مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

به کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

 به کارگیری  F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی

چکيده

شتاب روز افزون روند رشد و توسعه و هم­چنین پیچیده­تر شدن پروژه­های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، موجب گشته تا مسأله و فرایند انتخاب پیمانکار به عنوان عاملی مهم و کلیدی در ارتباط با موفقیت طرح­های صنعتی محسوب گشته و محققین و صاحبان صنایع رویکردی هرچه تخصصی­تر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند ، انتخاب پیمانکار شایسته و واجد صلاحیت ، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده و اولین گام جهت اجرای یک پروزه صنعتی در قالب هزینه، مدت و کیفیت مطلوب می­باشد.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از تکنیک PROMETHEE فازی، انتخاب شایسته­ترین پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام گیرد. در این راستا ابتدا ضمن بررسی گسترده پیشینه موضوع، مهم­ترین معیارها و شاخص­های پیشنهادی شناسایی و دسته­بندی شدند و سپس با کمک تکنیک دلفی فازی معیارها و شاخص­های اصلی تعیین گشته، در گام بعدی با استفاده از روش AHP فازی، وزن معیارهای تصمیم­گیری تعیین گردیده ، سپس نوع تابع ترجیحی هر شاخص و آستانه بی­تفاوتی و آستانه برتری آن مشخص شدند و با استفاده از این مقادیر و با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده در ارتباط  با ریسک با بهره­گیری از روش PROMETHEE  فازی، شرکت­های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه مورد نظر رتبه­بندی شدند و مناسب­ترین پیمانکار  جهت اجرای پروژه مربوط تعیین گردید.

انتخاب پیمانکار، معیارها و شاخص­های انتخاب پیمانکار، PROMETHEE فازی                                                                                      


  • پرسش اصلی تحقیق

سوال­هاي اين تحقيق عبارتند از:

1 – معيار­هاي موثر بر رتبه بندي پيمانكاران پروژه­هاي عمراني كدامند؟

2 - رتبه بندي پيمانكاران پروژه­هاي عمراني اداره كل راه و شهر سازي استان يزد چگونه است؟

  • اهداف علمی

تجربه نشان داده است قبول و انتخاب پيمانكاران با قيمت حداقل پيشنهادي در مناقصات و يا قبول پيمانكاران با تخفيف­هاي غير منطقي نسبت به بر آورد هاي اوليه كار فرما و مشاور هم باعث تطويل بي­رويه مدت پيمان گرديده و هم در نهايت باعث بالا رفتن هزينه­هاي طرح­هاي عمراني بوده است چه در اين مسير به علت عدم كار آيي و توان پيمانكاران، كار فرما يا بايستي نسبت به خلع يد پيمانكار اقدام كند كه اين امر بسيار زمان بر بوده، يا در مقاطع حساس اجراي پروژه تسليم شرايط پيمانكار گردد و نسبت به ترميم قيمت اقدام نمايد كه اين امر نيز پي آمد تطويل مدت و مبلغ اضافي در طرح خواهد بود با توجه به موارد بالا شناسايي شاخص هاي كمّي و كيفي موثر بر صلاحيت پيمانكاران پروژه­هاي عمراني و ميزان اهميت هر يك از شاخص­ها و ارزيابي و اولويت بندي پيمانكاران از اهداف اين پژوهش مي­باشد.

  • اهداف کاربردی

به طور متوسط حدود 15 درصد از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه­ها می­شود و حدود 10 درصد اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا که حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه­های عمرانی است اهمیت آن در اقتصاد جهانی کاملا مشهود است (سازمان برنامه و بودجه، 1378). از طرف دیگر در اقتصاد توسعه از آنجا که سرمایه گذاری­های دولت، صرف گسترش ظرفیت های تولیدی، زیر بنایی و به طور کلی زیر ساخت­ها می­شود. پروژه­ها لبه برنده و کارساز هر کشور تلقی می­شود اما شرط لازم این است که هزینه­های دولت از یک سو صرف اجرای پروژه­های مناسب و ارزیابی شده شود و از سوی دیگر این پروژه­ها برای اجرا به پیمانکار مناسب سپرده شود. پيمانكار در هر پروژه­ي عمراني نقش اصلي و اساسي را ايفا مي كند انتخاب پيمانكار جزء تصميمات كليدي مديران و تصميم­گيرندگان به شمار مي­رود. نتایج این تصمیمات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه می­گذارد (رجائی و حضرتي،1387). ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­­های صحیح باعث حذف پيمانكاران ناكارامد از فرآيند مناقصه خواهد شد

 

فرمت فایل word

 

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات پژوهش... 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- پرسش اصلی تحقیق.. 4

1-3- اهداف علمی.. 4

1-4- اهداف کاربردی.. 5

1-5- ضروریات خاص انجام تحقیق.. 5

1-6- بهره­وران. 5

1-7- نوع روش تحقیق.. 6

1-8- روش گرد آوری داده­ها 6

1-9- ابزارهای گردآوری داده­ها 6

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 7

1-11- شرح واژه‌ها‌ و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش... 7

فصل 2: مروری بر ادبیات موضوع. 9

2-1- مقدمه. 10

2-2- مراحل اجرای پروژه 11

2-3- مراحل‌ اجرای‌ یک‌ پروژه‌ 12

2-3-1- مرحله‌ نظری.. 12

2-3-2- مرحله‌ طرح‌ و برنامه‌ریزی.. 13

2-3-3- مرحله‌ اجرا 14

2-4- مرحله‌ پایانی.. 15

2-5- قراردادهای عمرانی.. 16

2-5-1- تعریف قرارداد. 17

2-5-2- روش­های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی) 17

2-6- مرور مد­ل­های انتخاب پیمانکار. 21

2-7- شاخص­هاي انتخاب... 36

2-8- رويه­هاي ارزيابي و انتخاب پيمانكاران در كشورهاي مختلف... 37

2-8-1- ارزيابي مقدماتي پيمانكاران در هنگ كنگ... 37

2-8-2- تعيين صلاحيت اوليه پيمانكاران در تركيه. 38

2-8-3- رويكردهاي انتخاب پيمانكار در انگليس... 39

2-9- جمع­بندی.. 40

فصل 3: روش تحقیق.. 42

3-1- مقدمه. 43

3-2- روش انجام تحقیق.. 43

3-3- مراحل انجام پژوهش... 46

3-4- ابزار گردآوری داده‏ها 46

3-5- روایی و پایایی پژوهش... 46

3-6- جامعه آماری پژوهش... 48

3-7- نمونه آماری.. 48

3-8- تکنیک‌ها‌ی تصميم‌گيري ریاضیMCDM... 49

3-9- ارزیابی و بررسی مدل‌ها‌ی MADM... 50

3-10- علم مدیریت فازی.. 51

3-10-1- اعداد فازی و عملیات جبری.. 53

3-10-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی.. 54

3-10-3- متغیر‌ها‌ی کلامی.. 54

3-11- معرفی تکنیک دلفی.. 55

3-12- مراحل اجرای روش دلفی فازی.. 58

3-13- معرفي تكنیک AHP.. 61

3-14- معرفی تکنیک PROMETHEE.. 65

3-14-2- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2. 78

3-15- قلمرو مکانی پژوهش... 80

3-15-1- پروژه­های عمرانی.. 81

3-15-2- چشم انداز. 84

3-16- جمع‌بندی.. 85

فصل 4: تجزیه و تحلیل.. 86

4-1- مقدمه. 87

4-2- انتخاب خبرگان: 87

4-3- مراحل اجرا 87

4-3-1- نهایی­سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبه­بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی.. 88

4-3-2- وزن­دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی.. 119

4-3-3- رتبه­بندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی.. 128

4-4- جمع بندی.. 140

فصل 5: نتیجه گیری وپیشنهادات... 142

5-1- مقدمه. 143

5-2- نتایج ویافته‌ها‌ی تحقیق.. 143

5-2-1- نتایج مربوط به تعیین شاخص‌ها‌ی اولویت بندی.. 143

5-2-2- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی.. 144

5-3- مزایای الگوریتم پیشنهادی.. 147

5-4- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در رتبه­بندی پیمانکاران. 148

5-5- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق.. 148

5-6- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. 149

5-7- جمع بندی.. 149پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi188_443328_6270.zip2.8 MB