مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
Hoopad Rayaneh پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

مقاله بررسی جنبه های راهبردی موثردرمقابله با عرضه و تقاضای مواد مخدر بین جوانان

مقاله بررسی جنبه های راهبردی موثردرمقابله با عرضه و تقاضای مواد مخدر بین جوانان

 

چكيده

مبارزه موفق با مسئله مواد مخدر و کاهش تهدیدات و آسیب هاي پردامنه ي آن مستلزم بکارگیري روش هاي کارآمد، هم در بعد کاهش عرضه و هم در بعد کاهش تقاضا به صورت مکمل و توأمان است. مطالعه حاضر به       بررسی جنبه های راهبردی موثردرمقابله با عرضه وتقاضای موادمخدربین جوانان» درشهر ملایرطی سال1392می پردازد. اين تحقيق برحسب هدف از نوع كاربردي و بر حسب نحوه گردآوري داد ه ها از گروه پيمايشي است. روش تحقیق ازنوع همبستگی است. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی جمع­آوری شده­اند. و در بخش عملی، به شیوه پیمایش، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده­اند. جامعه ي آماري شامل نقش های فعال درزمینه موادمخدرشامل مددجویان، مددکاران وکارکنان نیروهای انتظامی شهرملایر در سال1392 وحجم نمونه بااستفاده ازفرمول کوکران 94نفربودند. شيوه ي نمونه گيري، طبقه ای متناسب باتصادفی ساده. این تحقیق ابعاد دوگانه مبارزه با مواد مخدر(کاهش عرضه وکاهش تقاضا) را در 6بعد جزئی ترباعنوان "راهبرد 6ستونی" که شامل: 1- مقابله باتولید 2- مقابله باقاچاق 3- مقابله باتوزیع4- پیشگیري 5- درمان و بازتوانی و6- کاهش آسیب است، موردمطالعه قرارداده است. نتایج تحقیق که بااستفاده ازضریب همبستگی اسپیرمن به دست آمده حاکی ازآن است که: 1- بین میزان مقابله باتولید، قاچاق وتوزیع موادمخدربا میزان عرضه آن رابطه معني دار وجود دارد.2- بين میزان پیشگیری ازمصرف موادمخدر، میزان درمان وبازتوانی معتادان و میزان کاهش آسیب های ناشی ازمصرف موادمخدر با میزان تقاضای آن رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضيه هاي پژوهش

  • بین میزان مقابله باتولیدموادمخدرو میزان عرضه آن رابطه معني دار وجود دارد.
  • بین میزان مقابله باقاچاق موادمخدرو میزان عرضه آن رابطه معني دار وجود دارد.
  • بین میزان مقابله باتوزیع موادمخدرو میزان عرضه آن رابطه معني دار وجود دارد.
  • بين میزان پیشگیری ازمصرف موادمخدر ومیزان تقاضای آن رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بين میزان درمان وبازتوانی معتادان ومیزان تقاضای آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
  • بين میزان کاهش آسیب های ناشی ازمصرف موادمخدر ومیزان تقاضای آن رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 تعداد صفحات 12 word

 

چكيده. 1

مقدمه. 2

استراتژي مؤثر در مبارزه با مواد مخدر: 4

الف) کاهش عرضه: 4

ب  کاهش تقاضا: 4

چارچوب نظري : 7

فرضيه هاي پژوهش.... 7

روش پژوهش: 7

تعريف مفاهيم بااستفاده ازمدل : 8

روش تجزیه وتحلیل داده ها: 9

یافته های پژوهش: 9

نتیجه گیری وتحلیل: 10

پیشنهادات باتوجه به نتایج پژوهش: 11

منابع: 12


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
(شامل 40% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
magh42_476240_3925.zip66.4k

مقاله ارزیابی تاثیر اجتماعی توریسم درمانی در شهر اردبیل با محوریت اتباع کشور جمهوری آذربایجان

مقاله ارزیابی تاثیر اجتماعی توریسم درمانی در شهر اردبیل با محوریت اتباع کشور جمهوری آذربایجان چکیده این مقاله ازیک پژوهش که به منظور ارزیابی تاثیر اجتماعی توریسم درمانی بر شهر اردبیل با محوریت اتباع کشور جمهوری آذربایجان و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها بر ساختارهای توریسم درمانی بر شهر اردبیل انجام گرفت، استخراج شده است. روش آزمون تصادفی ساده است. جامعه آماری شامل پزشکان متخصص که محدوده جغرافیایی در میدان سرچشمه اردبیل است و مدیران و کارشناسان دستگاه ها و ادارات مرتبط با توریسم درما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,000 تومان 20% تخفیف

مقاله گسترش تکنولوژی و تغییرات اساسی در سبک زندگی با تاکید بر پدیده انحرافات اجتماعی

مقاله گسترش تکنولوژی و تغییرات اساسی در سبک زندگی با تاکید بر پدیده انحرافات اجتماعی چكيده: امروزه سبک زندگی افراد و خانواده ها به صورت مداوم دچار دگرگونی های اساسی است و       می توان ادعا نمود که هیچ بعدی نیز از تاثیرات تکنولوژی و تغییر و تحولات همراه آن در امان نیست. اما واقعیت این است که دیگر بشر قادر به تنظیم خود با سرعت تغییرات و پیشرفت های تکنولوزیکی نیست و از این نظر برخی از جنبه های زندگی افراد  به طور کامل تحت کنترل و اراده و اختیارشان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف