مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

دانلود مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی

دانلود مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی

چکیده:

اين تحقيق كه با عنوان وهدف کلی مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد  آغازشده بود در5 فصل شامل؛فصل اول(كليات) ،فـصــل دوم(ادبیات پژوهش) ، فـصــل سوم(روش تحقیق) ،فـصــل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها) وفـصــل پنجم(بحث ونتیجه گیری)خلاصه ونتیجه گیری،راهکارهای پیشنهادی بود ،به انجام رسيد.روش تحقیق پیمایشی وابزارآن پرسشنامه ای حاوی 64 سوال بودکه بین سه گروه ازدانشجویان باحجم نمونه 182نفرتوزیع شد.فرضیه اصلی تحقیق« بین عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت وجود دارد»پس ازتجزیه وتحلیل داده هاباآزمون tبانمونه های مستقل توسط نرم افزارspssموردپذیرش وتاییدقرارگرفت.درآخرنیزدر2جنبه فردی واجتماعی راهکارهایی ارائه گردیدازجمله: راهکارهایی که فردبایدسعی درانجام آنهاداشته باشد:1.مستقل عمل نماید2.مسئولیت پذیر باشد3.به چالش های جدید مشتاقانه رو ی آورد4.ناکامی را تحمل کند 5. خود را محاکمه کند6- استعدادهای خود را دستکم نگیرد 7-و.... راهکارهای اجتماعی که می تواند در تقویت عزت نفس موثر باشدعبارتنداز کاهش نابرابری های مختلف در جامعه و ارتقای هویت اجتماعی جوانان، ایجاد عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ایجاد اشتغال،کارا نمودن نهاد تربیتی ،کاهش سن ازدواج در جامعه و...

مقدمه:

داشتن عزت نفس سالم یک نیازاساسی انسان است وچیزی است که ما پیوسته برای رسیدن به آن تلاش میکنیم. با این حال، بعضی مردم هرگزبه خودانگاره ای که بتوانند باآن احساس راحتی کنند نمی رسند وتا ابد زندگیشان، براثرشک هایی که به خود دارند، دست خوش ناراحتی وعذاب می شود. بهترین سرمایه گذاری در زندگی ارتقا عزت نفس است. عزت نفس ضعیف موب می شود که ما خود واقعی مان راپنهان کنیم، جلوه های تدافعی ازخود بدهیم ومانع از شکوفایی توانایی هایمان شویم.

پیام هایی که کودکان، به مرور و با گذشت زمان از افراد مهم پیرامون خود درمورد خودشان دریافت می کنند، برای عزت نفس آنها بسیار مهم است. کودکان معمولاً همه چیز را بدون چون و چرا به عنوان حقیقت قبول می کند. در واقع، این مساله معمولاً می تواند به جذابیت آنها بی افزاید. عزت نفس خود پدر و مادر نیز می تواند بر روی فرزندان تاثیر بگذارد. این عقیده وجود دارد که فعالیت پدر و مادربرای کار بر روی فرزندان تاثیر بگذارد. این عقیده وجود دارد که فعالیت پدر و مادر برای کار بر روی عزت نفس شخصی خودشان بیشتر از آموزش مستقیم این موارد بر کودکانشان تاثیر دارد. در دوران کودکی، ابتدا یاد می گیریم که با نسخه برداری از رفتار پدر و مادر با خودمان رفتار کنیم. درنتیجه اگر پدر یا مادر ایرادگیر باشند، خود انتقادی ما بیشتر خواهد شد.سرانجام، تصورمی شود که عملکرد و ساختار خانواده نیز در عزت نفس مهم است. مطالعات نشان می دهد که فرزندان والدین طلاق گرفته و می توانند بر اثر این وضعیت،ازعزت نفس ضعیفی برخوردار باشند.

عزت نفس یک فرد هر چقدر هم محکم و قوی باشد، زندگی همواره موقعیت هایی را پیش می آورد که ارزش گذاری مثبت فرد برای خودش را به خطو می اندازد. تحقیر شدن یا مورد توهین قرار گرفتن از طرف دیگران، رد شدن درخواست کار یا پذیرفته نشدن در دانشگاه، بیماری یا اخراج شدن از کار، همه می توانند بر نگرش مثبتی که فرد از خود دارد آثار مخربی بر جای گذارند.

 

فرمت فایل word

تعداد صفحات 91

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                 صفحه

فـصــل اول:کلیات پژوهش.................................................................

مقدمه

1- 1  بیان مساله                                                                                                              

1- 2  اهمیت وضرورت پژوهش                                                                                        

1- 3  اهداف تحقیق                                                                                                          

1- 4 سوالات تحقیق                                                                                                         

1- 5  چهارچوب نظری                                                                                                    

1- 6 فرضیه های تحقیق                                                                                                   

فـصــل دوم:ادبیات پژوهش ...............................................................................

مقدمه

2- 1   تعریف  وتاریخچه عزت نفس                                                                                

2- 2   نظریه ها                                                                                                                 

2- 3  پیشینه تحقیق                                                                                                           

فـصــل سوم:روش اجرای تحقیق....................................................................... 

مقدمه

3- 1 روش تحقیق                                       

3-2قلمروتحقیق                                                                                                              

3- 3 جامعه آماري                                                                                                            

3- 4 روش نمونه گیری                                                                                                      

3- 5 ابزارپژوهش                                                                                                              

3-6 اعتبار ابزار                                                                                                                  

3- 7پایایی ابزار

3-8متغیرهای تحقیق

 3-9نحوه تجزیه وتحلیل داده ها                                                                                        

فـصــل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها.................................................................

مقدمه

4- 1 آمارهای توصيفي                                                                                                         

4- 2 تحلیل داده هایاآمارهای استنباطی                                                                              

فـصــل پنجم:بحث ونتیجه گیری........................................................................

مقدمه

5-1نتیجه گیری کلی                                                                                                        

5-2 محدودیتهای تحقیق                                                        

5-3 پیشنهادات پژوهش                                                                                                    

5-5 منابع                                                                                                                          

5-6 پیوست ها                                                                                                                  

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 14,000 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 20,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
arshad92_502914_2254.zip2.6 MB