مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
Hoopad Rayaneh پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

رابطه ساختار هیات مدیره با بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه ساختار هیات مدیره با بازدهی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار هیات مدیره با بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 128 شرکت می باشد.

در این تحقیق استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، مسئولیت دوگانه مدیر عامل و عضویت مدیرعامل در هیات مدیره به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر بازده سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد.

در پژوهش حاضر که از داده های تلفیقی و پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد استقلال هیات مدیره و عضویت مدیر عامل در هیات مدیره ارتباط مستقیم و اندازه هیات مدیره و مسئولیت دوگانه مدیرعامل ارتباط معکوس با بازده سهام شرکت ها دارد.

واژگان کلیدی: استقلال هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، مسئولیت دوگانه مدیرعامل، عضویت مدیر عامل در هیات مدیره، بازده سهام

 

فرمت فایل pdf

تعداد صفحات 228

 

فهرست مطالب

1- فصل اول

1-1 مقدمه

1-2 تشریح موضوع و بیان مساله

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-4 اهداف تحقیق

1-5 نام بهره وران

1-6 فرضیه های تحقیق

1-7 مدل مفهومی

1-8 روش تحقیق

1-9 روش و ابزار گردآوری داده ها

1-10 جامعه آماری و روش نمونه گیری

1-11 قلمرو تحقیق

1-12 واژه های تخصصی

1-13 ساختار تحقیق

1-14 خلاصه تحقیق

2 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

2-2 بخش اول : مبانی نظری هیات مدیره

2-3 تاریخچه حاکمیت شرکتی

2-4 نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی (شرکتی)

2-5 تعاریف حاکمیت شرکتی

2-6 مفاهیم حاکمیت شرکتی

2-7 نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری (حاکمیتی) شرکتی

2-8 مکانیزم های حاکمیت شرکتی

2-9 هیئت مدیره

2-10 بخش دوم: مبانی نظری بازدهی سهام

2-11 اهمیت بازده سهام

2-12 معیارهای حداکثر شدن ثروت

2-13 سود و بازده سهام

2-14 بخش سوم: پیشینه تحقیق

3 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه

3-2 روش پژوهش

3-3 فرضیه های تحقیق

3-4 قلمرو تحقیق

3-5 جامعه و نمونه آماری

3-6 گردآوری اطلاعات

3-7 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

3-8 روش ها و ابزار تحلیل داده ها

3-9 روش های آماری آزمون فرضیه ها

3-10 رگرسیون چند متغیره

3-11 بررسی ساختار داده های ترکیبی و انواع مدل های آن

3-12 خلاصه فصل

4 فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 مقدمه

4-2 آمار توصیفی داده ها

4-3 آمار استنباطی

4-4 نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون

4-5 آزمون فرضیه ها

4-6 خلاصه فصل

5 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه

5-2 نتایج تحقیق

5-3 محدودیت های پژوهش

5-4 پیشنهادهای تحقیق

5-5 خلاصه فصل

منابع و ماخذ

پیوست ها

 

این پایان نامه به فرمت pdf می باشد

برای دریافت ورد عنوان را ایمیل بزنید

hoopadrayaneh(@)gmail.com


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
p53_738226_1436.zip3.5 MB

اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP)

اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) چکیده هدف ما در این پژوهش اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی بوده است. همانطور که می دانیم، با توجه به تحولات اخیر در حرفه حسابرسی در ایران و تشکیل موسسات حسابرسی در ایران و تشکیل موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و همچنین گسترش بازارهای مالی و افزایش نیاز روزافزون به اطلاعات مالی معتبر نیاز به حسابرسی پیش از پیش احساس می شود. تحقیقات مختلفی به بررسی عوامل موثر بر کیفیت گزارش حسابر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 12,000 تومان 40% تخفیف

مطالعه رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان

مطالعه رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان چکیده پژوهش حاضر به منظور مطالعه رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان، (در سال تحصیلی 94-1393) انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر هوش اخلاقی و ابعاد آن شامل درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی و بخشش و همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف