مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

چکيده

شتاب روز افزون روند رشد و توسعه و هم­چنین پیچیده­تر شدن پروژه­های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، موجب گشته تا مسأله و فرایند انتخاب پیمانکار به عنوان عاملی مهم و کلیدی در ارتباط با موفقیت طرح­های صنعتی محسوب گشته و محققین و صاحبان صنایع رویکردی هرچه تخصصی­تر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند ، انتخاب پیمانکار شایسته و واجد صلاحیت ، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده و اولین گام جهت اجرای یک پروزه صنعتی در قالب هزینه، مدت و کیفیت مطلوب می­باشد.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک PROMETHEE فازی، انتخاب شایسته­ترین پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام گیرد. در این راستا ابتدا ضمن بررسی گسترده پیشینه موضوع، مهم­ترین معیارها و شاخص­های پیشنهادی شناسایی و دسته­بندی شدند و سپس با کمک تکنیک دلفی فازی معیارها و شاخص­های اصلی تعیین گشته، در گام بعدی با استفاده از روش AHP فازی، وزن معیارهای تصمیم­گیری تعیین گردیده ، سپس نوع تابع ترجیحی هر شاخص و آستانه بی­تفاوتی و آستانه برتری آن مشخص شدند و با استفاده از این مقادیر و با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده در ارتباط  با ریسک با بهره­گیری از روش PROMETHEE  فازی، شرکت­های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه مورد نظر رتبه­بندی شدند و مناسب­ترین پیمانکار  جهت اجرای پروژه مربوط تعیین گردید.

انتخاب پیمانکار، معیارها و شاخص­های انتخاب پیمانکار، PROMETHEE فازی                                                                                      


  • پرسش اصلی تحقیق

سوال­هاي اين تحقيق عبارتند از:

1 – معيار­هاي موثر بر رتبه بندي پيمانكاران پروژه­هاي عمراني كدامند؟

2 - رتبه بندي پيمانكاران پروژه­هاي عمراني اداره كل راه و شهر سازي استان يزد چگونه است؟

  • اهداف علمی

تجربه نشان داده است قبول و انتخاب پيمانكاران با قيمت حداقل پيشنهادي در مناقصات و يا قبول پيمانكاران با تخفيف­هاي غير منطقي نسبت به بر آورد هاي اوليه كار فرما و مشاور هم باعث تطويل بي­رويه مدت پيمان گرديده و هم در نهايت باعث بالا رفتن هزينه­هاي طرح­هاي عمراني بوده است چه در اين مسير به علت عدم كار آيي و توان پيمانكاران، كار فرما يا بايستي نسبت به خلع يد پيمانكار اقدام كند كه اين امر بسيار زمان بر بوده، يا در مقاطع حساس اجراي پروژه تسليم شرايط پيمانكار گردد و نسبت به ترميم قيمت اقدام نمايد كه اين امر نيز پي آمد تطويل مدت و مبلغ اضافي در طرح خواهد بود با توجه به موارد بالا شناسايي شاخص هاي كمّي و كيفي موثر بر صلاحيت پيمانكاران پروژه­هاي عمراني و ميزان اهميت هر يك از شاخص­ها و ارزيابي و اولويت بندي پيمانكاران از اهداف اين پژوهش مي­باشد.

  • اهداف کاربردی

به طور متوسط حدود 15 درصد از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه­ها می­شود و حدود 10 درصد اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا که حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه­های عمرانی است اهمیت آن در اقتصاد جهانی کاملا مشهود است (سازمان برنامه و بودجه، 1378). از طرف دیگر در اقتصاد توسعه از آنجا که سرمایه گذاری­های دولت، صرف گسترش ظرفیت های تولیدی، زیر بنایی و به طور کلی زیر ساخت­ها می­شود. پروژه­ها لبه برنده و کارساز هر کشور تلقی می­شود اما شرط لازم این است که هزینه­های دولت از یک سو صرف اجرای پروژه­های مناسب و ارزیابی شده شود و از سوی دیگر این پروژه­ها برای اجرا به پیمانکار مناسب سپرده شود. پيمانكار در هر پروژه­ي عمراني نقش اصلي و اساسي را ايفا مي كند انتخاب پيمانكار جزء تصميمات كليدي مديران و تصميم­گيرندگان به شمار مي­رود. نتایج این تصمیمات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه می­گذارد (رجائی و حضرتي،1387). ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­­های صحیح باعث حذف پيمانكاران ناكارامد از فرآيند مناقصه خواهد شد

 

فرمت فایل word

 

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات پژوهش... 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- پرسش اصلی تحقیق.. 4

1-3- اهداف علمی.. 4

1-4- اهداف کاربردی.. 5

1-5- ضروریات خاص انجام تحقیق.. 5

1-6- بهره­وران. 5

1-7- نوع روش تحقیق.. 6

1-8- روش گرد آوری داده­ها 6

1-9- ابزارهای گردآوری داده­ها 6

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 7

1-11- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش... 7

فصل 2: مروری بر ادبیات موضوع. 9

2-1- مقدمه. 10

2-2- مراحل اجرای پروژه 11

2-3- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌ 12

2-3-1- مرحله‌ نظری.. 12

2-3-2- مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی.. 13

2-3-3- مرحله‌ اجرا 14

2-4- مرحله‌ پایانی.. 15

2-5- قراردادهای عمرانی.. 16

2-5-1- تعریف قرارداد. 17

2-5-2- روش­های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی) 17

2-6- مرور مد­ل­های انتخاب پیمانکار. 21

2-7- شاخص­هاي انتخاب... 36

2-8- رويه­هاي ارزيابي و انتخاب پيمانكاران در كشورهاي مختلف... 37

2-8-1- ارزيابي مقدماتي پيمانكاران در هنگ كنگ... 37

2-8-2- تعيين صلاحيت اوليه پيمانكاران در تركيه. 38

2-8-3- رويكردهاي انتخاب پيمانكار در انگليس... 39

2-9- جمع­بندی.. 40

فصل 3: روش تحقیق.. 42

3-1- مقدمه. 43

3-2- روش انجام تحقیق.. 43

3-3- مراحل انجام پژوهش... 46

3-4- ابزار گردآوری داده‏ها 46

3-5- روایی و پایایی پژوهش... 46

3-6- جامعه آماری پژوهش... 48

3-7- نمونه آماری.. 48

3-8- تکنیک‌ها‌ی تصميم‌گيري ریاضیMCDM... 49

3-9- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM... 50

3-10- علم مدیریت فازی.. 51

3-10-1- اعداد فازی و عملیات جبری.. 53

3-10-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی.. 54

3-10-3- متغیر‌ها‌ی کلامی.. 54

3-11- معرفی تکنیک دلفی.. 55

3-12- مراحل اجرای روش دلفی فازی.. 58

3-13- معرفي تكنیک AHP.. 61

3-14- معرفی تکنیک PROMETHEE.. 65

3-14-2- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2. 78

3-15- قلمرو مکانی پژوهش... 80

3-15-1- پروژه­های عمرانی.. 81

3-15-2- چشم انداز. 84

3-16- جمع‌بندی.. 85

فصل 4: تجزیه و تحلیل.. 86

4-1- مقدمه. 87

4-2- انتخاب خبرگان: 87

4-3- مراحل اجرا 87

4-3-1- نهایی­سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی.. 88

4-3-2- وزن­دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی.. 119

4-3-3- رتبه­بندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی.. 128

4-4- جمع بندی.. 140

فصل 5: نتیجه گیری وپیشنهادات... 142

5-1- مقدمه. 143

5-2- نتایج ویافته‌ها‌ی تحقیق.. 143

5-2-1- نتایج مربوط به تعیین شاخص‌ها‌ی اولویت بندی.. 143

5-2-2- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی.. 144

5-3- مزایای الگوریتم پیشنهادی.. 147

5-4- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در رتبه­بندی پیمانکاران. 148

5-5- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق.. 148

5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. 149

5-7- جمع بندی.. 149پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi188_443328_6270.zip2.8 MB