مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز ... پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

مقاله ‌‌‌عـوامل‌ اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان

مقاله  ‌‌‌عـوامل‌ اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان

فرمت فایل word

 

تعداد صفحات 41

 

آماده پرینت گرفتن

يکي از شاخص هاي مهم براي ارزيابي ميزان سلامت و بهداشت جسمي و رواني افراد يک جامعه، شاخص سن ازدواج است. بالا رفتن ميانگين سن ازدواج مي تواند در مسير سلامت جامعه اختلالاتي به وجود آورد. اين مطالعه با هدف شناخت عوامل اجتماعي و اقتصادي مرتبط با افزايش سن ازدواج جوانان با تاکيد خاص بر شهر کرمانشاه انجام گرديد. روش مطالعه در اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي و ابزار جمع آوري داده هاي مربوطه پرسشنامه توام با مصاحبه مي باشد. جامعه آماري مطالعه مذکور کليه دختران و پسران ازدواج نکرده در گروه سني 25-39 ساله شهر کرمانشاه در سال 1388 است. تعداد آنها برابر 16352 نفر است که با استفاده از نمونه گيري کوکران 380 نفر براي مطالعه انتخاب شدند و بر اساس نمونه گيري تصادفي خوشه اي گزينش شدند. داده هاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين مطالعه براي بدست آوردن روايي از روايي صوري و سازه با استفاده از تکنيک تحليل عاملي و جهت پايايي ابزار پژوهش از آلفاي کرونباخ استفاده شد. براي آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي، آزمون هاي T و F و براي آزمون مدل تجربي از رگرسيون چندمتغيره به شيوه گام به گام و تحليل مسير استفاده شد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که بين متغيرهايي چون نگرش افراد به برابري جنسيتي (r=-0.48)، ميزان تحصيلات (r=-0.32)، سبک فرزندپروري استبدادي (r=0.235)، سبک فرزندپروري دموکراسي (r=-0.44)، سطح انتظارات (r=0.30)، ميزان سخت گيري والدين (r=0.414)، ميزان لذت بردن از مجردي (r=0.269) و ميزان استفاده از رسانه ها (r=0.149) ارتباط معناداري وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون نشان مي دهد که متغيرهاي ميزان دخالت والدين، سبک فرزندپروري، نابرابري جنسيتي، وضعيت مسکن و ميزان اعتماد به نفس به ترتيب ميزان اهميتي در تبيين متغير وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسيوني شده اند. اين متغيرها رويهم رفته 0.48 از فضاي مفهومي متغير وابسته (سن ازدواج) را تبيين و پيش بيني نموده است.

كليد واژه: سن ازدواج، انتظارات، سبک فرزندپروري، سخت گيري والدين، نابرابري جنسي

فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- مروری بر مطالعات انجام گرفته

3- مـروری بـر‌ مباحث نـظری

4- فـرضیه‌های تحقیق

5- روش تحقیق

6- تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها

7- بررسی فرضیات

8- آزمون تفاوت میانگین‌ها

9- رگرسیون چندمتغیره

10- تحلیل‌ رگرسیون‌ لجستیک‌

11‌- بحث و نتیجه‌گیری

فهرست منابعپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
(شامل 25% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 4,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
m48_768569_9390.zip1.4 MB