مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

مقاله ارزیابی تاثیر اجتماعی توریسم درمانی در شهر اردبیل با محوریت اتباع کشور جمهوری آذربایجان

مقاله ارزیابی تاثیر اجتماعی توریسم درمانی در شهر اردبیل با محوریت اتباع کشور جمهوری آذربایجان

چکیده

این مقاله ازیک پژوهش که به منظور ارزیابی تاثیر اجتماعی توریسم درمانی بر شهر اردبیل با محوریت اتباع کشور جمهوری آذربایجان و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها بر ساختارهای توریسم درمانی بر شهر اردبیل انجام گرفت، استخراج شده است. روش آزمون تصادفی ساده است. جامعه آماری شامل پزشکان متخصص که محدوده جغرافیایی در میدان سرچشمه اردبیل است و مدیران و کارشناسان دستگاه ها و ادارات مرتبط با توریسم درمانی به تعداد 160 نفر بوده که از بین این جامعه با استفاده از ابزار های گردآوری، بر اساس پرسشنامه ساختارمند و محقق ساخته و چک لیست SWOT برمبنای شاخص های توریسم درمانی به تعداد96 نمونه آماری انتخاب شد. در مدل تحلیل سوات (SWOT) مجموع امتیاز وزندار بیانگر این شد که توریسم درمانی شهر اردبیل از لحاظ عوامل درونی در ساختار اقتصادی دارای ضعف، در ساختار اجتماعی/ فرهنگی دارای قوت، در ساختار زیرساختی دارای ضعف و در ساختار مدیریتی/ نهادی دارای ضعف است. مجموع امتیاز وزندار بیانگر این شد که از لحاظ عوامل بیرونی در ساختار اقتصادی دارای قوت، در ساختار اجتماعی/ فرهنگی دارای قوت، در ساختار زیرساختی دارای قوت و در ساختار مدیریتی/ نهادی دارای قوت است.

- پرسش­ اصلی پژوهش

پرش اصلی در این تحقیق را می توان به صورت زیر عنوان کرد:

حضور بیماران اتباع کشور جمهوری آذربایجان چه تاثیری بر اردبیل از نظر اجتماعی دارد؟

- پرسش­هاي فرعي پژوهش

قوتهای توریسم درمانی شهر اردبیل با توجه به حضور بیماران اتباع کشور جمهوری آذربایجان کدامند؟
ضعف­های توریسم درمانی شهر اردبیل با توجه به حضور بیماران اتباع کشور جمهوری آذربایجان کدامند؟
فرصتهای توریسم درمانی شهر اردبیل با توجه به حضور بیماران اتباع کشور جمهوری آذربایجان کدامند؟
تهدیدهای توریسم درمانی شهر اردبیل با توجه به حضور بیماران اتباع کشور جمهوری آذربایجان کدامند؟

 

 

تعداد صفحات 12 word

 

چکیده 1

مقدمه. 2

پرسشهای پژوهش.. 3

سوابق پژوهش.. 3

مبانی نظری.. 5

روش پژوهش.. 6

جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 6

ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 6

روایی و پایایی پرسشنامه. 6

قلمروپژوهش.. 7

روش تجزیه وتحلیل داده ها 7

یافته های پژوهش.. 7

نتیجه گیری.. 7

پیشنهادات.. 8

منابع فارسی. 8

منابع لاتین. 10پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
magh12-12-_473355_6256.zip43.6k

مقاله گسترش تکنولوژی و تغییرات اساسی در سبک زندگی با تاکید بر پدیده انحرافات اجتماعی

مقاله گسترش تکنولوژی و تغییرات اساسی در سبک زندگی با تاکید بر پدیده انحرافات اجتماعی چكيده: امروزه سبک زندگی افراد و خانواده ها به صورت مداوم دچار دگرگونی های اساسی است و       می توان ادعا نمود که هیچ بعدی نیز از تاثیرات تکنولوژی و تغییر و تحولات همراه آن در امان نیست. اما واقعیت این است که دیگر بشر قادر به تنظیم خود با سرعت تغییرات و پیشرفت های تکنولوزیکی نیست و از این نظر برخی از جنبه های زندگی افراد  به طور کامل تحت کنترل و اراده و اختیارشان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,000 تومان 40% تخفیف