مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی

عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی

عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن

 

چکیده

بورس الكترونيك در بازارهاي پيشرفته سرمايه به عنوان گامي رو به جلو در مسير توسعه دولت الكترونيك، ايجاد شده است. حال آنكه اين امر در بورس ايران مسأله‏ای نو ظهور و نوپا تلقي مي‏گردد. در كشورهاي توسعه يافته به استقرار نظارت الكترونيك به عنوان يكي از مهمترين پيشنيازهاي استقرار بورس الكترونيك توجه شده است. زيرا توسعه بازار بدون توسعه نظارت، باعث كاهش كارايي آن و در نتيجه كاهش اعتماد سهامداران به بازار و عدم جذابيت آن براي سرمايه گذاران داخلي و بين المللي خواهد شد. در کنار این مهم باید به این امر نیز توجه داشت که عوامل مختلف دیگری نیز هستند که می توانند بر روی استقرار بازار بورس الکترونیک تأثیرگذار باشند.

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن بوده است که بدین منظور 385 نفر از خبرگان و متخصصین حوزه‏ی تجارت الکترونیک و فعالان و کارگزارن در بازار بورس به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‏های محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه‏های تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه‏ای در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری (p<0/01) دارند.

کلید واژه‏ها: عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه‏ای، استقرار بورس الکترونیک.

1-1-      اهميت پژوهش

    ايده كامپيوتري كردن بازار و تجارت محبوبيت خاصي ميان عموم دارد. اين پديده زمينه اي از تكنولوژي را دربردارد كه در دهه آخر قرن بيستم بسيار مورد استفاده و مناسب است. زمان در سكوهاي تجاري بسيار محدود است. عملكرد سكوهاي تجاري بستگي به مردمي دارد كه آن جا حضور پيدا مي كنند و اين افراد داراي بنيه اي محدود هستند و نمي توانند يك روز كاري معمولي به آساني عمل كنند. .( بتوخته، محمدزاده، 1385)

سرعت و دقت در دنیای امروزی، از مهمترین مزیت های رقابتی بوده و این مزیت نیز بدون فناروی اطلاعات امکان پذیر نیست. (پیری و ایمانی برندق، 1387)

از طرفی،  از آنجایی اکثر بورس های بزرگ دنیا با الکترونیک عجین شده اند و با توجه به بحث های تجارت جهانی و پیوستن کشورمان به آن، ضرورت موضوع و چندان شد است. البته نباید برخی از تهدیدات موجود در این زمینه همچون هک کاری، ویروس را نادیده گرفت چرا که عدم توجه به این موضوعات، صدمه جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. (پیری و ایمانی برندق، 1387)

بورس به عنوان یکی از مهم تری و حیاتی‌ترین بازارهای سرمایه جامعه امروز می باشد، که امروز با تحولات شدید رقابتی روبرو بوده است.

با توجه به مطالب بیان شده در فوق تحولات رقابتی بدون فناوری اطلاعات در عصر حاضر امکان پذیر نمی باشد .ازاین رو،  با توجه به اهمیت این موضوع محقق در صدد یافتن عوامل موثر بر استقرار بازار الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهای پیاده سازی آن می پردازد.

1-2-      اهداف پژوهش

 • شناسایی عوامل موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • بررسی عوامل ساختاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • بررسی عوامل رفتاری موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • بررسی عوامل زمینه ای موثر در استقرار بورس الکترونیک در ایران.
 • ارائه راهکارهای عملی جهت پیاده سازی بورس الکترونیک در ایران.

اهداف کاربردی

 • بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود.
 • از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکتها نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند؛ لذا نتایج تحقیقات حاضر می تواند برای گروههای زیر قابل استفاده باشد :
 • سازمان بورس اوراق بهادار
 • سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • مدیران شرکتها
 • موسسالت مالی و اعتبارای و سرمایه گذاری
 • متخصصین و تحلیلگران مالی
 • محققان و دانشجویان

1-3-      سوالات پژوهش:

سوالات اصلی:

آیاعوامل ساختاری در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارند؟
آیاعوامل رفتاری در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارند؟
آیاعوامل زمینه ای در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارند؟

سوالات فرعی

 • عوامل ساختاری

آیا نیروی انسانی متخصص در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟
آیا عوامل مخابراتي در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟
آیا بانكداري الكترونيكي در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟
آیا زيرساخت های فني بورس در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟

 • عوامل رفتاری

آیا پذیرش مدیران بورس در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟
آیا پذیرش سهامداران در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟

 • عوامل زمینه ای

آیا بسترهای قانونی و حقوقی در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟
آیا عوامل فرهنگی در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد.؟
آیا هزینه های اقتصادی در استقرار بورس الکترونیک در ایران تأثیر معناداری دارد؟

 

 تعداد 138 word

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-     مقدمه. 3

1-2-     بيان مسئله. 3

1-3-     اهميت پژوهش.... 4

1-4-     اهداف پژوهش.... 5

1-5-     سوالات پژوهش: 6

1-1-     فرضيه‌هاي تحقیق: 6

1-6-     مدل تحقيق.. 7

1-7-     قلمرو تحقيق.. 8

1-8-     ابزار گردآوری اطلاعات... 8

1-9-     تعریف متغیرها و واژه هاي كليدي تحقیق: 9

1-10-   ساختار پژوهش.... 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-     مقدمه. 13

بخش اول- مبانی نظری تحقیق.. 13

2-2-     تجارت الكترونيكي.. 13

2-3-     تاریخچه تجارت الکترونیکی.. 14

2-4-     روابط خريدار و فروشنده در تجارت الكترونيكي.. 15

2-5-     بورس الکترونيک در ايران. 17

2-6-     بسترهای استقرار نظام الكترونيكي در بورس سهام. 18

2-7-     نيازمنديهاي و ملزومات جهت پياده سازي بورس الکترونيک.... 20

2-8-     مزایای پياده سازي بورس الکترونيک.... 21

2-9-     مروري بر تحولات بورس.... 23

2-10-   نگاهي به وضعيت بورس اوراق بهادار در ايران و بررسي کاستيهاي آن. 24

2-10-1- بورس اوراق بهادار تهران. 25

2-10-2- نقاط ضعف و کاستيهاي سيستم معاملاتي فعلي.. 26

بخش دوم- پیشینه تجربی تحقیق.. 27

2-11-   پیشینه داخلی تحقیق.. 27

2-12-   پیشینه خارجی تحقیق.. 33

بخش سوم- مختصری درباره جامعه مورد پژوهش.... 36

2-13-   بورس اوراق بهادار. 36

2-14-   بورس اوراق بهادار تهران. 36

2-15-   افزایش سرمایه شرکت ها 37

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1-     مقدمه. 42

3-2-     روش شناسی تحقيق.. 42

3-3-     متغیرهای تحقیق.. 43

3-4-     روش و ابزار گرد آوري اطلاعات... 43

3-5-     جامعه آماري تحقیق.. 43

3-6-     نمونه آماري.. 43

3-7-     روش نمونه گيري.. 44

3-8-     قلمرو تحقيق.. 44

3-9-     ابزار سنجش.... 45

3-10-   بخش سنجش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 46

3-11-   بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 46

3-12-   بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک.... 47

3-13-   اعتبار و روایی  ابزار تحقیق.. 47

3-13-1- روايي پرسشنامه. 48

3-13-2- پايايي پرسشنامه. 48

3-14-   روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات... 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد ها

4-1-     مقدمه. 52

4-2-     بخش تحلیل توصیفی تحقیق.. 52

4-2-1-   جنسیت... 52

4-2-2-   تأهل.. 53

4-2-3-   تحصیلات... 54

4-2-4-   سن.. 55

4-2-5-   سابقه فعالیت در بازار بورس.... 56

4-3-     بخش تحلیل استنباطی تحقیق.. 57

4-4-     اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران. 65

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-     مقدمه. 68

5-2-     نتایج فرضیه های تحقیق.. 68

5-3-     پیشنهادهای تحقیق.. 72

5-3-1-   پیشنهادهای اجرایی.. 72

5-3-2-   پیشنهادهای پژهشی تحقیقی.. 74

5-4-     محدودیت های تحقیق.. 74

ضمائم و پیوست ها 76

منابع و مآخذ. 119

منابع فارسی   120

منابع انگلیسی.. 121

چکیده انگلیسی.. 123

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modi138_455928_2342.zip723.1k