مقاله و تحقیق دانشجویی هــوپــاد رایانه

مرکز دانلود طرح های لایه باز پروژه و مقاله کارشناسی و کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها

پیشنهاد شگفت انگیز با اطمینان خرید کنید ترجمه مقاله

كشت مكانيزه برنج مشخصات فني ماشينهاي مورد نياز

كشت مكانيزه برنج مشخصات فني ماشينهاي مورد نياز

مقدمه : يكي از دلايل اصلي كند بودن روند رشد مكانيزاسيون برنج در كشور، عدم دسترسي كشاورزان به ماشينها و تكنولوژيهاي مناسب است. در حال حاضر كشت برنج در كشور، بصورت نيمه مكانيزه مي باشد، بطوريكه برخي از عمليات در كشت و كار اين محصول، با كمك ماشين و برخي ديگر بصورت دستي اجرا مي گردند. با كمي تعمق در اين مساله مي توان پي برد كه عمليات زراعي همچون آماده سازي زمين و خرمنكوبي كه انجام آن با دست بسيار سخت و طاقت فرساست، با كمك ماشين و كارهايي همچون درو و نشاكاري كه كمي آسانتر از آنها هستند ولي در عوض نياز به دقت بيشتري دارند يا بعبارتي ديگر بايد با گياه مدارا يا تيمار داري نمود، توسط دست صورت مي گيرند. 

 اين مساله مويد آنست كه كشاورزان به اهميت و نقش ماشين در امر كشت برنج ( از لحاظ كاهش صعوبت كاري و كاهش نيروي انساني مورد نياز و كاهش هزينه توليد ) پي برده اند. در وراي اين مسائل، عدم استفاده اكثر كشاورزان از ماشين براي برخي عمليات، بيانگر آنست كه ماشينهاي موجود جهت انجام اين كار، مناسب نبوده و سبب افت كمي و كيفي محصول مي گردند . گرچه برخي از كشاورزان از ماشين براي انجام اين كار استفاده مي نمايند، صرفا بمنظور كاهش سختي كار و برداشت بموقع محصول مي باشد. استفاده از ماشينها و تكنولوژيهاي نامناسب، علاوه بر وارد نمودن خسارتهاي كمي و كيفي به محصول، خسارتهايي به مزرعه وارد مي نمايند كه اثر آنها در دراز مدت نمايان خواهند گرديد. در اين مقاله سعي گرديده است تا مشخصه هاي فني لازم براي ماشينهاي شاليزاري متناسب با شرايط موجود در كشور، جهت اطلاع كشاورزان عزيز بعنوان مصرف كننده و دست اندركاران محترم وزارت جهاد كشاورزي، بعنوان مروجان و متوليان در امر تامين ماشين آلات مورد نياز، بمنظور تصميم گيري صحيح در انتخاب آنها ( چه وارداتي و چه داخلي ) ، ارائه گردد.

كلمات كليدي: كوبنده جريان محوري ، مقاومت به ريزش ، ورس يا خوابيدن، سيستم كنترل تراز عرضي، شعاع فرمانگيري، قدرت ويژه، چرخ زنجيري، دو ديفرانسيل،

بررسي منابع:

در حال حاضر در كشور ما بيش از 95%  از عمليات تهيه زمين در مزارع شاليزاري ( شخم ، گل آب نمودن و تسطيح نهايي ) با كمك ماشين و در حدود كمتر از 2% از عمليات نشاكاري با كمك ماشين و بقيه با دست صورت مي پذيرد. عمل وجين ، تقريبا در تمام مزارع بصورت دستي و با استفاده توام علف كشها انجام مي گيرد. عمده عمليات درو بصورت دستي و تقريبا تمام عمليات خرمنكوبي با استفاده از خرمنكوبهاي پشت تراكتوري ، كمباينهاي غلات و خرمنكوبهاي دستي صورت مي گيرد. عمل سمپاشي با كمك سمپاشهاي نوع پشتي موتور دار و بدون موتور و برخي با كمك سمپاشهاي پشت تراكتوري انجام مي گيرد. از مشكلاتي را كه در اثر استفاده از ماشينهاي موجود، با آن مواجه هستيم، به بالا بودن ميزان تلفات برنج ( بين 16 – 21 در صد)، گود شدن زمينها در اثر تخريب لايه سخت خاك و عدم امكان بكار گيري ماشينهاي مخصوص مزارع شاليزاري كه داراي ظرافت خاصي مي باشند، اشاره نمود.  

مواد و روشها:

براي انتخاب ماشينها و تكنولوژيهاي مناسب براي كشت مكانيزه برنج، نياز است كه مطالعات وسيعي از جنبه هاي مختلف مديريتي و فني همچون جنبه هاي اقتصادي ، فرهنگي، جغرافيايي، شرايط مزرعه اي و گياهي صورت گيرد. تا ماشين يا تكنولوژي انتخاب گردد كه با شرايط موجود همخواني يا بعبارتي ديگر سازگاري داشته باشد.  در زير، ابتدا بطور مختصر به اهميت اين موارد پرداخته و سپس جنبه هاي فني ماشينها بطور مفصل تر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

1-     وضعيت اقتصادي كشاورزان منطقه ؛ در صورت برخوردار بودن كشاورزان از وضعيت اقتصادي مطلوب و به تبع آن، بالا بودن قدرت خريد آنها، كه آنهم منوط به كسب در آمد بيشتر از اراضي زراعي است، قادر به تهيه ماشين با تكنولوژي برتر (كه قطعا هزينه اوليه بيشتري را بهمراه دارد ) و تامين هزينه هاي سرويس ونگهداري بموقع آنها خواهند بود و بالعكس.

2-     وضعيت اجتماعي كشاورزان ؛ نوع روابط و بافت اجتماعي كشاورزان يك منطقه، نقش مهمي را در تعيين نظامهاي بهره برداري ماشينها، خواهد داشت. با توجه به نظامهاي  بهره برداري ماشينها ( تامين ماشين بصورت خصوصي ، تعاوني و خدماتي )، چنانچه روابط و بافت اجتماعي كشاورزان يك منطقه بهم وابسته تر و نزديكتر باشد، در صورت بر خورداري از سطوح كوچك مزارع ، تامين ماشين بصورت تعاوني و استفاده اشتراكي،صرفه اقتصادي بيشتري خواهد داشت. لازم به يادآوري است كه نظام بهره برداري ماشينها، نقش اساسي را در تعيين نوع و اندازه ماشينها دارد.

3-     وضعيت فرهنگي كشاورزان؛ برخورداري از سطح آگاهي و دانش بالاتر، امكان آموزش تكنولوژيهاي جديدتر را در پي خواهد داشت.

4-     شرايط مزرعه اي؛ از ديدگاه ماشيني شرايط مزرعه اي شاليزارها، كاملا متفاوت از خشكه زاريهاست كه در زير به برخي از آنها اشاره مي گردد؛

1) كشت برنج بر خلاف ساير محصولات  در مزارع غرقابي و باتلاقي يا همواره اشباع از آب صورت مي گيرد . از ديدگاه مكانيكي، خاك سطحي آن سست و با تحمل پذيري كم مي باشد. و اكثر عمليات كشاورزي و بخصوص عمليات تهيه زمين در شرايطي صورت مي پذيرد كه خاك آن در وضعيت خميري يا چسبنده مي باشد، در حاليكه در مزارع خشكه زاري، خاك بايد در وضعيت شكل پذير يا نسبتا خشك باشد وگرنه سبب آسيب رساندن به ساختمان خاك مي گردد.

2 )  خاك مزارع شاليزاري، از لحاظ بافت ، عمدتاً از نوع سنگين و نيمه سنگين ميباشند كه از مشخصه هاي مهم آن ، مي توان به بالا بودن ميزان چسبندگي و پايين بودن مقدار اصطكاك داخلي ، اشاره نمود.

 

تعداد صفحات 8 صفحه

 

د ) انتخاب نشاكار

همانگونه كه بيان گرديد ارقام برنج هاي ايراني از نظر خواص ظاهري وفيزيولوژيكي حتي در مرحله نشاء نيز با انواع ديگر همچون نوع ژاپني، متفاوت مي باشند. ترد و آسيب پذيربودن نشاها در مقابل صدمات مكانيكي، بلندتر بودن ارتفاع آن حتي در مرحله نشاء جوان (2 تا5/2 برگي ) ضعيف بودن ساقه وغيره از اين جمله مي باشند.

از سوي ديگر پايين بودن  قدرت پنجه زني در برخي ارقام محلي، نياز به كاشت مقدار بيشتر بوته در كپه و فاصله كاشت بيشتر روي رديفهاي كشت ،حساس بودن آنها به عمق نشاكاري و غيره  همه از مواردي است كه دامنه خاصي از توانائيهاي يك ماشين نشاكار را چه از نظر سيستم رانش، سيستم انتقال نشاء و سيستم كارنده، طلب مي نمايد .

1- بدليل عدم يكنواختي خاكهاي شاليزاري ايران نسبت به خاكهاي كشورهاي سازنده (ژاپن و كره )نياز به اصلاح حساسيت سيستم هيدروليك در بخش كارنده (ماشينهاي سوار ) ودر بخش حركتي (ماشينهاي راه رونده)ضروري مي باشد .

2- نوع انگشتي ها بايستي يا از نوع روتاري (rotary type) ودر صورت استفاده از نوع رفت وبرگشتي(crank type) بايستي فاصله نهايي خط حركتي بيشتر از 18 سانتيمتر برخوردار باشند .

3- مشاهده مي گردد كه توانايي حركت در ماشينهاي سوار نسبت به نوع راه رونده در شاليزارهاي نيمه باتلاقي و باتلاقي بيشتر مي باشد .لذا نوع سوار آن به دليل نوع آماده سازي اراضي شاليزاري ايران و عمق زياد قرارگيري لايه سخت خاك توصيه مي گردد .پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
berenjkasht_1929911_3059.zip84.6k

تحقیق بسته بندی برنج

تحقیق بسته بندی برنج  مقدمه برنج، گياهي است كه بعلت نياز زيادي كه اغلب مردم جهان به آن دارند، در بين غلات بعد از گندم در سطح بسيار وسيعي از زمين‌هاي زراعتي برخي از كشورهاي مختلف جهان كشت مي‌گردد. كشت و كار برنج در دنيا و توليد آن از نظر كيفيت و كميت، داراي اهميت خاصي است، زيرا برنج، يكي از نباتاتي است كه دانه آن براي تامين غذاي اصلي بيش از نصف مردم جهان بكار مي‌رود. حدود 95 درصد برنج آسيا به مصرف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان