مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام بر عملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام بر عملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

چکیده :

در سال‌های گذشته روند مصرف انرژی برق به‌دلیل رشد و توسعه ملی روبه فزونی نهاده تا جایی که در سال 1390 میزان سوخت‌های فسیلی مصرفی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی معادل 385.5 بشکه نفت خام بوده است. از این میزان معادل 306.1  بشکه نفت خام مستهلک شده است که معادل 79.4 درصد می‌باشد. این میزان سوخت فسیلی به هدر رفته و تبدیل به گازهای آلاینده زیست محیطی گردیده است. با ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی می‌شود از این امر جلوگیری کرد زیرا انرژی برق‌آبی نیازی به سوزاندن سوخت‌های فسیلی ندارد.

توسعه سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی در این راستا می‌باشد؛ اما یکی از چالش‌های مهم پیش‌رو تأمین مالی به‌هنگام جهت اتمام به‌موقع و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها می‌باشد. در این تحقیق با بررسی مدل‌های به‌کار رفته در جهان برای تأمین مالی این‌گونه طرح‌ها در پی شناسایی روش‌های بهتر تأمین مالی ممکن می‌باشد و از طرفی با محاسبه هزینه فرصت از دست‌رفته اثر دیرکرد در به‌کارگیری این‌گونه طرح‌ها را نشان می‌دهد. روش تحقیق به‌کارگرفته شده توصیفی-پیمایشی می‌باشد.از نتایج به‌دست آمده استنباط می‌شود همان‌گونه که در جهان با آزادسازی نرخ برق تمایل سرمایه‌گذاری و مشارکت تأمین کنندگان مالی افزایش یافته.

در ایران نیز با واقعی شدن نرخ برق می‌توان منابع مالی لازم را در جهت ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی هدایت کرد.

اهداف پژوهش:

 

  1. I. اهداف اصلی:
  2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
  3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
  4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
  5. II. اهداف فرعی:
  6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
  7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

 

روش ‌تحقیق :

این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی _ پیمایشی است زیرا با گردآوری داده ها آن ها را با مطالعه اسناد و مدارک تحلیل می‌کند. از نظر هدف کاربردی می‌باشد زیرا با استفاده از نتایج حاصل می‌خواهد بدون لحاظ نمودن دیدگاه محقق معضل مهمی‌را از نظر تأمین مالی طرح‌های انجام شده وپیشرفت فیزیکی طرح های برق آبی اجراء شده و در دست اجراء حل کند.

 اطلاعات و داده‌های تحقیق به روش تاریخی با استفاده از کتابخانه و اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت نیرو و شرکت های تابعه و مقاله های موجود و آمارهای منتشرشده از سوی بازار برق به دست خواهد آمد. همچنین از ترازنامه انرژی سال90 (وزارت نیرو) و مرکز آمار ایران و شرکت‌توسعه‌منابع‌آب‌و‌‌نیروی‌ایران استفاده خواهد شد. 

همچنین از قیمت های جهانی سوخت (سوخت‌های فسیلی) و برابری آن با تولید برق نیز استفاده خواهد شد  تا صرفه‌جویی حاصل از تولید نیروگاه های تجدید‌پذیر در این صنعت به‌دست آید.

 


تعداد صفحات 131 word

 

 

 فهرست مطالب                                                                                                                                                                   

فصل اول. 1

مقدمه: 2

بیان مسأله پژوهش: 4

اهمّیت و ضرورت پژوهش: 5

اهداف پژوهش: 6

I. اهداف اصلی: 6
II. اهداف فرعی: 6

مدل : 7

فرضیه‌های تحقیق : 8

روش ‌تحقیق : 9

قلمرو تحقیق (موضوعی- زمانی – مکانی) 9

جامعه‌آماری : 10

روش محاسبه تعداد نمونه : 10

روش نمونه گیری: 10

کتابخانه ای: 11

روش تحلیل داده‌ها : 11

تعریف واژه‌ها و متغیّرها : 11

فصل دوم. 13

بخش اول : 14

مقدمه. 14

ساختار تأمین مالی جهت ا جرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درجهان: 17

طرح‌های توسعه ای: 19

طرح‌های ملی: 20

طرح‌های تجاری: 21

ساختار تأمین مالی جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران : 23

منابع‌عمومی‌: 23

سایر منابع: 24

درآمد اختصاصی : 24

مشارکت : 24

اوراق‌مشارکت: 25

فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی- تأمین منابع مالی ارزی- خطوط اعتباری خارجی) 27

2-1-2) مطالعات مالی طرح.. 34

3-1-2) اهداف کلی و اصولی مطالعات مالی طرح.. 37

4-1-2 ) هدف‌های خاص مطالعات مالی طرح.. 38

2-2) بخش دوم : فرایندهای اصلی مطالعات... 39

1-2-2)اطلاعات ویژه و تحلیل‌های پایه : 39

2-2-2) ارزیابی منابع مالی طرح : 40

3-2-2) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری: 40

4-2-2 ) تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها: 42

5-2-2) باز پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها: 42

3-2 ) تأمین منابع  مالی : 43

1-3-2)معرفی روش‌های مناسب جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای:( قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – مدیریت طرح‌های عمرانی) 43

قراردادهای نوین مهندسی.. 44

الف- قرارداد احداث ، بهره‌برداری ، انتقال (ساخت– بهره برداری– واگذاری) : 44

ب) قرارداد احداث ، تملّک ، بهره‌برداری (ساخت – تملک – بهره برداری): 46

ج) قرارداد احداث ،( تملّک ، بهره‌برداری ،انتقال) : 46

چ) قرارداد( احداث،انتقال،بهره‌برداری)  : 47

د) قرارداد( احداث،اجاره،انتقال): 47

ه) قرارداد ساخت و انتقال: 47

و) قرارداد بیع متقابل : 47

نقاط قوّت : 49

نقاط ضعف: 51

استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صكوك) 52

اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی (صكوك) 52

كاركرد های ابزارهای مالی اسلامی.. 52

ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک) 54

‌أ.      مالكیت صاحبان اوراق.. 54

‌ب.       كیفیت توزیع سود. 54

‌ج.     تضمین اصل سرمایه. 56

تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت) 59

مزایای شش‌گانه صکوک... 60

2-3-2) سابقه تاریخی : 60

فصل سوم. 63

1-3 ) مقدمه  : 64

2-3) جامعه‌آماری و نمونه   : 65

3-3) روش جمع‌آوری داده‌ها 66

4-3) متغیّرهای تحقیق : 66

5-3) نحوه انجام فعا لیت در این پایان‌نامه : 67

6-3)روش اجرای تحقیق: 67

1-6-3: طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای  که انتخاب شده‌اند. 68

الف ) معرفی طرح های خاتمه یافته : 68

1-    نیروگاه برق‌آبی کارون3 : 68

2-    نیروگاه برق‌آبی کرخه : 69

3-       نیروگاه برق‌آبی مسجدسلیمان : 70

4-    نیروگاه برق‌آبی کارون4: 71

ب) معرفی طرح های نیمه تمام و در حال اجراء: 71

1-    نیروگاه آبی گتوند علیا : 71

2-    نیروگاه برق‌آبی سیمره : 73

3-    نیروگاه برق‌آبی رودبار لرستان : 73

4-    طرح سد و نیروگاه داریان. 74

2-6-3- معرفی چند طرح در خارج از کشور. 75

سد و نیروگاه"هووردام"در کشور آمریکا 75

سد و نیروگاه نم تئون 2 در کشور لائوس... 76

3-6-3- استفاده از روش‌های تأمین منابع مالی موجود در بخش‌های نیروگاه های برق‌آبی‌خارجی.. 77

فصل چهارم. 79

1-4 ارائه اطلاعات و ارقام و بررسی آن‌ها 81

1-1-4 )طرح تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای نیروگاه کرخه. 81

2-1-4 ) طرح تملّک دارائی سرمایه‌ای سد و نیروگاه مسجد سلیمان : 82

3-1-4) طرح سد و نیروگاه کارون3 : 84

4-1-4)  طرح سد و نیروگاه کارون4 : 85

1- 2-4) طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه نیمه تمام : 86

2-2-4) طرح سد و نیروگاه گتوند علیا 86

3-2-4) طرح سد و نیروگاه سیمره : 88

4-2-4) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان : 89

طرح سد و نیروگاه داریان: 90

تجزیه و تحلیل داده‌ها : 91

فصل پنجم. 108

1- 5- خلاصه : 109

2-5-نتایج مبتنی برفرضیه‌ اصلی تحقیق: 109

3-5-نتایج مبتنی برفرضیه‌های فرعی تحقیق: 110

4-5-پیشنهادهای مبتنی برفرضیه‌ها: 110

5-5- محدودیت‌های پژوهش: 114

منابع و مآخذ: 117پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi134_433735_5948.zip1.4 MB

دانلود پروژه بررسی تاثير برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

دانلود پروژه بررسی تاثير برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن چکیده: برون­ سپاري عبارت است از پيدا كردن ارائه دهندگان خدمت جديد و روش‌هاي جديدي كه بتوان با اطمينان تهيه مواد، كالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقيقت در واگذاري يا برون سپاري، سازمان از دانش و تجربه و خلاقيت ارائه دهندگان خدمت جديدي كه قبلاً‌ استفاده نكرده بهره‌مند مي‌شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برون‌سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS

اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران چکیده یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT

آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT چکیده: پژوهش حاضر به دنبال بررسی آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری با استفاده از مدل SWOT می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران و کارشناسان ارشدخبره شهرداری قم است که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق 30 نفر می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف