سن آزمودني‌ها در گروههاي تجربي 1،2 و 3. 57

نمودار (1-4). توزيع ميانگينهاي سن آزمودني‌ها در گروههاي تجربي 1،2 و 3. 57

جدول (2-4) شاخصهاي آماري قد آزمودني ها در گروههاي تجربي 1،2و3. 58

نمودار (2-4) توزيع ميانگين قد آزمودني‌ها در گروههاي تجربي 1،2و3. 58

جدول (3-4). شاخصهاي آماري وزن آزمودني‌ها در گروههاي تجربي 1،2 و 3. 59

نمودار (3-4). توزيع ميانگين وزن آزمودني‌ها در گروههاي تجربي 1،2و3. 59

جدول (4-4). شاخصهاي آماري دامنه كشش عضلات همسترينگ (آزمون SLR) در پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه تجربي 1. 60

آزمون فرضيه‌هاي تحقيق.. 63

آزمون فرضيه اول. 63

آزمون فرضيه دوم. 64

آزمون فرضيه سوم. 65

آزمون فرضيه چهارم. 67

فصل پنجم. 68

بحث و نتيجه‌گيري.. 68

مقدمه. 69

خلاصه تحقيق.. 69

يافته‌هاي تحقيق.. 70

بحث و نتيجه‌گيري.. 70

پيشنهاد برخاسته از تحقيق.. 74

پيشنهادات براي تحقيقات بعدي.. 75

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,400 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
var76_419034_8244.zip134.2k