مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

مقاله اثـر‌ عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمۀ درمان تکمیلی

مقاله اثـر‌ عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمۀ درمان تکمیلی

فرمت فایل word

 

تعداد صفحات 18

 

آماد پرینت گرفتن

 

در این مقاله‌، با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه طی دورۀ 1387- 1369، رابطۀ بین‌ درآمـد سرانه، نرخ تورم‌، نرخ‌ بیکاری، نرخ باسوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمۀ درمـان تکمیلی بررسی می‌شود(از آزمـون هـم جمعی انگل- گرنجر، برای بررسی رابطۀ بلند مدت بین متغیرها و تقاضای بیمۀ درمان تکمیلی استفاده شده‌ است). بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به چهار شرکت بیمه‌ای جمع‌آوری شده است.

 

نتایج بـه دست آمده نشان می‌دهد که رابطۀ بلند مدتی بین متغیرهای اقتصادی و تقاضای بیمۀ درمان تکمیلی وجود‌ دارد‌. یافته‌ها نشان دادند که درآمد ملی سرانه و نرخ باسوادی با تقاضای بیمۀ درمان تکمیلی رابـطۀ مـثبت و معنی‌داری دارد، در حالی که قیمت بیمۀ درمان تکمیلی، نرخ تورم و نرخ بیکاری تأثیر‌ معنی‌داری‌ بر تقاضای بیمۀ درمان تکمیلی ندارد.

ماهیت بیمه، مشارکت در خسارت و جایگزین کردن اطمینان به جای عدم اطمینان‌ است‌، بنابراین‌ بـیمه بـه عنوان یک روش‌ مقابله‌ با‌ خطر، پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره است. از خطرات پیش‌روی انسان، بیماری است. بیماری از لحاظ اقتصادی، ضربات سنگینی‌ بر‌ پیکرۀ‌ اجتماع وارد می‌آورد، به طـوری کـه در بـسیاری‌ از‌ موارد، هزینه‌های ناشی از آن، بار سـهمگینی بـر دوش افـراد با درآمد ثابت وارد می‌کند. در کشور ما، بیشترین‌ خدمات‌ بیمۀ‌ درمانی را سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه می‌کنند‌. اما امـروزه شـیوه و دامـنۀ ارائۀ خدمات به بیماران آنقدر تغییر یافته است کـه فـراهم کردن‌ تمامی‌ این‌ خدمات در قالب بیمۀ خدمات درمانی از نظر اقتصاد بهداشت و درمان‌ مقدور‌ و میسر نیست. از این‌رو بسیاری از مشتریان، نـیاز ویـژه‌ای بـه بیمه‌های درمان تکمیلی احساس کرده‌اند. این‌ احساس‌ نیاز‌ هنگامی بـارزتر شد که این افراد احساس کردند بیمۀ درمان تکمیلی، بیمۀ‌ اولیه‌ و فعلی‌ آنها را کامل‌تر می‌کند.

در سـال‌های گـذشته سـهم عمده‌ای از بازار‌ بیمۀ‌ کشور‌ مربوط به بیمه‌های درمان تکمیلی بوده اسـت و ایـن بیمه‌ها نقش مهمی در جذب پول‌های‌ در‌ دسترس مردم داشته‌اند. نظر به اینکه صنعت بیمه با توجه بـه حـق بـیمه‌های‌ دریافتی‌، افزایش‌ سهمش در تولید ناخالص داخلی و میزان و حجم سرمایه‌گذاری موجود در آن، یکی از اجـزای‌ اصـلی‌ اقـتصاد است، لذا عجیب نخواهد بود که افزایش تقاضای بیمه به توسعۀ مالی‌ و رشد‌ اقتصادی‌ کـمک شـایانی خـواهد کرد. نقش توسعۀ مالی در رشد اقتصادی حائز اهمیت‌ است‌ و نتیجۀ تحقیقات مـختلف نـشان‌دهندۀ این امر است که دایر کردن مؤسسات مالی‌ و بیمه‌ای‌ مناسب‌، موجب پیشرفت کـارایی، تـخصیص سـرمایه و منابع کارا، ترغیب به پس‌انداز و سوق دادن به سوی تشکیل‌ سرمایه‌گذاری‌ بیشتر‌ می‌شود.

کلمات کلیدی: بیمۀ درمان تکمیلی، تقاضای بیمه، عوامل اقتصادی و آزمون هـم جـمعی انگل- گرنجر

فهرست مطالب

چکیده

1-  مقدمه

1- 2 حـق بـیمه صادرشده‌

2- 2 توسعه‌ بیمۀ‌ درمان

3- مروری بر مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

4- فرضیه‌های پژوهش

5- روش‌ پژوهـش‌

6- نتایج آزمون‌های تشخیص

1- 6 خود هـمبستگی در رگـرسیون

2- 6 ناهمسانی واریانس در رگرسیون

3- 6 نرمال بودن پسماندها‌

4- 6 خطای تصریح مدل

7-  تـحلیل تـجربی نـتایج

8- بحث و نتیجه‌گیری

منابع

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
(شامل 50% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
m10_725426_4358.zip602.3k

تحقیق اصول مدیریت دانش

تحقیق اصول مدیریت دانش   اصول مدیریت دانش   مدیریت دانش مستلزم سرمایه گذاری است. دانش یک دارایی است اما اثر بخشی آن مستلزم سرمایه گذاری در دارایی های دیگر نیز هست . هم چنین بخش زیادی از فعالیتهای مدیریت دانش نیازمند سرمایه گذاری هستند به عنوان مثال  آموزش کار کنان فعالیتی است که به سرمایه گذاری نیاز مند است. مدیریت دانش نیازمند پیوند انسان و تکنولوژی است. انسان و رایانه هر کدام توانایی خاص خود را دارن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 3,500 تومان 30% تخفیف

تحقیق تاثیر بورس اوراق بهادار بر اقتصاد کشور

تحقیق تاثیر بورس اوراق بهادار بر اقتصاد کشور مقدمه سرمایه به عنوان یکی از عوامل مؤثر‌ در تولید نقش فـعال در توسعه اقتصادی کشور دارد، لذا لازم است انگیزه‌های‌ کافی برای انباشت و استفاده‌ بهینه‌ از آن فراهم گردد،اقـتصاد و بازرگانی یک جامعه تـابع تـغییر و تحولات سرمایه‌گذاری است پس‌اندازها و استفاده مؤثر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند باعث حصول به اهداف توسعه گردد.بازار سرمایه پلی است‌ که پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,600 تومان 10% تخفیف

دانلود مقاله ‌‌‌پزشـکی‌ و روش‌های بهداشتی درمانی در متون کهن ایرانی

دانلود مقاله ‌‌‌پزشـکی‌ و روش‌های بهداشتی درمانی در متون کهن ایرانی فرمت فایل word   تعداد صفحات 27   آماده پرینت گرفتن پزشـکی از دیرباز یکی از موضوعات موردعلاقه ملل گوناگون جهان بوده است ، نیاکان‌ ما عقیده داشـتند که جهان مادی ، تن و شادمانی ، آفریده‌های خدا هستند و وظیفه‌ دینی انسان اسـت که‌ از‌ آنها نگهداری کـند و آنـها را گسترش دهد و از آنها بهره گیرد و این خود سبب بود، که آنان در پی از بین بردن هرگونه رنج‌ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 2,500 تومان 50% تخفیف