مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

عوامل موثر در پذیرش و عدم پذیرش بانکداری ‌الکترونیک

عوامل موثر در پذیرش و عدم پذیرش بانکداری ‌الکترونیک

چکیده

ظهور فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي همه جنبه‌های زندگي بشر و از جمله تجارت را دستخوش تغييرات فراواني نموده‌‌است. از همين منظر است كه بانكداري‌الكترونيكي  شكل و تكوين يافته‌است. براي كشور ما كه به تازگي اين‌گونه از تجارت را تجربه مي‌نمايد، آگاهي از روندهاي بين المللي جهت تسريع در استقرار و كارآمد شدن نظام بانكداري‌الكترونيكي  مفيد به فايده خواهدبود. از اين‌رو تحقیق پیش‌رو ضمن بررسي تعريف و مزاياي بانکداري‌الکترونيک و تفاوت اين نوع بانکداري با بانکداري سنتي، بر روند شکل‌گيري و همچنين عوامل و موانع توسعه بانکداري الکترونيک در ايران پرداخته و سعی شده تا ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف، ویژگی‌ها و الزامات تجارت و بانكداری الكترونیك، ابزارها و كانال‌های بانكداری‌الكترونیك معرفی شود، و وضعیت هر یك به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.

باتوجه به تحقیقات انجام شده دلایل اصلی عدم پذیرش بانكداری‌الكترونیك را می‌توان اینگونه بیان نمود:

 • وجود مشکلات زیرساختی در شبکه بانکی و اینترنت کشور
 • کمبود منابع انسانی متخصص برای پیشبرد ونهادینه کردن بانکداری‌الکترونیک در کشور
 • وجود موانع فرهنگی و اجتماعی در گسترش و ایجاد اعتماد به بانکداری‌الکترونیکی
 • کمبود آموزش وبرنامه‌های راهبردی در جهت بالا بردن دانش عمومی جامعه

تحقیق حاضر بیان میدارد که دلایل زیر به عنوان نقاط قوت و عامل اصلی در پذیرش بانكداری‌الكترونیك می‌‌باشند:

 • صرفه جویی چشمگیر در زمان و هزینه برای مشتریان و بانکها
 • دستیابی به عملیات بانکی ومالی بدون محدودیت زمانی و مکانی
 • صرفه جویی کلان در هزینه‌های تولید پول برای کشور و افزایش سرمایه ملی
 • سهولت در انجام و مدیریت کلیه عملیات مالی و بانکی بدون نیاز به مراجعه به شعبه بانک
 • سودآوری و امنیت مالی قابل توجه برای بانکها و ایجاد مزیت رقابتی

براساس پژوهش انجام شده می‌توان گفت که برای رونق بخشیدن به بانكداری‌الكترونیك در کشور،سازمان‌های مرتبط و بانک‌ها باید با برنامه‌ریزی بیشتر و دقیق‌تر مزایا و دستاوردهای مالی سرشار بانكداری‌الكترونیك را مدنظرداشته باشد وروند رفع موانع را سرعت بخشد.

ضرورت پرداختن به موضوع تحقیق نیز برکسی پوشیده نیست و تحقق بانکداری‌الکترونیک در کشورمان، همسان با پیشرفتهای روز و بین‌المللی موضوعی آشکار و ضروری می‌باشد و اگر هدف از بانكداري‌الكترونيكي  دستيابي به سطح مورد انتظاري از نفوذ در بازار مي‌باشد بنابراين محققان و متخصصان نياز دارند كه تاكيد بيشتري بر مطالعات مقدماتي در مورد پذيرش و استفاده از بانكداري‌الكترونيكي  قرار دهند.

کلمات کلیدی :

تجارت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، شبكه شتاب، پذیرش‌تکنولوژی، کیفیت، رضایتمندی‌مشتریان، اعتماد، پاسخگویی، فناوری اطلاعات ایران، بانکداری همراه، پذیرش مشتری، اینترنت بانک، موبایل بانک .

-  تشريح و بيان موضوع

موضوع تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر در پذیرش و عدم پذیرش بانکداری‌الکترونیک در ایران می‌باشد که به تشریح موضوع خواهد پرداخت و سعی دارد بانکداری‌الکترونیک را از ابتدا تاکنون در ایران بررسی نموده و ویژگیهای مثبت و مشکلات آن را بیان کند.

4-1-  ضرورت انجام تحقيق

در سال ٢٠٠٥ بيش از ٧٥ درصد شركت‌هاي فعال در كشورهاي توسعه‌يافته حداقل از يكي از خدمات بانكداري‌الكترونيك استفاده مي‌كنند. اين روند براي بانك‌ها هم يك فرصت و هم يك تهديد بشمار مي‌آيد. از سوی دیگر بر اساس تحقیقات موسسه فارستر 20 درصد اروپایی‌ها از خدمات بانکداری‌اینترنتی استفاده می‌کنند که این مقدار نسبت به دو سال قبل بیش از دو برابر شده‌است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2007 به حدود 130 میلیون نفر برسد. به هرحال صنعت بانكداري امروزه به سرعت در حال تغيير‌است. با توسعه اقتصاد بين‌المللي و رقابتي شدن بازارها، بانك‌ها نيز تحت تأثير قرار‌گرفته‌اند، نيروي اصلي در اين محيط تكنولوژي‌است كه موجب شكستن موانع قانوني، جغرافيايي و صنعتي شده و محصولات وخدمات جديدي ايجاد كرده‌است. با مطرح شدن عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و ورود رقباي خارجي به بازارهاي مالي كشور، بانك‌هاي ايراني نيز نيازمند توسعه خدمات خود در راستاي تغييرات تكنولوژيكي‌هستند. از طرفي قبل از ارايه هرگونه خدمات جديد بايد تحقيقاتي در زمينه اقتصادي بودن خدمات يادشده، منطبق بودن خدمات جديد با نيازهاي جامعه و اين كه چه سيستمي مي‌تواند اين خدمات را به خوبي به مشتريان ارايه كند، صورت بگيرد. دركشورهاي در حال توسعه بانك‌ها معمولاً با بررسي خدمات ارائه شده توسط سيستم بانكي كشورهاي توسعه يافته اقدام به تقليد از آنها و ارايه خدمات مي‌كنند و به دليل عدم انجام تحقيقات و بررسي‌هاي موردنياز اين گونه خدمات را به صورت ناقص به مشتريان خود ارايه مي‌شود. ]1[

5-1-  اهداف تحقيق

هدف تئوریک: بررسی عوامل موثر در پذیرش و عدم پذیرش بانکداری‌الکترونیک در ایران.

هدف کاربردی: این تحقیق به دنبال بررسی وشناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری‌اینترنتی در بین مشتریان بانک‌ها در ایران می‌باشد. شناسایی این عوامل باعث می‌شود که بانک‌ها با سرمایه‌گذاری روی آن به ارائه خدمات بهتر به مشتریان پرداخته و همچنین بتوانند به مشتریان جدیدی در بازار هدف دست یابند. از دید بانک‌ها می‌توان اهداف زیر را جهت ارائه خدمات بانکداری‌اینترنتی متصوّر بود:

 • ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری
 • حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مکانی بانک‌ها
 • ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای‌هدف
 • گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت

 

تعداد صفحات 92 word

 

فهرست مطالب

فصل اول، مقدمـه

1-1- مقدمه. 2

2-1-  مسأله اصلي تحقيق.. 2

3-1-  تشريح و بيان موضوع. 3

4-1-  ضرورت انجام تحقيق.. 4

5-1-  اهداف تحقيق.. 4

6-1-  قلمرو انجام تحقيق.. 5

7-1- تعریف اصطلاحات و واژه‌های تخصصی.. 5

8-1- ساختار تحقیق.. 6

فصل دوم ، پیشینه تحقیق

1-2- مقدمه. 8

2-2- پيشينه ي تحقيق.. 8

3-2- نتیجه گیری.. 16

فصل سوم ، کلیات موضوع

1-3- مقدمه. 18

2-3- بانكداري الكترونيك... 18

3-3- بسترهاي بانكداري‌الكترونيكي.. 19

1-3-3- بسترهاي نرم افزاري.. 19

2-3-3- بسترهاي سخت افزاري.. 21

3-3-3- بسترهاي مخابراتي.. 23

4-3-3- بسترهاي حقوقي.. 23

4-3- بانكداري اينترنتي.. 25

1-4-3- مزاياي بانك‌هاي صددرصد اينترنتي.. 25

2-4-3- معايب بانك‌هاي صددرصد اينترنتي.. 26

5-3- مزاياي بانكداري الکترونیک... 27

6-3- بررسی و تحلیل اشکالات وارده بر این نوع بانکداری.. 29

7-3- امنيت در بانك الکترونیک... 31

8-3- خدمات بانكداري مبتني بر تلفن.. 32

9-3- بانكداري Mobile   33

1-3-9- چالش‌های بانكداري Mobile. 34

10-3- بانكداري SMS 35

11-3- مثالی از کاربرد سیستم امنیت صوتی در بانکداری موبایل.. 40

12-3- نگاهی به بانکداری مبتنی بر  ATM و کارت اعتباری در ایران.. 42

13-3- مزیت رقابتی در بانکداری.. 43

14-3- الزام به تغییر نظام تبلیغاتی بانکها 44

15-3- نتیجه گیری.. 45

فصل چهارم ، یافته‌های تحقیق

1-4- مقدمه. 47

2-4- مدل پذيرش تكنولوژي. 47

3-4- تاثير آموزشهاي مقدماتي بر پذيرش بانكداري‌الكترونيكي. 50

4-4- تاثير سهولت استفاده  از تكنولوژي  بر پذيرش بانكداري‌الكترونيكي. 53

5-4- تاثير خودكارآمدي كامپيوتري بر پذيرش بانكداري‌الكترونيكي. 54

6-4- تاثير مركز كنترل بر پذيرش بانكداري‌الكترونيكي. 55

7-4- متغيرهاي جمعيتي. 57

8-4- مشكلات و موانع گسترش بانکداری الكترونيكي در ايران. 59

1-8-4-  مشكلات مربوط به زيرساختهاي اساسي.. 59

1-1-8-4- برق. 59

2-1-8-4- مخابرات.. 60

3-1-8-4- ماهواره 60

4-1-8-4- فراهم‌آورندگان خدمات اينترنت.. 61

2-8-4-  كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي پيشبرد بانکداري الکترونيکي در ايران. 62

3-8-4-  موانع فرهنگي و اجتماعي در گسترش بانكداري‌الكترونيكي.. 64

9-4- منابع توسعه و گسترش بانکداری‌الکترونیک در ایران. 66

10-4-  نتيجه گيري. 68

فصل پنجم ، نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- مقدمه. 71

2-5- نتيجه گيري. 71

3-5- پیشنهادات.. 73

1-3-5- پيشنهاداتی جهت بهبود پذیرش بانکداری‌الکترونیکی.. 73

2-3-5- پيشنهاداتی جهت ايجاد زير ساختهاي فرهنگي.. 73

3-3-5- پيشنهاداتی براي افزايش اعتماد. 74

4-3-5- پيشنهاداتی براي تحقیقات آینده 75

منابع. 76

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
EBanking-in-iran_479043_8413.zip410.6k