مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

مقاله نظم وامنیت به مثابه مرزی برای حقوق وآزادی های شهروندی

مقاله نظم وامنیت به مثابه مرزی برای حقوق وآزادی های شهروندی

چکیده

این پژوهش با موضوع «نظم وامنیت به مثابه مرزی برای حقوق وآزادی های شهروندی»  باهدف بررسی نگرش شهروندان شهرپارس آباد ازتوابع استان اردبیل در مورد اهمیت نقش پلیس درحفاظت از حقوق وآزادی های قانونی وکنترل رسمی افراد دررعایت حدود این حقوق و آزادی ها برای برقراری نظم و حفظ امنیت جامعه و افراد آن درسال1393شمسی با روشی ترکیبی (کتابخانه ای و پیمایشی) و با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته، برای گردآوری داده های کمی نگاشته شده است. جامعه آماری، شهروندان بالای 18 سال شهر پارس آباد به حجم50100 نفر بوده وحجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 380نفر(190نفرمرد و190 نفرزن) برآورد شده است. طبق یافته های پژوهش که با استفاده از آزمون های همبستگی اسپرمن  و t (آزمون تفاوت گروههای مستقل) انجام شده است؛ رابطه معنی داری بین میزان فعالیت (مداخله) پلیس وحفظ حقوق وکنترل آزادی های شهروندان شهرپارس آباد وجود دارد. همچنین نگرش زنان نسبت به فعالیت پلیس درزمینه حفظ حقوق وکنترل آزادی های شهروندان با مردان تفاوت دارد و مثبت تراست.

-  اهداف پژوهش:

- بررسی رابطه بین میزان فعالیت (مداخله) پلیس و حفظ حقوق وکنترل آزادی های شهروندان شهر     پارس آباد

- مقایسه نگرش شهروندان نسبت به فعالیت پلیس درزمینه حفظ حقوق وکنترل آزادی های شهروندان براساس جنسیت


تعداد صفحات 15 word

 

چکیده 1

1- مقدمه( کلیات) 2

1-1- بیان مسئله. 2

2-1- اهمیت وضرورت انجام پژوهش: 3

3-1-  اهداف پژوهش: 3

2- ادبیات پژوهش.. 3

1-2- پیشینه. 3

2-2- مبانی نظری.. 4

الف) متغیرمستقل (نظم وامنیت) 4

گیدنز و امنیت.. 5

مولار و امنیت اجتماعی. 5

بوزان و امنیت اجتماعی. 6

ویور و امنیت اجتماعی. 6

میتار و امنیت اجتماعی. 7

ب) متغیروابسته( حقوق وآزادی های شهروندی) 7

حقوق شهروند در ايران. 8

حقوق شهروندي در اسلام 9

3-2- فرضیات.. 10

3- روش شناسی پژوهش.. 11

1-3-  روش.. 11

2-3- ابزارپژوهش.. 11

3-3- اعتبار و روايي ابزار پژوهش.. 11

4- 3- جامعه آماري وحجم نمونه. 11

5-3- روش نمونه گيري: 12

6-3- روش تجزیه وتحلیل داده ها 12

4- یافته های پژوهش.. 12

5- نتیجه گیری وپیشنهادات.. 14

1-5-  نتیجه گیری.. 14

2-5- پیشنهادات: 14

منابع. 14پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
u0640647_460861_2994.zip44.5k