مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

مقاله بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی شهروندان درماموریت های پلیس شهرستان پارس آباد

مقاله بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی شهروندان درماموریت های پلیس شهرستان پارس آباد

چکیده:

یکی از وجوه مشارکت شهروندان برای سالم سازی و تداوم زندگی اجتماعی و شهرنشینی، ضرورت مشارکت شهروندان با پلیس جهت برقراری نظم و امنیت در سازندگی و سرنوشت کشور است که موجب تحکیم و تعمیق روابط بین اعضای جامعه، تقویت و پویایی ، نشاط اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و توسعه پایدار می گردد.در این راستا، پژوهش حاضربر آن است تا از منظر جامعه شناختی ، به بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در ماموریت های پلیس در استان اردبیل شهرستان پارس آباد بپردازد.جامعه آماری این پژوهش افراد 18سال به بالا هستندكه400 نفربه عنوان حجم نمونه تعیین شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه مبتنی بر پرسشتامه می باشد. یافته های پژوهش، حاکی از همبستگی معنی دار بین متغییر های مستقل(تعلق اجتماعی، اعتماد، رسانه های گروهی، عملکرد پلیس) و متغیر وابسته(مشارکت با ماموریتهای پلیس) می باشد.

واژگان کلیدی:

 مشارکت، ماموریتهای پلیس، تعلق اجتماعی، اعتماد، عملکرد پلیس، رسانه های گروهی

فرضیه های تحقیق:

به نظر می رسد بین تعلق اجتماعی شهروندان و مشارکت آنان با پلیس رابطه معنی داری وجود دارد.

به نظر می رسد بین اعتماد به پلیس ومشارکت شهروندان رابطه معنی داری وجود دارد.

به نظرمی رسدبین میزان استفاده ازرسانه های گروهی و مشارکت با پلیس رابطه معنی داری وجود دارد.

به نظر می رسد بین عملکرد پلیس ومشارکت شهروندان رابطه وجود دارد.

 روش تحقیق:

روش اين تحقیق ازنوع همبستگی است چون رابطه بین متغیرهاراموردپرسش واندازه گیری قرارمی دهد. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و در بخش عملی، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده­اند

 

 تعداد صفحات 11 word

 

چکیده: 1

واژگان کلیدی: 1

1- بیان مساله: 1

2- مبانی وچارچوب نظری: 3

3- فرضیه های تحقیق: 5

4- روش تحقیق: 5

1-4- تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق. 5

مشارکت اجتماعی: 5

تعلق اجتماعی: 6

اعتماد اجتماعی: 6

رسانه های گروهی: 6

عملکردپلیس: 6

2-4- ابزارپژوهش: پرسشنامه ای ترکیبی حاوی 28 سوال. 7

3-4- اعتبار و روايي ابزار پژوهش.. 7

4- 4- جامعه آماري وحجم نمونه. 7

5- یافته های پژوهش: 8

6- نتیجه گیری: 9

7- همسويي ياناهمسويي يافته هاباچارچوب نظري وپژوهشهاي پيشين. 9

8- پیشنهادات: 10

منابع: 10پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
po11_460957_7007.zip31.4k

مقاله نظم وامنیت به مثابه مرزی برای حقوق وآزادی های شهروندی

مقاله نظم وامنیت به مثابه مرزی برای حقوق وآزادی های شهروندی چکیده این پژوهش با موضوع «نظم وامنیت به مثابه مرزی برای حقوق وآزادی های شهروندی»  باهدف بررسی نگرش شهروندان شهرپارس آباد ازتوابع استان اردبیل در مورد اهمیت نقش پلیس درحفاظت از حقوق وآزادی های قانونی وکنترل رسمی افراد دررعایت حدود این حقوق و آزادی ها برای برقراری نظم و حفظ امنیت جامعه و افراد آن درسال1393شمسی با روشی ترکیبی (کتابخانه ای و پیمایشی) و با استفاده از پرسشنامه ای محقق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,000 تومان 40% تخفیف

مقاله بررسي تاثير سبك زندگي بر هويت اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد شهرپارس آباد

مقاله بررسي تاثير سبك زندگي بر هويت اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد شهرپارس آباد مقدمه: سبك زندگي را مي توان به مجموعه اي از رفتارها تعبير كرد كه فرد آنها را به كار ميگيرد تا نه فقط نيازهاي جاري او را برآورند بلكه روايت خاصي را كه وي براي هويت شخصي خود برگزيده است در برابر ديگران مجسم سازد. سبك زندگي اصطلاحي است كه در فرهنگ سنتي چندان كاربردي ندارد چون ملازم با نوعي انتخاب از ميان تعداد كثيري از امكانهاي موجود است؛ سخن گفتن از كثرت انتخاب نبايد به اين پندار بينجامد كه در همة ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,500 تومان 10% تخفیف