مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

رابطه ساختار هیات مدیره با بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه ساختار هیات مدیره با بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار هیات مدیره با بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 128 شرکت می باشد.

در این تحقیق استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، مسئولیت دوگانه مدیر عامل و عضویت مدیرعامل در هیات مدیره به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر بازده سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد.

در پژوهش حاضر که از داده های تلفیقی و پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد استقلال هیات مدیره و عضویت مدیر عامل در هیات مدیره ارتباط مستقیم و اندازه هیات مدیره و مسئولیت دوگانه مدیرعامل ارتباط معکوس با بازده سهام شرکت ها دارد.

واژگان کلیدی: استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، مسئولیت دوگانه مدیرعامل، عضویت مدیر عامل در هیات مدیره، بازده سهام

 

فرمت فایل pdf

تعداد صفحات 228

 

فهرست مطالب

1- فصل اول

1-1 مقدمه

1-2 تشریح موضوع و بیان مساله

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-4 اهداف تحقیق

1-5 نام بهره وران

1-6 فرضیه های تحقیق

1-7 مدل مفهومی

1-8 روش تحقیق

1-9 روش و ابزار گردآوری داده ها

1-10 جامعه آماری و روش نمونه گیری

1-11 قلمرو تحقیق

1-12 واژه های تخصصی

1-13 ساختار تحقیق

1-14 خلاصه تحقیق

2 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

2-2 بخش اول : مبانی نظری هیات مدیره

2-3 تاریخچه حاکمیت شرکتی

2-4 نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی (شرکتی)

2-5 تعاریف حاکمیت شرکتی

2-6 مفاهیم حاکمیت شرکتی

2-7 نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری (حاکمیتی) شرکتی

2-8 مکانیزم های حاکمیت شرکتی

2-9 هیئت مدیره

2-10 بخش دوم: مبانی نظری بازدهی سهام

2-11 اهمیت بازده سهام

2-12 معیارهای حداکثر شدن ثروت

2-13 سود و بازده سهام

2-14 بخش سوم: پیشینه تحقیق

3 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 روش پژوهش

3-3 فرضیه های تحقیق

3-4 قلمرو تحقیق

3-5 جامعه و نمونه آماری

3-6 گردآوری اطلاعات

3-7 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

3-8 روش ها و ابزار تحلیل داده ها

3-9 روش های آماری آزمون فرضیه ها

3-10 رگرسیون چند متغیره

3-11 بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدل های آن

3-12 خلاصه فصل

4 فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 مقدمه

4-2 آمار توصیفی داده ها

4-3 آمار استنباطی

4-4 نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون

4-5 آزمون فرضیه ها

4-6 خلاصه فصل

5 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه

5-2 نتایج تحقیق

5-3 محدودیت های پژوهش

5-4 پیشنهادهای تحقیق

5-5 خلاصه فصل

منابع و ماخذ

پیوست ها

 

این پایان نامه به فرمت pdf می باشد

برای دریافت ورد عنوان را ایمیل بزنید

hoopadrayaneh(@)gmail.comپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
(شامل 30% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
p53_738226_1436.zip3.5 MB